Home Nieuws Minister beantwoordt Kamervragen Kuzu over PKK-dreiger

Minister beantwoordt Kamervragen Kuzu over PKK-dreiger

In een video opgedoken op een Duitstalige Facebookpagina dreigde een Koerdische man met het uitmoorden van Turken in Nederland. Hij zei in de video dat “De broederschap en vriendschap tussen Koerden en Turken voorbij is en dat de oorlog begint”.

Advertentie

“Wij beginnen in Europa, dat jullie het mogen weten eerloze Turken, we gaan jullie allemaal uitmoorden.Morgen kom ik naar Nederland”, zei de man in de video, op grond waarvan Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu Kamervragen stelde aan de Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur.

Vragen en antwoorden:
Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een man op social media dreigt met massamoord op Turkse Nederlanders (ingezonden 14 september 2015)

1
Kent u het bericht ‘Koerdische man uit Duitsland dreigt met massamoord op Turken in Nederland’? 1)
Antwoord: Ja

2
Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de Duitse autoriteiten, de identiteit van de persoon in de video te achterhalen? Zo nee, waarom niet?

En

3
Heeft deze persoon banden met de PKK, een organisatie die binnen de Europese Unie, de NAVO en Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat?

Antwoord: In zijn algemeenheid kan worden gemeld dat alle mogelijke instrumenten worden ingezet om eventuele dreiging richting Nederlanders of andere in Nederland woonachtige personen te voorkomen, dan wel weg te nemen. Omwille van de belangen van opsporing en vervolging kan ik over individuele gevallen geen uitspraken doen.

4
Is er sprake van activiteiten van de terreurorganisatie PKK in Nederland? Zo ja, welke en wat gaat u hiertegen doen?

Antwoord: De PKK staat op de terrorismelijst van de Europese Unie en is daarom verboden in Nederland. De organisatie kan dus geen openlijke activiteiten ontplooien in Nederland of andere Europese lidstaten. Wel heeft de AIVD vastgesteld dat de PKK of aan PKK gelieerde organisaties heimelijke activiteiten ontplooien. Hierbij moet worden gedacht aan het werven van fondsen ter ondersteuning van de gewapende strijd tegen de Turkse staat. Als heimelijke activiteiten worden gesignaleerd kan de AIVD overgaan tot het verstrekken van een ambtsbericht op basis waarvan het OM een strafrechtelijk onderzoek kan starten

5
Gaat er op dit moment een dreiging uit naar Nederlanders, en in het bijzonder Koerdische en Turkse Nederlanders, van de PKK in Nederland? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen?

en

6
Gaat er op dit moment een dreiging uit naar evenementen in zijn algemeenheid, en in het bijzonder naar evenementen van een Turks-Nederlandse of Koerdisch-Nederlandse signatuur, van de PKK in Nederland? Zo ja, wat gaat u hier, in samenspraak met de lokale autoriteiten, aan doen?

Antwoord: Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van fysieke dreiging van de PKK of aan de PKK gelieerde organisaties naar Nederlanders ongeacht afkomst, dan wel naar evenementen in Nederland, ongeacht signatuur.

1) https://dutchturks.nl/video-koerdische-man-dreigt-met-massamoord-op-turken-in-nederland/