Home Nieuws Kamerlid Öztürk eist vertrek van PVV haatraadslid Willie Dille

Kamerlid Öztürk eist vertrek van PVV haatraadslid Willie Dille

Een imagegrab van de video die PVV haatraadslid Willie Dille deelde via sociale media.

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) eist van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het vertrek van haatraadslid Willie Dille, die een zetel bezet houdt in de Haagse gemeenteraad. Dille kwam afgelopen week in Nederland en daarbuiten in opspraak, vanwege het verspreiden van een filmpje waarin een nucleaire holocaust op moslims wordt bepleit.

Advertentie

Öztürk: “De tijd van ongestraft haatzaaien is voorbij. Het is tijd om een signaal af te geven aan iedereen die onze samenleving uit elkaar wil drijven en de solidariteit wil vernietigen: genoeg is genoeg”.

DENK-Kamerlid Öztürk wil het hier echter niet bij laten. Öztürk: “Verschillende volksvertegenwoordigers hebben zich op een wijze uitgelaten die schadelijk is voor de eendracht in onze samenleving. Om gevallen in de toekomst te voorkomen moeten volksvertegenwoordigers die over de schreef gaan naar een voorlichtingsbijeenkomst over verdraagzaamheid”.

DENK-Kamerlid Öztürk vindt het spijtig dat een raadslid over de rug van álle inwoners van een stad de gedane uitspraken heeft gebezigd en vindt dat de burgemeester hierin ook een verantwoordelijkheid heeft. Öztürk: “Burgemeester Van Aartsen moet het PVV-raadslid op het matje roepen!”.

Ook de Haagse raad sprak zich uit over de boodschap die het haatraadslid verspreid heeft. De Partij van de Eenheid was “Geschokt door steun van PVV fractielid aan filmpje waarin impliciet wordt opgeroepen moslims uit te roeien” en diende raadsvragen in, waarin ook werd gewezen op de parallellen tussen de verdachtmakingen van en propaganda tegen joden in de jaren 30 van de vorige eeuw. PvdA-fractieleider Martijn Balster noemt het weerzinwekkend en zegt dat de PVV volledig is geradicaliseerd. “PVV volslagen geradicaliseerd. Na ‘verbod op onderwijs aan vluchtelingenkinderen’ dit. Kan het nog extremer?,” zegt hij in een Tweet.

Het is bij wet slechts mogelijk om een raadslid uit zijn of haar functie te ontheffen indien deze in strijd heeft gehandeld met artikel X8 van de kieswet. Wel kan de PVV er op eigen houtje voor kiezen om afstand te nemen van Willie Dille. Ze kan haar raadszetel dan altijd nog als onafhankelijk raadslid behouden.

Het meldpunt islamofobie heeft opgeroepen om aangifte te doen tegen het raadslid, voor het verspreiden van de boodschap. Ook is er opgeroepen om melding te maken van discriminatie bij het meldpunt internetdiscriminatie. Onduidelijk is hoeveel aangiftes en meldingen er reeds zijn gedaan.

De schriftelijke vragen zoals gesteld door Kamerlid Öztürk:
Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de schokkende uitspraken van een PVV-raadslid.
1. Bent u bekend met het bericht “Haagse PVV’er: Islam mag weggevaagd worden>”?
2. Heeft u al uw afschuw uitgesproken over deze uitspraken? Zo nee, waarom niet?
3. Wat voor signaal gaat er naar uw mening uit naar groepen in onze samenleving door deze uitspraken?
4. Deelt u met mij de constatering dat dergelijke uitspraken een vorm zijn van haat zaaien? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u het met mij eens dat volksvertegenwoordigers een voorbeeldfunctie hebben en dat dergelijke uitspraken het verkeerde signaal zijn jegens burgers? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om burgemeester Van Aartsen op te roepen om het betreffende raadslid bij hem op het matje te roepen? Zo nee, waarom niet?
7. Vindt u niet als Minister dat na deze uitspraken het betreffende raadslid haar functie zou moeten neerleggen? Zo nee, waarom niet?
8. Bent u, als Minister van Binnenlandse Zaken, bereid om het betreffende raadslid onmiddellijk uit haar functie te ontheffen? Zo nee, waarom niet?
9. Kunt u een inhoudelijk en/of cijfermatig overzicht geven van de mogelijke oververtegenwoordiging van PVV-volksvertegenwoordigers met betrekking tot uitingen van haatzaaierij en/of uitingen van met een discriminatoir karakter? Zo nee, waarom niet?
10. Is het mogelijk om in de toekomst voor PVV-volksvertegenwoordigers voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over de thema’s verdraagzaamheid en het bestrijden van islamofobie? Zo nee, waarom niet?
11. Bent u bereid om uitingen van PVV-volksvertegenwoordigers op social media aan een grondige analyse te onderleggen, zodat het internet gevrijwaard wordt van PVV-haatzaaierij? Zo nee, waarom niet?