Home Nieuws Marokkaanse en Turkse jongeren zijn helemaal klaar met PvdA

Marokkaanse en Turkse jongeren zijn helemaal klaar met PvdA

Volgens het rapport van het SCP getiteld “Werelden van Verschil” zijn Marokkaanse en Turkse jongeren helemaal klaar met de PvdA. Zij voelen zich door de partij van Aboutaleb, Marcouch en Asscher niet meer vertegenwoordigd.

Advertentie

Marokkaanse jongeren hebben naast een afkeer van Wilders, vooral ook een afkeer van burgemeester Aboutaleb, vanwege zijn vervreemdende uitspraken na Charlie Hebdo.

Turkse jongeren zijn volgens het SCP rapport in het bijzonder teleurgesteld in vice-premier Lodewijk Asscher. Zij vinden dat Asscher zijn krediet heeft verspeeld omdat hij geen afstand nam van de uitkomsten van de peiling van Motivaction/forum en het door hem uitgesproken wantrouwen jegens verschillende Turkse organisaties.

“Het gevoel dat de migrantenjongeren als aparte groep wordt gezien, wordt ook gevoed door het politieke debat en door uitspraken van politici. Bij de Marokkaans-Nederlandse jongeren moet, naast Wilders, vooral burgemeester Aboutaleb het ontgelden. Zijn uitspraken dat bepaalde personen moeten ‘oprotten’, na de aanslag op tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs, zien Marokkaans-Nederlandse jongeren als een uiting dat zij kennelijk niet bij de Nederlandse samenleving horen. Zulke uitspraken worden ook gezien als politiek opportunisme; alleen als er dingen misgaan, zou Aboutaleb van zich laten horen. De uitspraak van premier Rutte dat migranten zich moeten ‘invechten op de arbeidsmarkt’ wekt eveneens ergernis op. Moet discriminatie dan niet worden aangepakt, vragen jongeren zich retorisch af. Zij hebben vaak ervaringen met discriminatie en het gevoel zich dubbel te moeten te bewijzen, terwijl ze in Nederland geboren zijn en hetzelfde diploma hebben als een autochtone Nederlander. Turkse jongeren zijn in het bijzonder teleurgesteld in de PvdA, en nog het meest in minister Asscher, die zijn krediet heeft verspeeld omdat hij geen afstand nam van de uitkomsten van de peiling van Motivaction/forum en het door hem uitgesproken wantrouwen jegens verschillende Turkse organisaties. De PvdA wordt door Turkse jongeren niet langer als natuurlijke bondgenoot gezien, maar een duidelijk alternatief is niet voorhanden, zodat de jongeren het idee hebben dat niemand het voor hen opneemt 1“.

“De negatieve beeldvorming over moslims en Turkse Nederlanders zoals die in de media naar voren komt, heeft bovendien bijgedragen aan een breed gedeelde teleurstelling en wantrouwen tegenover Nederlandse politici en het politieke klimaat in Nederland. Verschillende geïnterviewde jongeren laten zich laatdunkend uit over Nederlandse politieke partijen, die ze steeds meer als ‘één pot nat’ (jm38) beleven. Dit beeld van uniformiteit ervaren deze jongeren mede door het anti-islamitische en antimigrantendiscours van Wilders’ pvv, dat in hun ogen een stevige stempel op de huidige politieke discussie heeft gedrukt. De Turks-Nederlandse jongeren benoemen in deze context ook vaak het verlies van vertrouwen in minister Asscher en de PvdA. De PvdA heeft in hun beleving van oudsher een beroep gedaan op stemmen vanuit de Turks-Nederlandse bevolking en heeft zich in die zin als vertegenwoordiger van onder meer de Turkse gemeenschappen in Nederland voorgedaan. De geïnterviewde jongeren doen dan ook vaak uitspraken die getuigen van teleurstelling en wantrouwen in relatie tot de reacties van Asscher op de uitkomsten van eerdergenoemd onderzoek zoals de peiling van forum/Motivaction: het wantrouwen dat hij eind 2014 uitsprak jegens verschillende religieuze Turkse organisaties en het uit de PvdA-fractie zetten van leden Kuzu en Özturk.

jv37 Ik heb echt heel weinig vertrouwen, nu nog, in de Nederlandse politiek. Er is nu op dit moment echt geen partij waarvan ik denk: ‘Ja, deze partij, die komt voor mijn belangen op.’ […] Er is geen een partij. De PvdA is altijd wel een favoriet geweest onder de Turken, maar mede dankzij Asscher, heeft die dat, zeg maar, goed verknald. […] Ik denk dat hij nog weinig kan vertrouwen op de Turkse steun, hoor. Die trein is al voorbij.

De geïnterviewde Turks-Nederlandse jongeren voelen zich door zulke reacties en initiatieven zoals het monitoren van verschillende religieuze bewegingen door de landelijke Nederlandse politiek in de steek gelaten en niet langer vertegenwoordigd. Uit de respons van jongeren zoals: ‘Een minister hoort iedereen te vertrouwen. Die is er voor ons allemaal. Dat is ook onze minister toch?’ (jv35) of: ‘Mijn minister vindt mijn situatie verontrustend, terwijl ik niks heb gedaan’ (bv11) spreekt vooral ongeloof en teleurstelling2.”

Bij de aankomende parlementsverkiezingen stem ik op?

View Results

Laden ... Laden ...
  1. SCP-rapport ‘Werelden van Verschil’, 2015, P. 26
  2. SCP-rapport ‘Werelden van Verschil’, 2015, P. 208