Home Opinie Islamofoben als kampioenen van vrouwenrechten

Islamofoben als kampioenen van vrouwenrechten

We weten allemaal dat islamofoben en islamhaters het onderwerp dat ik ga bespreken, keihard gaan ‘uitwonen’ tot 4 vrouwen aan toe, om hun anti-islam agenda kracht bij te zetten. Het is een populistische sport om uitwassen van de islam, de misstanden, zodanig uit te lichten en daarmee de gehele islam, alle moslims, deze eigenschappen en gedragingen toe te dichten. Media en de politiek werken hieraan in harmonie samen. Politieke partijen gebruiken de ‘bevindingen’ van Machteld Zee maar al te graag om wetten en regels te maken die vooral bedoeld zijn om moslims te benadelen, hen in hun vrijheden te beperken. Ze krijgen gretig bijval van de nieuwe lichting Ayaan Polariyaan feminista’s. Het zogenaamde ‘sharia-huwelijk’ moet aangepakt worden, pleit men. Over het joods religieus huwelijk rept men niet, want daar is op dit moment, in de joods-christelijke traditie waarin we schijnen te leven, geen verdienmodel voor.

Vindicat Corpsballen

Het houd niet op, niet vanzelf. Tot mijn gruwel moest ik vandaag lezen dat feministische snorredozen in de Volkskrant meisjesbesnijdenis linken met de islam. Niet direct hoor, op een slinkse wijze. Eerst een paragraafje waarin de strijd van Ayaan tegen de Afrikaanse clitorismaffia wordt beschreven, om vervolgens de volgende zin eronder te zetten: ‘Hoe valt dit beschamende gebrek aan solidariteit met zich bevrijdende moslima’s te verklaren?’ Voor de 1982356 keer: er is geen grondslag te vinden in de islam voor FGM. Het heeft meer met etniciteit te maken dan met religie. Een ding is wel duidelijk: de moslima zal en moet bevrijd worden, of ze dat nu wil of niet. Het liefst gieten we haar ook nog vol met bier en werpen haar voor de voeten van Vindicat corpsballen. Et voilà, de integratie van de moslima in onze superieure samenleving is compleet.

Het idee dat er mensen zijn in de Nederlandse samenleving die zich vrijwillig onderwerpen aan religieuze dogma’s, gesteund door artikel 6 van onze Grondwet, Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, stuit menig goddeloze en populist voor de borst. De Nederlandse moslims, die gebruik maken van onze westerse verworvenheden, die vinden ze ‘het ergst.’ Het liefst gooien deze VvM strijders en PVV stemmerts hun eigen verlichte verworvenheden compleet overboord, al was het maar om die verdomde moslims hun rechten af te pakken. Om dit doel te bereiken, zijn ze bereid zichzelf in hun eigen staart te bijten. Wat zeg ik?! Hun eigen staart op te vreten! Scary shit gewoon. ‘Ik vind de islam een intolerante ideologie, en dus moet het ophouden te bestaan. Maar ik heb niks tegen moslims hoor,’ zijn uitspraken de ik regelmatig zie voorbijkomen in mijn Twitter timeline. Dan denk ik: pannenkoek, de islam bestaat bij gratie van moslims. In principe zegt men hier verkapt: moslims pleur op uit Nederland.

Bevrijding

Hoe kun je een geloofsgemeenschap of cultuur beter demoniseren, dan via de zwakste schakel in elke cultuur: de vrouw. Op geraffineerde wijze probeert men ons te laten geloven dat het hen om het welzijn van de vrouw gaat, dé moslima. Allereerst dé moslima bestaat niet. In de media is de moslima een gesluierde onderdanige vrouw en niet ik. Trouwens ik zie zelf geen verband tussen gesluierd zijn en onderdanig zijn, zoals ik ook geen verband zie tussen het dragen van een minirok en emancipatie. Maar het maakt ze geen ruk uit. Dé moslima ís onderdrukt en zál bevrijd worden.

Nee, dit is geen betoog om islamcritici de mond te snoeren, die mogen wat mij betreft door blijven praten, goed beargumenteerde meningen zijn welkom. Maar wanneer de kritiek is bedoeld om angst te zaaien, te polariseren, herkenbaar aan de wijze waarop de kritiek geuit wordt, de podia die gekozen worden, (Vlaams Belang promovendus Machteld Zee) en het doel dat ermee bereikt wil worden, dan zeg ik: je hebt niks geleerd van het NSB-verleden van Nederland.

Dit alles gezegd hebbende, schuif ik al die racisten, haters, populisten, feministen, media en politieke agenda’s ff aan de kant en ga ik bij mezelf te rade: wat vind IK er nu van dat er een aantal moskeeën zijn in Nederland zijn waarin je religieus polygame huwelijken sluiten? Abject. Dat is het eerste wat er in mij opkomt, oh en walgelijk, respectloos, vrouwonvriendelijk.

Met dank aan Atatürk

Mijn ouders komen uit een land waarin polygamie verboden is en men eerst voor de wet getrouwd dient te zijn, alvorens men een religieuze verbintenis aangaat, met dank aan Atatürk. En laat Nederland nu net zo’n land zijn, sterker nog, je mag hier polygaam leven door middel van het samenlevingscontract, echter in het huwelijk treden met meerdere partners ist verboten; Van mij mag men huisje boompje spelen met zijn of haar liefje, met alleen een religieus huwelijk, imam nikahı, zolang er maar geen sprake is van polygamie. Juridisch heeft je verbintenis alleen geen enkele waarde, om maar niet te spreken over de positie van de vrouw binnen zo’n huwelijk. Bij een beetje geluk is die goed, in de goede tijden van het huwelijk, maar het kan desastreuze gevolgen hebben in de ‘slechte tijden’ van het huwelijk. Er vanuit gaande dat twee volwassen en zelfstandige mensen kiezen voor deze vorm, zeg ik, moeten ze helemaal zelf weten. Mij gaat het om de gevallen, waarin de vrouw het onderspit delft. Mij gaat het om de gewetenloze imam, zoals we die hebben kunnen zien in Undercover in Nederland, die niet het belang van de vrouw, maar zijn eigen belang voorop stelt. De imam die in de rechtsstaat waar hij onder valt, al genietend van alle westerse verworvenheden, ervoor kiest om die keihard te ondermijnen. Een moslim dient zich te schikken aan de wetten en regels van het land waarin hij leeft, dat weet iedereen.

Huwelijkse gevangenschap

Wel had het team Undercover in Nederland beter zijn best kunnen doen om correcte uitleg te geven over de regels omtrent het ‘islamitisch huwelijk.’ Ik noem het liever een op islam gebaseerd huwelijk, eigenlijk niet eens een huwelijk, zolang er geen staatsrechtelijke erkenning van is. But soit, als je het gevoel hebt getrouwd te zijn, dan ben je het, met of zonder het juridische aspect. Liefde is een gevoel, toch? Ja, liefde is prachtig, totdat je je in huwelijkse gevangenschap bevindt.

Ja, ik weet het, een moslim man mag tot 4 vrouwen trouwen onder strikte, vrijwel niet na te komen voorwaarden. In de huidige tijd pleegt men vaak polygamie, zonder aan die voorwaarden te voldoen, en om de verkeerde redenen, namelijk: lust. Een man mag een tweede vrouw huwen, zonder eerst toestemming te vragen aan zijn eerste vrouw, er is mij niks bekend over een koranvers of Hadith, waarin anders staat. Anywayz, menig 1e,2e,3e vrouw zal de komst van een 2e,3e, 4e vrouw niet op prijs stellen. Of mag ik dat niet zeggen? Mogen zij dat niet zeggen? Geen idee, het is een ver van-mijn-bed-show.

Fatwa

Naar aanleiding van de uitzending van Undercover in Nederland, hebben 5 moskeeën in Nederland bekendgemaakt een fatwa te gaan uitspreken tegen illegale huwelijken. ‘Een moslim die in Nederland leeft, heeft zich te houden aan de Nederlandse wetten’ zo luidt de eerste zin. Tevens roepen ze andere imams en moskeeën op om geen islamitische huwelijken meer te sluiten, zonder dat het burgerlijk huwelijk eerst is voltrokken.

De VDDer Van Wijngaarden wil ‘shariahuwelijken’ aanpakken. Een imam die betrapt wordt op het sluiten van een religieus huwelijk, zonder dat daar een burgerlijk huwelijk aan vooraf is gegaan, wil hij beboeten tot een maximaal bedrag van 20.500 euro en een celstraf van 7 maanden. Ook wil hij dat de getuigen en gehuwden strafbaar worden gesteld. Ik zie sommigen van jullie al denken, ja maar dat zegt de VDD, dat zijn een stelletje populisten. PVVD! Allemaal onderdeel van hun anti-islam agenda, zogenaamd pro-vrouwenrechten, zogenaamd opkomen voor de moslima en ondertussen zeggen dat we moeten oppleuren naar Turkije, bij een voor hen onwelgevallige mening.

Zucht, klopt… Ik had liever gewild dat we hier ZELF mee gekomen waren.