Home Opinie Links weet zich geen raad met opkomst DENK en NIDA

Links weet zich geen raad met opkomst DENK en NIDA

Photo Tunahan Kuzu (DENK) and Nourdin el Ouali (NIDA) in "Happy-Dutch Muslims": FAHM Instituut, Moslim Omroep, Al-Nisa and Wijblijvenhier.nl. https://youtu.be/iotR7apCYxo

De voorheen linkse partijen in Nederland weten zich met de opkomst van DENK en NIDA geen houding aan te meten. Toen de PvdA onder Asscher Turks-Nederlandse jongeren voor terreursympathisanten uitmaakte en daar weigerde excuses voor aan te bieden en de Turks Religieuze Stromingen en Organisaties onder een vergrootglas wilde leggen, gingen hun wegen uit elkaar met Selcuk Ozturk en Tunahan Kuzu. De twee die toen op elkaar werden aangewezen, hebben vanuit het niets een politieke beweging uit de grond gestampt die nu met drie zetels in de Tweede Kamer, en in dertien gemeenteraden wordt vertegenwoordigd. NIDA werd in 2013 opgericht door ex-Groenlinkser Nourdin el Ouali en is nu in zowel Rotterdam als Den Haag bezig aan haar opmars in de gemeenteraden. Tot grote ergernis op links, die blind is voor het eigen falen.

Zionistisch complotdenken

Van rechts tot links, zijn politici en journalisten de afgelopen jaren bezig om partijen zoals DENK en NIDA weg te zetten als lange arm van of als onderdeel van een islamitische veroveringstocht die de Nederlandse politiek willen infiltreren. Zowel activisten dichtbij GroenLinks evenals activisten dichtbij de PVV en FvD die werken voor Nederlandse kranten proberen met name die laatste complottheorie acceptabel te maken in de Nederlandse publieke opinie. Volgens hen zijn DENK en NIDA onderdeel van een complot om Europa te islamiseren. Het waanidee van islamisering komt voort uit de complottheorie Eurabië, ooit beschreven door de Egyptisch-joodse Bat Ye’or, waarin wordt uitgelegd hoe Europa planmatig demografisch wordt overheerst door moslims. Een krankzinnige denkwijze, waarmee wordt gesuggereerd dat moslims die kinderen krijgen dit doen om de witte Europeaan te laten uitsterven.

Lange arm

Dit angstbeeld strookt bij verre na niet met de werkelijkheid. Terwijl diepgravende onderzoeken door journalisten naar banden tussen DENK en Ankara volgens ingewijden tot nu toe geen gram bewijs hebben opgeleverd van die vermeende banden, zien we dat dankzij partijen zoals DENK en NIDA de politieke participatie van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren nooit eerder zo hoog is geweest. Jonge hoogopgeleide jongeren claimen hun plek in de politieke arena en gaan het debat aan, op basis van gelijkwaardigheid, op basis van argumenten.

Held van het volk

Deze jongeren zijn het zat om vertegenwoordigd te worden door een selecte groep Turkse en Marokkaanse Nederlanders die jarenlang werden opgevist uit de talentvijvers door PvdA, GroenLinks, SP en D66 om vervolgens niets te doen voor de gemeenschappen waaruit deze jongeren voortkomen. Deze gekozen leiders werden ingekapseld met een award hier, een schouderklopje daar, een promotie zus en perspectief zo, maar vooral gebruikt door deze partijen om te trappen naar de eigen achterban en deze in het gareel te houden, niet om ze daadwerkelijk te vertegenwoordigen. Ditzelfde fenomeen zie je ook bij opiniemakers van Turkse en Marokkaanse komaf in Nederlandse kranten, wiens pennen op hun scherpst worden geslepen om de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen te steken zoals de zelfgekroonde keizer Commodus in de film The Gladiator Maximus verwondt voordat hij in gevecht gaat met hem. Maar we weten allemaal hoe die film afliep. Zoals we ook weten dat voormalig linkse politici van GroenLinks, SP en PvdA DENK en NIDA proberen te verwonden alvorens men het gevecht in de politieke arena aandurft. Alle pogingen van de verhevenen ten spijt koos het volk in The Gladiator voor Maximus, zoals het volk in de toekomst ook voor partijen zoals DENK en NIDA zal kiezen.

Radicalisering Turks-Nederlandse jongeren nihil

DENK en NIDA vertellen het eerlijke verhaal dat niet meer verteld wordt door PvdA, SP en Groenlinks. Laatstgenoemden zwijgen uit angst om electoraat te verliezen aan rechts. Hoewel de bijna 1 miljoen zielen tellende moslimgemeenschap in Nederland niet eenvormig is in haar idealen, worden haar belangen en zelfs veiligheid al tijden te grabbel gegooid. Terwijl moskeeën en islamitische scholen massaal worden aangevallen in Nederland, kan de moslimgemeenschap op weinig steun rekenen vanuit de traditioneel linkse partijen. Die zijn liever bezig met de president van Turkije of met Diyanet, die ironisch genoeg een grote bijdrage speelt bij het feit dat radicalisering onder Turks-Nederlandse jongeren zo goed als nihil is. Terwijl de straten van Nederland rood kleuren van symbolen van de terreurorganisatie PKK en leden van linkse partijen meelopen in deze terreurmarsen, verwoorden de nieuwe migrantenpartijen dat deze symbolen een terreurorganisatie vertegenwoordigen die het bloed van tienduizenden op hun handen hebben. De nieuwe migrantenpartijen verwoorden exact dat waar links een blinde vlek voor heeft ontwikkeld.

In een poging om rechts electoraat aan te boren verwacht ik dat de SP, GroenLinks en PvdA zichzelf steeds verder zullen verwijderen van de linkse kiezer, in navolging van de sociaal-democraten in Denemarken die willen dat moslimkinderen varkensworst krijgen aangeboden op scholen. Deze ‘allochtone’ en ‘autochtone’ kiezers zullen zich steeds meer thuis voelen bij het realisme, het pragmatisme en de solidariteit van partijen zoals NIDA en DENK.

Elf zetels voor DENK is niet onDENKbaar

Financiers van moslimhaat

Na deze periode van beschimping en verdachtmaking breekt er een tijd aan dat ook DENK en NIDA geaccepteerd zullen worden. De valse notie dat deze partijen een paria zijn, was voor de laflinkse partijen in Rotterdam reden om het Links Verbond onder druk van extreemrechts op te blazen, maar is in feite nergens op gestoeld. Deze partijen verwoorden terechte zorgen uit vooral de moslimgemeenschap die al sinds 2001 wordt gecriminaliseerd door een selecte groep van pro-Israël haatgroepen die volgens een onderzoek van de Council on American-Islamic Relations alleen al tussen 2008 en 2013 ruim 200 miljoen dollar hebben geïnvesteerd in het bevorderen van moslimhaat. Onder die groepen zit ook de financier van Geert Wilders en de extreemrechtse partij de PVV, die door DENK terecht keihard aangepakt wordt. DENK en NIDA zullen niet alleen zorgen voor een gelijk politiek speelveld, maar ook druk leggen op andere partijen om de zorgen uit de migrantengemeenschappen en moslimgemeenschap serieus te nemen. Tegelijk zullen journalisten en opiniemakers openheid van zaken moeten geven over waarom men haatgroepen die moslims criminaliseren en bevolkingsgroepen in Nederland tegenover elkaar zetten, niet onderzocht werden en uit de wind zijn gehouden.

Migranten laten zich niet meer inkapselen

Wanneer de traditioneel linkse partijen het electoraat dat ze kwijt zijn geraakt, terug willen, dan zullen ze moeite moeten doen om zich te buigen over terechte zorgen die leven binnen deze gemeenschappen. Tegelijkertijd zullen partijen zoals DENK en NIDA op die manier worden gedwongen om te diversifiëren om een breder electoraat aan te boren. Met de juiste strategie zal de opkomst van migrantenpartijen andere partijen dwingen tot zelfreflectie en een bijsturing van de partijlijn. Politieke participatie van minderheidsgroeperingen in Nederland is nog nooit eerder zo oprecht en zuiver geweest als nu. Politici moeten begrijpen dat migrantengroeperingen zich niet meer laten inkapselen of neutraliseren en dat het zwijgen over misdaden tegen deze gemeenschappen repercussies heeft in de stembussen. Te beginnen met de eerstvolgende Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019, waarbij partijen Statenleden zullen afvaardigen die op hun beurt de 75 senatoren van de Eerste Kamer benoemen.

Het PVV-gif in de samenleving is het product van pro-israëlische haatgroepen