Home Nieuws Kabinet zit in maag met Turkse weekendscholen, maar hoe zit dat met...

Kabinet zit in maag met Turkse weekendscholen, maar hoe zit dat met Nederlandse scholen in Turkije?

wetHet Nederlands kabinet zit in zijn maag met de komst van Turkse weekendscholen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, maakt zich zorgen om de twaalf Turkse weekendscholen die in Nederland worden opgezet en voor een deel gefinancierd worden door Turkije. Hij maakt zich zorgen over dat dergelijke scholen de integratie zouden belemmeren. Nederland financiert zelf ook scholen in Turkije die daar al jaren onderwijs in het Nederlands verzorgen.

Advertentie

Koolmees: “We weten dat een deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap vooral gefocust is op Turkije en veel minder op Nederland. Dat is natuurlijk niet goed voor de integratie en daar heb ik mijn zorgen over”. Koolmees vindt het wel positief dat de Turkse overheid transparant wil zijn en volledige inzage wil geven in het lesmateriaal.

Volgens de NOS zouden er inmiddels twaalf aanvragen voor weekendscholen zijn goedgekeurd, waarvoor per goedgekeurde aanvraag door Turkije een subsidie wordt verschaft van tussen de 8.000 en 16.500 EURO, voor één tot drie klassen waar leerlingen tussen de 6 en 17 jaar oud vijf uur per weekend lessen krijgen. Van de vijf uur aan lessen bestaan twee uren uit Turkse taallessen en drie uur uit geschiedenis, godsdienst, kunst en maatschappijleer. Het is de bedoeling om de Turkse identiteit en cultuur van jonge Turken die in het buitenland wonen te behouden en om de banden te versterken met Turkije.

Vraag naar Turkse taallessen

Nederland heeft niet de mogelijkheid om dergelijke vraaggestuurde initiatieven te verbieden of het te onderwerpen aan de onderwijsinspectie, omdat de Nederlandse overheid deze Turkse taallessen niet financiert. Er is in Nederland vanuit de grote Turks-Nederlandse gemeenschap behoefte aan Turkse taallessen, zeker na de afschaffing van Turkse lessen op basisscholen en omdat het lang niet altijd als keuzevak wordt aangeboden op middelbare scholen. Het financieel bijspringen van de Turkse overheid om de vraag vanuit de Turks-Nederlandse gemeenschap tegemoet te komen is niet nieuw. De Turkse regering volgt al jarenlang een pro-actieve politiek naar Turken in het buitenland toe. Zo verleent Turkije bijvoorbeeld ook subsidies aan organisaties die zich inzetten tegen moslimhaat. Iets waar nog steeds te lichtvaardig over wordt gedacht in westerse landen.

Nederlandse scholen in Turkije

De twaalf weekendscholen die zullen starten met Turkse taallessen is natuurlijk niet veel op een gemeenschap van zo’n 500.000 Turkse Nederlanders. Dat is één gesubsidieerde school op de 41.600 mensen. Nederland subsidieert zelf vijf Nederlandse scholen in Turkije voor de 5.500 Nederlanders die er wonen. Dat is één gesubsidieerde school per 1.100 mensen. Nederland financiert via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen in totaal 200 scholen in 115 landen, waar les wordt gegeven aan 14.000 leerlingen en doet dit al 37 jaar lang. Deze scholen vallen onder de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Onderzoek naar tweetaligheid bij Turkse Nederlanders