Home Opinie Israëlische piraten kapen hulpschip in internationale wateren

Israëlische piraten kapen hulpschip in internationale wateren

Archief: De illegale entering van het Turkse hulpschip Mavi Marmara. Het moment dat de 19-jarige Furkan wordt geëxecuteerd met 4 kogels van een Israëlische piraat.

Middellandse zee – Van een onzer redacteuren
Afgelopen nacht om 2:06 (Gaza tijd) nam het schip de “Marianne of Gothenborg” contact op met de Freedom Flotilla Coalitie om te melden dat drie boten met Israëlische piraten het hulpschip bestemd voor Gaza hadden omsingeld in internationale wateren. Dit gebeurde op ongeveer 185 kilometer vanaf de kust van Gaza.

Na het laatste contact met het humanitaire hulpschip, nam het Israëlisch bezettingsleger contact op om 5:11 uur en meldden dat ze het schip hebben geënterd en doorzocht. Het schip is in beslag genomen door de Israëlische piraten en de opvarenden gegijzeld in internationale wateren. Volgens de mededeling van het illegale Israëlische bezettingsleger zou deze piraterijmissie uitgevoerd zijn om te voorkomen dat de blokkade van Gaza doorbroken zou worden. Dit in tegenspraak met eerdere beweringen van de hoofdpiraat Benjamin Netanyahu, dat er geen blokkade zou zijn.

De Freedom Flotilla coalition geeft aan dat ze niet geloven in een vredige overname van het hulpschip. De laatste keer dat de IDF zulke statements naar buiten bracht, in 2012, zijn de activisten getaserd en geslagen met knuppels. In 2010, werden tien passagiers van de Mavi Marmara geëxecuteerd door het Israëlisch bezettingsleger, in een vergelijkbare operatie in Internationale wateren. De verantwoordelijke voor de Mavi Marmara slachting, Amos Yadlin, was onlangs op uitnodiging van het CIDI in Nederland voor een lezing.

De Freedom Flotilla Coalition heeft verklaard dat het “absoluut teleurstellend is hoe het Israëlische regime ervoor kiest om dit fruitloze beleid voort te zetten, namelijk de inhumane en illegale collectieve straffen jegens de 1,8 miljoen Palestijnen in Gaza. Israel’s herhaaldelijke staatspiraterij in internationale wateren zijn zorgwekkende tekenen dat de bezetting en blokkade van Gaza is verlengd tot de hele Oost-Middellandse zee. We roepen de Israëlische regering op om de illegale arrestatie van vreedzame burgers te staken en roepen onze regering op om zich er van te verzekeren dat alle opvarenden van de Marianne veilig zijn, en protest aan te tekenen tegen de schending van internationale maritieme wetten door de Israëlische Staat (IS). We roepen alle maatschappelijke organisaties op om de acties van Israël te veroordelen. Mensen over de hele wereld zullen blijven reageren op dit onrecht, net als wij, tot de haven van Gaza open is en het beleg en de bezetting wordt beëindigd.”

De drie boten “Rachel, Vittorio en Juliano II” die de Marianne volgden zijn nu volgens plan teruggekeerd naar de Griekse havens. De Marianne is weggesleept naar de Israëlische haven in Ashdod, dat op ongeveer 30 kilometer van Gaza ligt.

Een lijst met opvarenden van de Marianne of Gothenborg:
MarianCrew

 

 


Wil je ons medium helpen groeien? Overweeg dan een kleine gift op NL66 INGB0006 1823 88 ten name van Stichting DutchTurks (Swift/BIC: INGBNL2A). Wil je EENMALIG €6,00 doneren per sms? SMS dan DT6 naar 7733