Home Nieuws Joods akkoord Amsterdam stelt via achterdeurtje Israël-kritiek gelijk aan antisemitisme

Joods akkoord Amsterdam stelt via achterdeurtje Israël-kritiek gelijk aan antisemitisme

Het Joods akkoord in Amsterdam dat ondertekend is door twaalf politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is niets meer dan een poging van de Israël-lobby om via een achterdeurtje Israël-kritiek gelijk te stellen aan antisemitisme. DENK en BIJ1 hebben er goed aan gedaan, zich niet zomaar te committeren aan een dergelijk kwalijke frame. De partijen die het Akkoord tekenden zijn ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, FvD, Ouderenpartij, 50Plus en de PvdD.

Advertentie

Hoewel er zaken in zijn opgenomen die zeker brede steun uit de samenleving waard zijn, zoals het bestrijden van antisemitisme en dat er strenger op zal worden getreden tegen antisemitische incidenten, is ook de kwalijke Werkdefinitie Antisemisme van het IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) opgenomen in het Joods Akkoord. Waar het kabinet eerder zei dat het niet over zou gaan tot het overnemen van de werkdefinitie antisemitisme, dat in 2017 werd goedgekeurd door het EU-parlement, wordt de werkdefinitie nu via een achterdeurtje in Amsterdam aan de politiek opgedrongen.

Volgens de werkdefinitie antisemitisme is het bijvoorbeeld antisemitisch om te stellen dat het bestaan van de Israëlische Staat een racistische onderneming is. Ook het hanteren van dubbele standaarden door te verwachten dat Israël zich op een bepaalde wijze gedraagt, terwijl dit niet van andere democratische landen wordt gevraagd, is volgens de werkdefinitie antisemitisch. De zionistische lobbygroep CIDI, die ook antisemitisme zegt te monitoren, hanteert dezelfde werkdefinitie en telt uitspraken zoals ‘IDF is SS’ of ‘Israël is een Apartheidsstaat’ ook mee als antisemitisme.

Progressieve joodse organisaties hebben zich fel gekeerd tegen de werkdefinitie, toen deze nog niet was aangenomen door het Europarlement. De Europese Commissie, evenals de Tweede Kamer, hebben de problematische werkdefinitie niet overgenomen.

De partij DENK werd volgens ingewijden pas gevraagd nadat het persbericht de deur uit was. DENK heeft haar handtekening niet onder het dubieuze akkoord gezet, maar zegt in een verklaring dat het tegen alle vormen van discriminatie is. BIJ1 deed ook niet mee aan het Joods Akkoord en zegt ook tegen alle vormen van discriminatie te zijn.