Home Opinie Koningsdag in Palestina

Koningsdag in Palestina

De vissers in Gaza City hadden gisteren een kalm dagje. Ze konden uitvaren zonder dat hun bootjes doelwit zouden worden van beschietingen. Het was namelijk Koningsdag in Gaza. Althans in het Roots Hotel in Gaza City dat was afgehuurd door de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah om Koningsdag te vieren. Ik vond een klein berichtje van de feestelijke bijeenkomst in SAWA News, een Palestijnse lokale krant. Op een van de foto’s wordt er een ingelijst portret van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander overhandigd aan een jongetje waarbij ik hem voel denken waar hij het portret moet ophangen in zijn huis zonder muren. Er waren ook overheidsfunctionarissen aanwezig. Men dronk gezellig een glas met Hamas, de organisatie en overheidsinstantie die nog steeds wordt verguisd als terreurgroep door de EU. De beslissing van het Hof van Justitie om de Hamas te schrappen van de lijst met terreurorganisaties wordt namelijk momenteel aangevochten door de EU waardoor de beslissing van het Hof is opgeschort.

Advertentie

Toch liet ik me vertellen dat veel Palestijnen elk buitenlands bezoek toejuichen in de hoop op een kleine verbetering in hun rampzalige situatie. Mensen zijn natuurlijk te kwetsbaar om veel noten op hun zang te hebben en vergeten liever even dat Nederland Palestina tot op heden niet als staat erkent. Ook duwen ze maar even weg dat Nederland er niet stevig op heeft aangedrongen bij de EU de toegezegde gelden tijdens de top in Cairo in oktober 2014 door te laten komen en het grensbeleid te versoepelen. Het 28 landenblok beloofde 568 miljoen USD. Gemiddeld circa 20 miljoen USD per land. En dan te bedenken dat een land als Turkije alleen al 200 miljoen USD heeft toegezegd.

In 2014 werd Koningsdag gevierd in de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah waarbij het toenmalige hoofd van de missie Brigitta Tazelaar in een speech afscheid nam. Er waren twee dingen in deze speech waar ik over struikelde. Ten eerste wordt er gewag gemaakt van een twintigjarige sterke relatie tussen Nederland en Palestina welke uitgemond is in het eerste Palestijnse-Nederlandse forum dat in December 2013 gehouden werd met als doelstelling politieke, economische en wetenschappelijke banden te vesterken. Het zou een groot succes geweest zijn en zou om de twee jaar herhaald worden. Brigitta hoopt dat ten tijde van dit tweede forum, dit jaar dus, er een tweestaten oplossing zal zijn dat voortbestaat in vrede en veiligheid met haar buurlanden. Hoe kun je stellen dat je banden wenst te versterken met een land op diverse terreinen terwijl je het land niet erkent als land? Er zijn geen aanwijzingen dat deze woorden opvolging hebben gekregen in daden. Allereerst is er nog steeds geen politieke bereidheid Palestina te erkennen, er zijn geen duidelijke handelsbetrekkingen waarneembaar en Nederland heeft er ook niet bij de EU duidelijk op aangedrongen grenzen, havens en vliegvelden toegankelijker te maken voor handel en andere uitwisselingen. Zelfs noodhulp en bouwmaterialen bereiken het land met mondjesmaat. Palestina is in de afgelopen tijd alleen nog maar verder geïsoleerd geraakt van de wereld, Zowel op politiek, economisch als op wetenschappelijk gebied. We zullen zien wat Forum 2015 gaat brengen. Ik heb de agenda nog niet gezien.

Het tweede punt waarover ik me verbaas in de speech is dat Brigitta hamert op tolerantie. Ik denk dat het haar ontgaan is dat de Palestijnen inmiddels het patent hebben op het begrip tolerantie. Om deze term te promoten als spil van een succesvolle samenleving werd opgeroepen om Palestijnen elk jaar personen of organisaties te laten nomineren die binnen de Palestijnse gemeenschap deze gevoelens zouden aanwakkeren. In 2014 stond als genomineerde op nummer 1 Mohammed S. Dajani Daoudi, Professor aan de Al-Quds Universiteit. Hij zou genomineerd zijn voor zijn onaflatende inzet door het verspreiden van gematigdheid, het aanwakkeren van diversiteit, tolerantie en samenwerking. Dit hield onder andere in dat hij Palestijnse studenten meenam naar Auschwitz en hen onderwees over de Holocaust.

In 2013 werd Koninginnedag ook gevierd in Gaza. Op de website van het ‘Netherlands Representative Office (NRO), Palestinian Territories’ lezen we dat Brigitta in haar speech benadrukt dat de Nederlandse missie zal doorgaan in haar werk met dezelfde ‘spirit’ van hoop en samenwerking tot de dag dat er een tweestatenoplossing zal zijn bereikt.

Het gaat er bij mij gewoonweg niet in dat je je feestjes viert op de grond van een land dat je niet erkent en er vanuit gaat dat je gastheer jou welkom heet en je daarbovenop nog een lesje in tolerantie geeft. Het wordt tijd voor een lesje in bescheidenheid!

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Maxima in een boodschap aan Palestina op Koningsdag 2016?
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Maxima in een boodschap aan Palestina op Koningsdag 2016?