Home Nieuws Kopstuk extreemrechtse PVV verhoord door Rijksrecherche

Kopstuk extreemrechtse PVV verhoord door Rijksrecherche

De leider van de extreemrechtse Partij Voor de Vrijheid [PVV], Geert Wilders, is verhoord door de rijksrecherche in navolging van de duizenden aangiftes die tegen hem zijn gedaan. Wilders die bekend staat om zijn innige contacten met onder andere, de anti-Semitische partij van Marine Le Pen in Frankrijk, de nationalistische Filip de Winter in België en regelmatig contact heeft met rechtse haviken in Amerika [Pamela Geller] en Israël [Liebermann], deed begin dit jaar opruiende en haatzaaiende uitspraken tijdens een toespraak na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Advertentie

Het PVV-kopstuk zegt over het verhoor door de Rijksrecherche: “In mijn verklaring heb ik duidelijk gemaakt dat ik in mijn strijd voor vrijheid en tegen de islamisering van Nederland me nooit door iemand de mond zal laten snoeren.”

Hij vroeg daar aan zijn volgelingen of ze meer of minder Marokkanen in Nederland wilden, waarna de zaal “minder, minder, minder” scandeerde. Geert Wilders reageerde op zijn toehoorders met “dan gaan we dat regelen”. De uitspraken zorgden voor veel opschudding in binnen- en buitenland en heeft ertoe geleid dat zelfs prominente burgemeesters en hele colleges aangifte tegen hem hebben gedaan. De enige Marokkaanse burgemeester in Nederland, Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, deed dat echter niet. Hij verklaarde daar zelf over, dat hij bewust geen aangifte heeft gedaan tegen Geert Wilders toen hij zijn ‘minder, minder’-uitspraak deed. ‘Een burgemeester hoort zich niet in het publieke debat te mengen’ betoogde hij. Opmerkelijk daarbij, is dat Aboutaleb zich regelmatig in het publieke debat mengt, wanneer moslims gestigmatiseerd dienen te worden. Zo nam Aboutaleb het ook op voor de vorige beoogde Ombudsman Guido van Woerkom, die in zijn eerdere functie als ANWB-topman racistische uitlatingen had gedaan over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

De gehele verklaring:
“VERKLARING GEERT WILDERS BIJ VERHOOR RIJKSRECHERCHE TEN BEHOEVE VAN DE VERVOLGINGSBESLISSING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
Onze vrijheid wordt bedreigd. Bedreigd door een gewelddadige totalitaire ideologie – de islam – die
dood en verderf zaait. Bedreigd door politiek-correcte lieden die geen kritiek op de islam en de
massa-immigratie dulden en het cultuurrelativisme koesteren.
Ik kom hiertegen in het verzet.

Als democratisch gekozen politicus benoem ik de problemen zoals ik die zie. Benoem ik de gevaren
en de nadelen die wij in Nederland ervaren door het cultureel relativisme, de massa-immigratie en
de voortschrijdende islamisering. Dat is mijn taak, dat is mijn plicht, daarvoor ben ik gekozen. Dat
is de reden dat ik in de politiek zit en waarom ik de Partij voor de Vrijheid (PVV) heb opgericht.

Ik strijd voor een beter Nederland.
Voor het behoud van onze eigen cultuur.
Voor onze eigen identiteit.
Voor onze veiligheid.
Voor onze vrijheid.

Ik discrimineer niet en zaai geen haat, noch zet ik daartoe aan. Ik ben er evenmin op uit mensen te
kwetsen of te beledigen. Ik spreek echter niet met meel in de mond wanneer ik onze verworven
vrijheden verdedig en de gevaren voor onze samenleving benoem.

Ik wijd mijn leven aan de strijd tegen deze kwaadaardige ideologie en de verdediging van onze
vrijheden. Ik betaal daar er elke dag de prijs voor. Al meer dan tien jaar ben ik mijn persoonlijke
vrijheid kwijt.

De afgelopen 10 jaar heb ik het Marokkanenprobleem dat wij hier in Nederland hebben benoemd.
Dat bestaat onder meer uit grote problemen met integratie, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid.
Het merendeel van de uit Nederland afkomstige jihadisten die naar Syrië afreizen is Marokkaan.
Voor de gehele context dient de inhoud van de bijlagen die ik hier vandaag bij u deponeer
in ogenschouw te worden genomen.

Ik baseer mij op objectieve cijfers en feiten. Feiten die ik móet benoemen. Omdat ze de waarheid
zijn. Hadden we in Nederland een soortgelijk Canadezenprobleem gehad dan had ik dat benoemd.
Wie niet ziet dat we in Nederland een groot islam- en Marokkanenprobleem hebben is horende doof
en ziende blind.

Op campagne in Den Haag heb ik om hiervoor genoemde redenen gepleit voor minder Marokkanen
en bij een verkiezingsbijeenkomst in Den Haag heb ik de aanwezige mensen een aantal vragen
voorgelegd, waarvan er één was ‘wilt u meer of minder Marokkanen?’.
Ik wil inderdaad minder Marokkanen in Nederland, vanwege de redenen en de context zoals eerder
door mij zowel in deze verklaring als in het parlement geuit en waarvoor ik u verwijs naar de stukken
die ik thans overleg.

De Nederlander die meer Marokkanen in Nederland wil moet ik nog tegenkomen.Minder Marokkanen is iets anders dan dat ik alle Marokkanen Nederland uit zou willen hebben of
iets zou hebben tegen alle Marokkanen.

Met mij wil 43% van alle Nederlanders en 95% van mijn achterban minder Marokkanen in Nederland.
Ik heb gezegd wat miljoenen Nederlanders vinden.
Ik wil ook minder islam in Nederland.
En met mij vindt 65% van alle Nederlanders en 100% van mijn achterban dat de islamitische cultuur niet bij Nederland hoort.
Sinds het oprichten van de PVV pleit ik voor minder immigranten uit islamitische landen.
Sinds het oprichten van de PVV benoem ik het Marokkanenprobleem en draag ik (democratische)
oplossingen hiertoe aan, zoals:
– Het beperken van de immigratie van mensen uit islamitische landen, waaronder dus ook Marokko
– Het bevorderen van de vrijwillige remigratie voor niet-westerse allochtonen, waaronder dus ook
Marokkanen
– Het uitzetten van de criminelen met een dubbele nationaliteit na denaturalisatie, waaronder dus
eveneens Marokkanen. Omdat in Nederland woonachtige Marokkanen sterk oververtegenwoordigd
zijn in de criminaliteitsstatistieken en zij veelal een dubbele nationaliteit hebben zou ook dit leiden tot minder Marokkanen in Nederland.

Ik neem geen woord terug van wat ik gezegd heb.

Ik heb namelijk niets verkeerd gezegd.

In mijn strijd voor vrijheid en tegen de islamisering van Nederland zal ik me nooit door iemand de
mond laten snoeren. Tegen geen enkele prijs en door niemand, wat de gevolgen ook moge zijn.

Om in de woorden van Martin Luther King te spreken:
“I close by saying there is nothing greater in all the world than freedom. It`s worth going to jail for.
It`s worth losing a job for. It`s worth dying for.”

Om hiervoor genoemde redenen ga ik ervan uit dat het Openbaar Ministerie zal besluiten mij niet te
vervolgen. Ieder ander besluit kan niet anders worden uitgelegd dan politiek gemotiveerd.

Geert Wilders”