Home Nieuws Dit is hoe de NOS haar lezers misleidt en geweld tegen Turkse...

Dit is hoe de NOS haar lezers misleidt en geweld tegen Turkse burgers legitimeert

Verschillen in benadering van ISIS en PKK door de staatsomroep NOS.

Het is al langere tijd een ergernis van veel Nederlanders dat de staatsomroep NOS terreur niet benoemt zoals het is, maar in plaats daarvan kiest voor een andere terminologie. De NOS heeft daar zeker een handje van, wanneer slachtoffers van terreur een islamitische achtergrond hebben of wanneer de terreurbeweging in kwestie, passend is bij de huidige conjunctuur van het buitenlandbeleid.

Advertentie

Zo refereert de NOS in een artikel d.d. 15-09-2017 over het referendum dat de KRG van Barzani in Irak, aan de decennialang durende terreur van de Marxistisch-Leninistische terreurbeweging PKK als een onafhankelijkheidsstrijd. Door te kiezen voor “Onafhankelijkheidsstrijd” voor talloze bomaanslagen en moorden, waarbij 40.000 mensen het leven hebben gelaten, legitimeert de NOS geweld tegen burgers in Turkije, zowel tegen Koerden als Turken.

President Erdogan van Turkije noemt het referendum een “erg slecht idee”. Turkije heeft een grote Koerdische populatie, waarvan het merendeel zich wil afscheiden van Turkije. In de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden in het zuidoosten van Turkije vielen in dertig jaar tijd meer dan 40.000 doden. Door een referendum in buurland Irak wordt die strijd mogelijk nog heviger. Ook Iran heeft een Koerdische bevolkingsgroep, en is om die reden huiverig voor een referendum“, schrijft de NOS in een alinea waarin het geplande referendum in Irak, waarvoor internationaal geen draagvlak bestaat, in één adem wordt genoemd met de terreurbeweging PKK die dood en verderf zaait in Turkije, maar ook in Syrië onder de naam YPG of SDF.

Het enige dat kloppend is aan de alinea, is het citaat van de Turkse president Erdogan en dat er veel Koerden in Turkije wonen. Dat Turkije een grote Koerdische populatie heeft, is een statistisch gegeven dat aantoonbaar is. Dat het merendeel daarvan zich af wil scheiden van Turkije is pertinent onwaar. Het waren voor een deel juist de Koerden die de AK-Partij van Erdogan verkiezing na verkiezing de winst brachten. Koerden vervullen zelfs belangrijke rollen in de AK-Partij regering, zoals de vice-premier Mehmet Simsek, een Turkse politicus van Koerdische komaf. Het is bekend dat Simsek vloeiend Engels, Turks en Koerdisch spreekt. Het op één lijn zetten van Koerden met de terreurbeweging PKK, waar een groot deel van de Koerden in Turkije geen sympathie voor heeft, strookt niet met de verwachting die men zou hebben van een publieke omroep, namelijk het juist en beknopt informeren van een zo breed mogelijk publiek.

DÉ Koerden voeren geen onafhankelijkheidsstrijd in het zuidoosten van Turkije, maar voerden een strijd tegen de jarenlange achterstelling van zuidoost Turkije, waar de achterstelling ironisch genoeg vooral in stand werd gehouden doordat pogingen om welvaart naar de regio te brengen veelal gedwarsboomd werden door de PKK zelf. Zo werden en worden zelfs infrastructurele verbeteringen, zoals een nieuw wegennet en bruggen en viaducten, gesaboteerd door de PKK en arbeiders die aan de projecten werken, vaak ook Koerdisch, ontvoerd, mishandeld, verminkt, vermoord en gedumpt. Zoals dat ook gebeurd met leerkrachten, die in de lente van hun leven, zoals bij Aybuke Yalcin, worden vermoord. Wie spreekt van een “Onafhankelijkheidsstrijd van Koerden” en daarmee de terreuraanslagen van de PKK en de 40.000 doden waarvoor de terreurbeweging verantwoordelijk is, gelijkstelt, is niet bezig met informatievoorziening, maar met misleiding en bedrog.

In een petitie in 2015 vroegen bijna 10.000 mensen aan de NOS om objectievere verslaglegging om zo een einde te maken aan de misleiding en bedrog bij items over Turkije. Volgens ondertekenaars van de petitie draagt onvolledige berichtgeving er mede aan bij dat spanningen in Turkije naar de Nederlandse samenleving worden geïmporteerd. Zij noemden dit onwenselijk en onacceptabel. In de periode tussen maart 2016 en december 2016 was van een einde aan de foutieve berichtgeving nog geen sprake. Van 35 berichten over de terreurgroep PKK, werd de terreurbeweging in ongeveer 80% van de gevallen aangeduid als strijders, rebellen, leden van een arbeiderspartij of met de vage nietszeggende verwijzing “Koerdische PKK”. In dezelfde periode werd de terreurbeweging ISIS, die op dezelfde lijst te vinden is als de PKK, in alle gevallen aangeduid als een terroristische organisatie.

De NOS ontkent zelf dat er sprake is van partijdigheid. Turkije-correspondent Lucas Waagmeester reageerde met een ingezonden stuk op het verwijt dat DutchTurks de NOS maakte in het stuk “Onhoudbare partijdigheid NOS bij berichtgeving over terreurbeweging PKK“. Bijna één jaar verder, lijkt de NOS nu openlijk te spreken over een “Onafhankelijkheidsstrijd“, wanneer het spreekt over terrorisme dat zich ook tegen de burgerbevolking richt. Een gevaarlijk hellend vlak, waarmee de omroep agressie en geweld tegen burgers in Turkije, Koerdisch of Turks, lijkt te legitimeren. Wie verantwoordelijk is voor de gebruikte terminologie is onbekend, maar de koerswijziging lijkt een vervolg op de diplomatieke spanning tussen beide landen. Ook bevestigt de NOS hiermee het verhaal van een oud-medewerker van de NOS, die in een interview haar stilte doorbrak en toegaf dat al het nieuws van de NOS simpelweg bestaat uit propaganda die pro-VS, anti-Sovjet, militaristisch en pro-Israël is.