Home Nieuws Lodewijk Asscher kondigt onderzoek Turkse jongeren aan

Lodewijk Asscher kondigt onderzoek Turkse jongeren aan

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) laat een uitgebreid onderzoek doen naar de opvattingen van Turkse jongeren. Aanleiding voor het onderzoek is een controversiële peiling van Motivaction in opdracht van het instituut voor multiculturele vraagstukken, FORUM. Daaruit zou blijken dat veel Turkse jongeren in Nederland sympathie zouden hebben voor IS.

Advertentie

Asscher stuurde op 27 januari 2015 een brief naar de kamer over het aangekondigde onderzoek. Hij schrijft daarin “voor de nog kortere termijn zal ik een nadere analyse laten uitvoeren op de vragenlijst die in de Motivaction peiling is gehanteerd, om zo een beter zicht te krijgen op de kwaliteit en reikwijdte van de uitkomsten. Uit de peiling komt bijvoorbeeld naar voren dat de respondenten enerzijds hoge steun voor de democratie en democratische waarden ten toon spreiden, terwijl ze anderzijds tegelijkertijd zeer breed steun betuigen aan jihadistische activiteiten. Deze ongerijmdheden doen vragen rijzen ten aanzien van de wijze waarop de enquêtevragen door de respondenten begrepen en beantwoord zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de respondenten een begrip als ‘Islamitische Staat’ anders interpreteren dan de vragenlijst bedoelt. Ik wil op korte termijn een onderzoek laten uitvoeren dat inzicht geeft in de mate waarin er sprake is van dit soort discrepanties en dat inzicht biedt in de validiteit van de formulering van vragen en begrippen in de vragenlijst en van de uitkomsten van deze peiling. Deze zogeheten cognitieve test bestaat naast een analyse van de vragenlijst tevens uit interviews met moslimjongeren waarin de vragenlijst centraal staat. Daarin wordt nagegaan hoe de vragen worden geïnterpreteerd en wordt doorgevraagd naar associaties en intenties die de vragen bij de respondenten oproepen. Dit onderzoek, dat nadrukkelijk niet geschikt is om een representatief beeld van de opvattingen onder jongeren te construeren (daarvoor moeten de resultaten van het SIM2015 worden afgewacht), biedt een solide beeld van de mate waarin de uitkomsten van de Motivaction-peiling betrouwbaar en valide zijn. De resultaten van dit onderzoek zullen in maart 2015 beschikbaar komen.”

Onderzoeker Ahmet Kaya peilde in navolging van de controversiële Motivaction-peiling zelf onder Turkse jongeren en kwam tot een andere conclusie: “Tachtig procent van de Turkse jongeren die Motivaction had gesproken gaven aan voorstander van geweld te zijn tegen niet of anders gelovigen. Uit deze korte surveyonderzoek blijkt het tegenovergestelde waar te zijn, 89,7% van de Turkse Nederlanders die online hebben gereageerd geven aan tegen geweld tegen niet gelovigen of anders gelovigen te zijn.
Hoewel deze bevindingen niet uit zuiver wetenschappelijk onderzoek voortkomen, indiceren de resultaten op zijn minst dat er ook een hele grote groep Turkse jongeren zijn die tégen geweld aan niet of anders gelovigen zijn. Alsmede is gevoeligheid een must en dient men zich te weerhouden om voorbarig te spreken over “de enorme steun onder Turks Nederlandse jongeren voor IS en voor het gebruik van geweld tegen andersgelovigen”.

Het geweld dat de strijdgroepen zoals IS gebruiken tegen niet gelovigen of anders gelovigen vind ik verkeerd.

View Results

Laden ... Laden ...