Home Nieuws Islamitische slachthuizen krijgen twee dagen voor het offerfeest verbod opgelegd

Islamitische slachthuizen krijgen twee dagen voor het offerfeest verbod opgelegd

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft zeker drie islamitische slachterijen in aanloop naar het offerfeest, een verbod opgelegd op het onverdoofd slachten van runderen. Update 17.00 uur: reactie NVWA onderaan.

Advertentie

Een ambtenaar van de NVWA dwingt deze bedrijven volgens één van deze ondernemingen onwettelijk om onverdoofd te slachten. Hiermee komt volgens één van deze benadeelde bedrijven de vrijheid van godsdienst van moslims in Nederland in het geding. Donderdagavond, twee werkdagen voordat het offerfeest wordt ingeluid, meldt één van de bedrijfsleiders dat hem per telefoon een verbod is opgelegd. Na dat gesprek is het verbod per mail bevestigd. De officiële brief zou nog onderweg zijn.

“Deze haastige actie lijkt op een knap staaltje moslimpje pesten”
Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu van DENK

Volgens de eigenaar van Slachterij New Atlas in Arnhem, is dit in strijd met het convenant van 2012, waarin is geregeld dat moslims en joden bij erkende slachthuizen onverdoofd mogen slachten. Het bedrijf heeft dan ook een kort geding aangespannen tegen de NVWA om het verbod ongedaan te krijgen.

Volgens een leraar van de SVO van de slagersopleiding en aanwezige veehandelaren, zou de proefslachting van afgelopen maandag waarbij de inspectie aanwezig was en waarop het verbod is gebaseerd, volgens protocol zijn gelopen. Het bedrijf reageert dan ook verbaasd op het verbod op onverdoofd slachten zo vlak voor het offerfeeest. Het bedrijf New Atlas geeft aan te weigeren om de offers onverdoofd te slachten.

In Nederland zijn ongeveer zes slachthuizen waarin dieren op islamitische wijze mogen worden geslacht. Zeker drie van hen hebben nu te maken met dit verbod.

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu van de diversiteitspartij DENK reageert in een reactie aan dutchturks verbaasd op het verbod. “Zo vlak voor het offerfeest lijkt deze haastige actie van de NVWA een knap staaltje moslimpje pesten. Wij zullen staatssecretaris van Dam vragen om opheldering. Gezien het feit dat deze proefslachtingen wekelijks plaatsvinden, is het zeer, maar dan ook zeer opmerkelijk, dat een dergelijk verbod wordt opgelegd zo vlak voor het offerfeest, één van de belangrijkste dagen van moslims wereldwijd,” aldus Tunahan Kuzu.

De NVWA laat in een reactie aan dutchturks weten dat de slachthuizen niet voldeden aan de eisen voor onbedwelmde slacht en dat daarom het verbod is opgelegd:

“De NVWA heeft alle bedrijven die een aanvraag hebben ingediend om onbedwelmd te slachten ruim op tijd op de hoogte gesteld van alle eisen waaraan moet worden voldaan. Daarna heeft de NVWA deze bedrijven geïnspecteerd en zijn er proefslachtingen gedaan om vast te kunnen stellen of de bedrijven aan alle eisen voldeden. Daarna kregen zij de gelegenheid om eventuele tekortkomingen te herstellen, zodat zij alsnog aan alle eisen zouden voldoen.

In totaal hebben 28 slachthuizen een aanvraag ingediend om onbedwelmd runderen te mogen slachten. Daarvan hebben 22 slachthuizen toestemming gekregen om dat te doen. Twee slachthuizen voldeden niet aan alle eisen voor onbedwelmde slacht en zij hebben daarom geen toestemming gekregen om onbedwelmd te slachten. Drie andere slachthuizen voldeden niet aan alle eisen voor het onbedwelmd slachten van runderen en zij hebben daarom geen toestemming gekregen runderen onbedwelmd te slachten.

Van een kort geding dat slachthuis New Atlas zou hebben aangespannen is ons niets bekend. Wij hebben van dit slachthuis juist begrepen dat het afziet van het slachten van runderen.”

De eigenaar van één van de slachthuizen spreekt tegen dat zijn bedrijf niet aan de voorwaarden zou hebben voldaan en hoopt dat het verbod zo snel mogelijk van tafel wordt geveegd.