Home Nieuws Hoogleraar Zwart: aanblijven bestuur DENK gewettigd

Hoogleraar Zwart: aanblijven bestuur DENK gewettigd

Volgens een voorlopige conclusie van professor Tom Zwart die door het DENK-bestuur is aangesteld om onderzoek te doen naar de crisis binnen de partij is het gewettigd dat het bestuur van DENK voorlopig blijft zitten tot de volgende Algemene Ledenvergadering op 6 juni aanstaande. Volgens Zwart wordt niet duidelijk gemaakt welk probleem door het aftreden van het bestuur zou worden opgelost. Ondertussen heeft de partijraad van DENK, die een adviserende rol vervult, het bestuur in een brief gevraagd om af te treden.

Binnen DENK woedt sinds enkele weken een hevige machtsstrijd nadat voormalig fractieleider Tunahan Kuzu opstapte en de daarop volgende onthullingen in HP de Tijd de vlam in de pan deden slaan. Hoewel de rol van alle betrokkenen bij de crisis nog onduidelijk is, heeft Azarkan het bestuur gevraagd om op te stappen om plaats te maken voor een interim-bestuur. Azarkan zegt niet toe dat een interim-bestuur onderzoek zou moeten doen naar de rol van eenieder in deze crisis, waar hij zelf ook bij betrokken is.

Advertentie

Ondertussen lijkt de steun aan Öztürk binnen de partij te eroderen, omdat hij niet aftreedt. De oppositie tegen Öztürk lijkt niet alleen afkomstig van aanhangers van Kuzu, maar ook van mensen die de partij een warm hart toedragen en vinden dat Öztürk tijdelijk terug moet treden om een oplossing mogelijk te maken. Zij zijn het er voor een groot deel over eens dat alle feiten boven water moeten komen en er duidelijkheid moet komen over de rol van alle betrokkenen bij deze crisis, ook die van Kuzu en Azarkan.

Partijraad wil onafhankelijk onderzoek

Ook de partijraad bestaande uit lokale vertegenwoordigers van DENK heeft in een brief ook gevraagd om het aftreden van het bestuur vanwege de schijn van belangenverstrengeling, doordat het bestuur ook onderdeel zou zijn van de crisis. De partijraad wil wel dat een onafhankelijke commissie samen met een extern onderzoeksbureau onderzoek doet naar de crisis en op de algemene ledenvergadering in juni de resultaten presenteert. De partijraad heeft echter alleen een adviserende functie. Mocht Öztürk voortijdig aftreden als voorzitter, dan heeft hij geen enkele garantie dat alle feiten boven tafel komen.

Professor Zwart adviseert in zijn voorlopige bevindingen dat er een commissie wordt opgericht waaraan essentiële verkiezingstaken voor de komende verkiezingen worden gedelegeerd om te voorkomen dat deze taken zich doorkruisen met een bestuurscrisis. Ook roept hij de betrokkenen op om zich van publiekelijk commentaar te onthouden en bemiddelingspogingen een kans te geven. Aan die laatste voorwaarde geeft Azarkan alvast geen gehoor. Die besloot aan het eind van de middag te gast te zullen zijn bij het praatprogramma Jinek op RTL.

De conclusies van het interim-rapport door Tom Zwart:

De wens van het bestuur om in functie te blijven totdat het tijdens de ledenvergadering van 6 juni de gelegenheid heeft gehad rekening en verantwoording af te leggen wordt gewettigd door de statuten en is een politiek feit. Daarnaast wordt niet duidelijk gemaakt welk probleem door het aftreden van het bestuur zou worden opgelost.
• Daarnaast vinden er begin volgend jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats waarvoor een verkiezingsprogramma moet worden opgesteld, de kandidaatstelling moet worden voorbereid en een campagne moet worden opgestart. Een bestuurscrisis zou het verrichten van deze taken kunnen doorkruisen en fataal kunnen zijn voor deelname van DENK aan de Tweede Kamerverkiezingen.
• Om te garanderen dat deze drie essentiële verkiezingstaken tot 6 juni goed worden vervuld stelt Zwart voor deze bij het bestuur weg te halen en ze te delegeren aan een commissie overeenkomstig art. 14, lid 2 van de statuten. Deze commissie dient te bestaan uit personen die het vertrouwen genieten van de partij in den brede, dus ook van diegenen die het bestuur minder welgezind zijn.
• Het bestuur beperkt zich in dit voorstel dan tot de lopende zaken en de voorbereiding van de ledenvergadering.
• Zwart blijft zich ter beschikking stellen van partijen en zet zijn bemiddelingspoging voort. Hij verwacht over enige tijd een eindrapport te kunnen presenteren waarin veranderingen in de structuur en cultuur van de partij zullen worden voorgesteld.
• Zwart heeft goede nota genomen van alle uitspraken in de (sociale) media, inclusief die van Farid Azarkan. Hij roept een ieder op zich vanaf nu van publiekelijk commentaar te onthouden om deze bemiddelingspoging een kans te gunnen en de toekomst van DENK veilig te stellen.

Bestuur DENK wil onafhankelijk onderzoek naar crisis, weigert machtsovername