Home Nieuws Kamer verwerpt DENK-motie parlementair onderzoek AOW-uitkeringen naar door Israël illegaal bezette gebieden

Kamer verwerpt DENK-motie parlementair onderzoek AOW-uitkeringen naar door Israël illegaal bezette gebieden

Een motie van DENK waarin werd opgeroepen tot het instellen van een parlementair onderzoek naar de gang van zaken betreffende de uitbetaling van AOW-uitkeringen aan AOW-gerechtigden die woonachtig zijn in door Israël illegaal bezette gebieden in Palestina, is afgewezen door alle andere partijen. Alleen DENK stemde voor de motie.

Advertentie

DENK wilde een parlementair onderzoek naar aanleiding van een jarenlang durend dossier waarbij serieuze verdenkingen zijn dat er sprake is van bewuste overtreding van de wet, druk vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de SVB om informatie achter te houden of te benutten, diplomatieke druk vanuit Israël en lobbykantoren, onvolledige informatievoorziening aan de Kamer en ambtelijk falen ten gunste van mensen die woonachtig zijn in door Israël illegaal bezette gebieden in Palestina.

Alle partijen behalve DENK stemden tegen de motie en verwierpen het verzoek voor een parlementair onderzoek naar de kwestie.

Onduidelijk is waarom de Socialistische Partij en GroenLinks tegen hebben gestemd.

Volgens advocaat Liesbeth Zegveld, die over de kwestie namens drie particulieren en twee pro-Palestijnse mensenrechtenorganisaties aangifte heeft gedaan tegen Lodewijk Asscher, had de minister van Sociale Zaken in strijd met de wet doelbewust een te hoge AOW laten uitbetalen aan Nederlandse kolonisten die wonen in illegale joodse nederzettingen in Palestina.