Home Nieuws Kamerleden DENK begraven strijdbijl

Kamerleden DENK begraven strijdbijl

DENK-Kamerleden Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk hebben na constructieve gesprekken hun geschillen van de afgelopen periode opzij gezet en hebben in het partijbelang goede afspraken gemaakt. Dat meldt de partij in een persbericht op zondag. In de partij woedde de afgelopen anderhalve maand een machtsstrijd die openlijk in de media en heimelijk in de partijkaders werd gevoerd.

Volgens DENK wordt er een commissie samengesteld die de Algemene Ledenvergadering van 6 juni zal organiseren, terwijl het bestuur zich tot de strikt noodzakelijke bestuurstaken beperkt. “De afgelopen weken zijn er uitspraken gedaan en handelingen verricht die DENK en de onderlinge verhoudingen niet ten goede zijn gekomen. De betrokkenen in dit proces hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van DENK,” schrijft de partij. Kuzu heeft alvast zijn berichten op Sociale Media gewist waarin hij Öztürk beticht van “Broedermoord” en hem uitmaakt voor “rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent”.

Advertentie

Het startpunt voor de openlijke machtsstrijd binnen de partij was een publicatie in HP de Tijd over grensoverschrijdend gedrag. DENK volgt met deze stap tot een verzoening bedoeld of onbedoeld enkele aanbevelingen op van professor Tom Zwart. Zwart adviseerde onder andere dat de drie Kamerleden de strijdbijl zouden begraven en om zonder voorbehoud in gesprek te treden en gezamenlijke afspraken te maken.

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen stem ik op DENK

View Results

Laden ... Laden ...

Ook adviseerde Zwart om maatregelen te treffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en zo nodig effectief aan te pakken. Het bestuur van DENK gaf begin mei opdracht aan Bureau Berenschot om een breed en onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar grensoverschrijdend gedrag, het handelen van betrokkenen met betrekking tot een klacht daarover aan de partijtop en de gerezen situatie binnen de partij. Volgens partijvoorzitter Selçuk Öztürk zou het bureau haar bevindingen op de Algemene Ledenvergadering van 6 juni al moeten kunnen presenteren.