Home Opinie Het PVV-gif in de samenleving is het product van pro-israëlische haatgroepen

Het PVV-gif in de samenleving is het product van pro-israëlische haatgroepen

Het gif dat de PVV uitstrooit over onze samenleving is het product dat pro-Israëlische haatgroepen al ruim een decennium naar ons land proberen te exporteren. Het meest recente voorbeeld daarvan vinden we in de uitspraak van de Utrechtse PVV-kopstuk Henk van Deun over dat hij het liefst de ULU-moskee ziet afbranden. Zijn Twitterprofiel spreekt boekdelen over zijn belevingswereld.

Advertentie

Henk van Deun zei tijdens een radio-interview afgelopen maandag dat hij liever ziet dat de ULU-moskee afbrandt ‘bij wijze van spreken’ voegde hij er in de haast nog achteraan. Maar zijn intentie was duidelijk. “Wij zien liever de ULU-moskee afbranden” beschouw ik en velen met mij als een verkapte oproep tot geweld. Een moskee dat aan alle brandveiligheidseisen voldoet vliegt niet zomaar in brand, ook niet bij wijze van spreken. Het is een tendens dat gemeengoed is bij PVV’ers. Ze willen deïslamiseren, maar zeggen niet dat ze moslims willen deporteren, ze willen moskeeën zien afbranden, maar ze zijn tegen geweld. Het zijn paradoxale uitspraken waarmee de PVV laat zien dat het balanceert op het randje van het acceptabele en toegestane bij de verkiezingsfreakshow die we om de zoveel jaar zien. Ze gaan steeds verder en verder, terwijl de grens van het moreel acceptabele en wettelijk toegestane reeds is bereikt en overschreden.

Islamofobe Complotten

Ook de opkomst van de Forum voor Democratie, een eloquente PVV in maatpak, baart PVV’ers zorgen. Dusdanig, dat ze steeds verdergaande uitspraken nodig hebben om de aandacht weer op hun partij te vestigen. Beide partijen, zowel de PVV als de FvD, bedienen zich van islamofobe stereotyperingen en complottheorieën die rechtstreeks afkomstig zijn van pro-Israëlische haatgroepen of door deze groepen actief wordt uitgedragen in het westen. Zo probeert men onze samenleving de complottheorie islamisering of Eurabië, ooit beschreven door de Egyptisch-joodse Bat Ye’or, op te dringen, waarin wordt uitgelegd hoe Europa planmatig demografisch wordt overheerst door moslims. Compleet ridicuul natuurlijk. Er zou volgens deze mensen een plan zijn om de witte Europeanen uit te laten sterven. De echokamers van moslimhaat waarbinnen deze boodschap versterkt wordt, is zeer beperkt, maar uiterst effectief. Denk daarbij aan bekende islamofobe namen van complotdenkers zoals Pamela Geller, David Horowitz, Daniel Pipes, Robert Spencer, Lars Hedegaard, Wafa Sultan, Michelle Bachmann, Louie Gomert, Marine le Pen, Heinz-Christian Strache, Filip de Winter, Aryeh Eldad, Bosch Fawstin, Avigdor Liebermann, maar ook aan Nederlandse namen zoals Geert Wilders, Paul Beliën, Paul Cliteur, Thierry Baudet, Leon de Winter, Ayaan Hirsi Ali, Theodor Holman, Afshin Ellian, Joost Niemöller, Chris Rutenfrans, Wim van Rooy en zoon Sam en hun contacten binnen de mediawereld. In dit illustere rijtje van demagogen past ook de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra, die ook voor zijn financiering uit dezelfde islamofobe bronnen put. Deze mensen die vanuit hun hoedanigheid als activist, academicus, politicus of journalist onverdraagzaamheid tegen minderheden propageren en doelbewust aansturen op een politieke aardverschuiving, hebben allemaal in gemeen dat ze verregaande sympathie hebben voor de staat Israël en het liefst zien dat het inhumane beleid dat Israël toepast op de Palestijnen, ook in het westen wordt toegepast op moslims.

Etnische zuiveringen

Terug naar Henk. Wanneer we kijken naar het Twitterprofiel van Henk van Deun zien we dezelfde islamofobe reflexen die we ook bij bovenstaande namen zien. De man die 9 jaar werkzaam is geweest bij de politie als rechercheur, als coördinator voor de sociale recherche werkt, Voorzitter is van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs en trainer en adviseur op het gebied van digitale forensische opsporing is, houdt er op zijn minst merkwaardige denkbeelden op na. Van Deun deelt meer dan eens artikelen van de islamofobe hoaxwebsite Fenixx. Zijn afkeer van de ULU-moskee gaat terug naar 2015, waar hij liet weten dat hij de ULU-moskee “Het lelijkste gebouw van Utrecht vindt”. Ook deelt hij een bericht van Likoed Nederland, de officieuze Nederlandse tak van de partij van Benjamin Netanyahu, en een boodschap van Paul Cliteur, de in opspraak geraakte ‘wetenschapper’ bekend van de haatconferentie in De Balie die uitliep op de vraag hoe moslims etnisch gezuiverd konden worden. Bij dat gesprek waren ook aanwezig baliedirecteur Yoeri Albrecht (tevens voorzitter van Vereniging Veronica (TPO, Persbureau ANP en NRC-handelsblad) en bestuurslid bij het Open Society Foundation van George Soros) en Wim van Rooy. De islamofobe drek waarmee de PVV onze samenleving splijt, wordt onder andere gefinancierd door de radicaal pro-Israëlische haatgroep David Horowitz Freedom Center, die jaarlijks geld pompt in de partij. Een van de bestuursleden van het David Horowitz Freedom Center is Robert Shillman, die tegelijk financier is van het Robert Shillman Senior Fellowship van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra bij een andere pro-Israëlische haatgroep het Investigative Project on Terrorism (IPT) van Steve Emmerson.

Van PVV-politici en de echokamers die ze rondom hun sociale media-accounts hebben gecreëerd wordt van hun rijke pro-Israëlische donoren verwacht dat ze bijdragen aan verdachtmakingen en criminalisering van moslims. Dat gebeurt onder andere met termen zoals islamisering, waarbij moslims als een demografisch gevaar worden afgeschilderd en moslimvrouwen als broedmachines worden neergezet. De theorie die PVV’ers helpen verspreiden vertoont historische gelijkenissen met de protocollen van de wijzen van Zion, die door Nazi-propagandisten werd gebruikt als excuus voor de jodenvervolging en de industriële vernietiging van joden.

Pers als notulist van politici

Een andere zorgwekkende ontwikkeling is de gewilligheid van media om extreemrechts een menselijk gezicht te geven en begrip te kweken voor deze ideologie van intolerantie. Terwijl journalisten deze zaken horen aan te kaarten en de luis in de pels van de (lokale) politiek horen te zijn, zien we in het geval van de PVV in Utrecht een heel andere tendens van het Algemeen Dagblad. De man die het liefst de ULU-moskee ziet afbranden, werd in december nog “Keurig, slim en zelfs constructief” genoemd en bejubeld als “Bestrijder van bijstandsfraude”. Het wordt tijd dat we spreken over het grote taboe in Nederland: de rol van pro-Israëlische haatgroepen in het aanwakkeren van haat en het vergroten van tegenstellingen in de samenleving.