Home Nieuws Hanteren Aboutaleb en het OM lijsten van goede en slechte terroristen?

Hanteren Aboutaleb en het OM lijsten van goede en slechte terroristen?

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag aangetoond dat het willekeur hanteert bij het bepalen van wat strafbaar is en wat niet. Uit een verklaring tijdens de raadscommissie over demonstraties in Rotterdam sprak vandaag de plaatsvervangende hoofdofficier van justitie over uitingen van de terreurbeweging PKK. Deze staan haaks op eerdere verklaringen van het Openbaar Ministerie over andere als terreurbeweging aangemerkte organisaties.

Advertentie

De spanningen in Rotterdam spelen al langere tijd, omdat PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb voet bij stuk houdt en vindt dat sympathisanten van de gewelddadige terreurbeweging PKK vrijelijk zouden mogen demonstreren in zijn stad. Eerder werd Aboutaleb met een brievenactie gewezen op de strafbaarheid van dergelijke betogingen, maar die brievenactie sloeg de burgemeester in de wind.

Volgens de plaatsvervangend officier van justitie Rene de Beukelaer zou de vlag van de terreurbeweging PKK niet per definitie strafbaar zijn, zo meldt NOS-verslaggever Robert Bas per Twitter. “De vlag roept volgens experts van het OM niet op tot geweld tegen Turken. En de PKK staat wel op de EU-terreurlijst maar weer niet op de VN-lijst,” aldus het OM. Deze verklaring staat haaks op een eerdere verklaring van het OM uit 2014, toen tijdens de bloedige israëlische aanval op Gaza, demonstraties werden gehouden in Nederland. Het OM verklaarde toen nog dat het zwaaien met de Hamas-vlag strafbaar is omdat je je daarmee zou verenigen met de doelstelling van deze organisatie. “Zij zijn bestempeld als terroristische organisaties, met de vlag keur je de boodschap waar ze voor staan goed“. Een contradictie met de verklaring van vandaag over de bloedige terreurbeweging PKK.

De PKK is een gewelddadige terreurgroep die als zodanig wordt erkend door de Nederlandse staat en aanslagen pleegt op zowel militairen als burgers in Turkije. Kopstukken van de terreurbeweging hebben in voorbije jaren opgeroepen tot het starten van een burgeroorlog in Turkije en tot het etnisch zuiveren van Turkije. Daarmee geeft de terreurbeweging PKK aan dat haar standpunten onverenigbaar zijn met de principes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en mogen aanhangers van die terreurbeweging, zoals ook het geval was bij de zaak Hizb-ut Tahrir tegen Duitsland, geen beroep doen op de verenigingsvrijheid zoals vastgelegd is in art. 11 van het EVRM.

Terreurgroep PKK heeft eigen belastingdienst en trainingskampen in Nederland, Frankrijk

Nederlandse gemeenten slaan het verbod voor terreurorganisaties in de wind wanneer het gaat om de PKK. In Amsterdam bleef het niet bij een waarschuwing van het OM, maar werden er in 2014 ook pro-actief vlaggen van Hamas ingenomen, omdat deze officieel op de terreurlijst staat. Veel Nederlanders hekelen het meten met twee maten door gemeenten.

Nederlandse gemeenten importeren spanningen tussen PKK-extremisten en Koerden/Turken

Spoor van geweld en intimidatie bij PKK-terreuroptocht door Amsterdam