Home Opinie Het Turkenprobleem

Het Turkenprobleem

Iedereen maakt zich grote “zorgen” om de Turkse gemeenschap. Het waren mij de zomermaanden wel. Van links tot rechts, van Groenlinks tot VVD. Volgens goed communistisch gebruik heeft Groenlinks een Turkse Nederlander, Ilhan Tekir, “gepurged” omdat hij blij was met het falen van de Turks coup en omdat hij op Erdogan stemt als het “minste kwaad”. Volgens Groenlinks mag je er kennelijk geen eigen mening noch stemgedrag op nahouden als het gaat om Turkije. Dat zij geen idee hebben wat er zich daadwerkelijk afspeelt in Turkije, dat doet er niet toe.

Advertentie

Dat Turkse Nederlanders blij zijn dat de coup gefaald is, heeft niet zozeer te maken met dat ze pro-Erdogan zijn, maar meer met het feit dat, in een land met een geschiedenis van de bloedige coupes, democratie eindelijk heeft gezegevierd. Turkije is HET voorbeeld dat moslims en democratie prima samengaan. Ook het gegeven dat Turkse Nederlanders blij zijn dat we niet meer worden geregeerd door een militaire junta maar door een democratisch gekozen leider, zou het toppunt van integratie moeten zijn. Dat Turkse Nederlanders het maar niks vinden dat een of andere sekteleider in de VS, ala Scientology (Gülen beweging), een grote invloed uitoefent op Turken in zowel binnen als buitenland, zouden we met z’n allen moeten aanmoedigen (niet dat ik bedreigingen naar Gülen aanhangers goedkeur, sterker nog, ik vind dit soort acties door en door verderfelijk). Maar nee, in Nederland vinden we dit zorgwekkend voor de Turks-Nederlandse integratie.

Afshin Ellian prijst zelfs Marokkaanse Nederlanders aan voor hun “anarchie” en stelt dat in tegenstelling tot het Turkse probleem, het Marokkaanse probleem niet eens zo heel groot is. Mark Rutte haat de multiculturele samenleving en Edith Schippers kan zich geen betere cultuur voorstellen dan de Nederlandse. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend. Onze premier is enkel de premier voor de autochtone Nederlanders. Onze politieke partijen, met als uitzondering DENK, vissen nu alleen op de autochtone stem. Allochtonen moeten assimileren en anders gooien we ze uit onze organisatie. Als je Asscher’s racistisch en onjuist onderzoek over Turkse jongeren in twijfel stelt word je net zoals Ilhan Tekir bij GroenLinks overkwam, de PvdA uitgesmeten. Wij zien liever een Aboutaleb of Marcouch. Twee “allochtone” politici, waar ik eerst grote bewondering voor had, en nu meer medelijden. Deze mannen zullen vroeg of laat ook hun partij uitgegooid worden, ala Ayaan Hirsi Magan Ali, om plaats te maken voor andere, meer extreme, allochtone allochtonen-“critici” (Onze Ebru Umar had Mevrouw Magan Ali notabene bij Verdonk verklikt, als een echte klikturkje).

Wat moet je nou als allochtone Nederlander? Toen ik werd geboren, registreerde de gemeente Amsterdam mij automatisch bij de Turkse ambassade, opdat ik vervolgens een nationaliteit kreeg waar ik helemaal niet om had gevraagd. We worden altijd consistent als allochtoon geclassificeerd (waar ze in het buitenland echt van opkijken). Door het Centraal Bureau voor de Statistiek, door de regering, door de media, door onze buren, door onze werkgevers. Er zijn partijen die er puur en alleen op uit zijn om allochtonen te demoniseren. Niemand staat er meer van te kijken als Rutte zegt dat Turkse Nederlanders mogen oprotten of dat onze Grote Blonde Leider voor minder Marokkanen pleit. Onze politie “jaagt” op Marokkaanse Nederlanders, wurgen kleurlingen dood als ze obscene gebaren maken, schieten op allochtone wapenloze kinderen, en als een levenloze Turks-Nederlandse jongen wordt onderzocht wordt door Turkse forensische experts, omdat zij de officiële lezing van het OM niet geloven (die stelt dat hij dood was vanwege cocaïne gebruik en niet vanwege politiegeweld), dan zijn ‘opeens’ zijn hart en hersenen verdwenen EN wordt zijn vader monddood gemaakt op straffe van drie maanden gevangenisstraf. Geen, Je suis “Vader van Ihsan Gurz” nu, niet waar? Onze ‘Trudeau’ wantrouwt zijn Turkse leden, Meneer Geblondeerd wil “radicale” moslims preventief opsluiten (Guantanamo aan de IJssel) en Asscher wil dat nieuwe allochtonen een participatie-contract ondertekenen. Zelfs Emile Roemer loopt bij Pauw te blèren dat de integratie in Nederland mislukt is. Onze Grote Blonde Leider zal trots op u zijn, Meneer Roemer. Onze Grote Blonde Leider zal trots op jullie allemaal zijn, onze politieke elite.

Maar o-wee als je er een dubbele identiteit op nahoudt. Dan ben je slecht geïntegreerd. Dan maken we ons ernstige zorgen om je. En vergeef mij voor mijn ietwat pessimistische opinie-artikel (ik probeer normaal gesproken altijd met een meer constructieve bijdrage te komen), maar ik zie de toekomst voor “allochtonen” in Nederland soms somber in. Ik zou dan ook graag aan Nederlandse allochtonen (en ook autochtonen die zich zorgen maken) willen vragen om je verblijf in Nederland te heroverwegen. Je kunt je assimileren, maar dan zal je je altijd nog zorgen moeten maken of je wel voortdurend aan de criteria voldoet van een voorbeeld-allochtoon. Dat kan van de ene op de andere dag zomaar veranderen. Je kunt je dubbele nationaliteit opgeven (mits je geen Marokkaan bent), maar wat nou als echt de vlam in de pan slaat, waar kun je dan nog naar toe? Denk je dat je een pluimpje krijgt als je je andere nationaliteit opgeeft? Je kunt op DENK stemmen, en je politiek sterker maken, maar zou DENK in een potentiële kabinet terecht kunnen komen? Gevestigde politieke partijen zijn allemaal een soort PVV-light geworden. Kan daar een DENK tussen? Ik weet het niet.

U, allochtoon, kunt drie dingen doen: Blijven, assimileren of emigreren.

Ik hoop dat de allochtonen die in Nederland besluiten te blijven zich politiek en sociaal goed organiseren. Ik hoop dat de Gülen-aanhangers met rust gelaten worden. Ik hoop dat Koerden en Turken de handen ineen slaan. Ik wil dat Arabische Marokkanen zich verenigen met de Berbers. Ik zou graag willen dat we andere religieuze en niet-religieuze groepen beter leren kennen. Ga eens naar een gebedshuis van een ander. Kijk wat ze er doen, wat ons verbindt. Ga de dialoog aan, een constructieve dialoog. Een gebaseerd op wederzijdse respect. Ik wil dat alle allochtonen en zeker ook eensgezinde autochtonen zich realiseren dat onze eenheid het enige defensie-mechanisme is tegen de verrechtsing van de maatschappij. Laat deze eenheid, een eenheid zijn gebaseerd op positiviteit en diversiteit. Laat alstublieft buitenlandse mogendheden buiten dit debat. Zij zijn er niet voor u, zij gebruiken u.

Ik hoop dat allochtonen die besluiten zich te assimileren zich gelukkig voelen met hun keuze en dat zij vrede voelen met het feit dat zij, en mogelijk diens kinderen en kleinkinderen, altijd allochtonen zullen blijven.

Ik hoop dat de allochtonen die besluiten te emigreren (waar ik een van ben) ook tevreden zijn met hun besluit, en dat ze toch altijd een oogje blijven houden op hun land van herkomst: Nederland.

Mucahid Aniki PhD (29) is een universitair docent aan de Harbin Instituut van Technologie in China.