Home Opinie Het belerende vingertje naar halal en offerfeest

Het belerende vingertje naar halal en offerfeest

Elk jaar is het raak rondom offerfeest. Vele Nederlanders die met belerende vingertjes wijzen naar islamitische landgenoten, omdat ze een religieuze feestdag hebben waarbij ze een dier offeren, opeten en een groot deel van het vlees uitdelen aan armen.

Advertentie

Open Facebook of Twitter en je struikelt over de haatdragende reacties. Over verschrikkelijke, stomme en stupide opmerkingen. De basis van al die dommigheid is vooral onbekendheid. Mensen zien een plaatje van een schaap waarvan de nek wordt doorgesneden en woede maakt zich meester van de onwetende geest.

Het is een kwestie van kennis, van je inleven in anderen. Als het gros van de haatreageerders zich iets meer verdiept in de materie, wordt het internet verschoond van heel veel onzin en hypocriete uitingen. Waarom hypocriet?

Bio industrie 2

Nederland is het land van megastallen, van tienduizenden varkens in een stal, van honderdduizenden kippen in een schuur. Het land van de plofkip, het land waar veeteelt massa-industrie is geworden zonder aandacht voor het dierlijk leed, want we willen allemaal voor een paar euro een vetgemest stuk vlees op het bord.

Die handelen uit liefde voor het dier, want anders is het niet halal.

Datzelfde land spreekt vol afschuw over het offerfeest en halal in het algemeen. Weet men dan niet dat Halal staat voor een zo dierlijk mogelijk leven voor het dier? Dat het schaap, of de koe, of de kip vrijheid en liefde van de boer moet hebben. En een weiland nodig heeft om in rond te huppelen in plaats van alle dagen slijten in een hok met heel weinig bewegingsruimte, zonder ooit een glimp van daglicht te zien.

Misstanden zoals Nederland die kent in de vleeswereld tref je, als het echt halal is, niet aan bij islamitische boeren en slagers. Die handelen uit liefde voor het dier, want anders is het niet halal. Oké het doorsnijden van de keel oogt bloederig en niet fijn. Maar het is in de ogen van moslims de vriendelijkste dood voor het dier. Met een scherp mes, snel een einde maken aan het leven.

Heel anders gaat het in onze vleesindustrie. Waarin koeien officieel worden verdoofd, maar in de praktijk vaak genoeg half levend de slachtbank opgaan. Waarin beesten niet buitenkomen en kippen binnen enkele weken worden volgemest voor ons kerstmaal. Dan laten we giganten in de vleesindustrie zoals McDonalds nog buiten beschouwing.

Het is ongelooflijk hypocriet dat een volk massaal wijst naar halal slachten en het offerfeest. Omdat men niet doorheeft dat respect voor het leven van het dier voorop staat. Maar vooral omdat als er één land slecht met haar dieren omgaat, het Nederland wel is. Waar het leed van het dier ondergeschikt is aan de winst. Waar het dier wordt gezien als product in plaats van een leven wezen.

Als je wijst naar iemand, dan wijzen er drie vingers naar jezelf. Dat lijkt Nederland weleens te vergeten.

Waardeer je deze en andere schrijfsels en zou je hier meer van willen lezen? Jij als lezer hebt invloed op nieuwsgeving, frequentie en bereik van de berichten op DutchTurks.nl. Als je dit initiatief een warm hart toedraagt en er mede voor wilt zorgen dat DutchTurks.nl volkomen autonoom kan opereren en haar activiteiten verder uitbreidt, dan kun je ons steunen middels een kleine donatie. Stort op rekeningnummer NL66 INGB 0006 1823 88 ten name van DutchTurks (Swift/BIC: INGBNL2A).