Home Nieuws Gemeente Heerlen en Politie geschrokken na tumult op social media over Syrisch...

Gemeente Heerlen en Politie geschrokken na tumult op social media over Syrisch vluchtelingengezin

Heerlen

De Gemeente Heerlen en Politie zeggen in een nieuwe verklaring dat ze het Syrische vluchtelingengezin dat uit Nederland is gevlucht na geweld door hun buren, zullen ondersteunen en helpen. Ook verklaren de instanties geschrokken te zijn van de “eenzijdige berichtgeving op social media”. De integrale verklaring:

“In samenwerking met diverse professionals doet de gemeente Heerlen op dit moment alles wat in hun macht ligt om de Syrische familie én andere betrokkenen te ondersteunen en helpen. Dit met als doel zo snel als mogelijk de rust en het veiligheidsgevoel terug te brengen binnen het gezin en in de buurt.

Advertentie

In een eerder stadium is het gezin hiervoor een passende woning in een andere wijk aangeboden, waarbij het gezin er destijds zélf voor heeft gekozen hier niet op in te gaan. Momenteel verblijft het gezin niet meer in de huidige woning. De gemeente is met man en macht op zoek naar een geschikte woonruimte voor het hele gezin. Naast dit onderdak op langere termijn werken we ook aan een tijdelijke oplossing om het gezin zo snel als mogelijk te huisvesten. In de tussentijd onderhouden we actief contact met alle betrokkenen.

De politie heeft gesprekken gevoerd met de betrokken partijen en onderzoek gedaan naar gedragingen. Daarbij heeft de politie zowel zichtbare als onzichtbare, maatregelen genomen om de veiligheid van eenieder te waarborgen. Belangrijk is dat men zich veilig voelt in de wijk, zowel de betrokken families, als de andere buurtbewoners. De politie draagt daar aan bij, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de buurt. Alleen samen kan er namelijk gezorgd worden dat de rust wederkeert.

Wij zijn geschrokken van het effect van de eenzijdige berichtgeving op social media. Het is onacceptabel dat derden mensen tegen elkaar opzetten en maatschappelijke onrust en onveiligheid veroorzaken door een verhaal maar van één kant te belichten en hiermee uit zijn verband te trekken.

We hebben begrip voor de emoties maar, (het aanzetten tot) geweld dan wel het dreigen daarmee is nooit de oplossing. We keuren dit gedrag dan ook ten zeerste af.

Roel Wever, burgemeester gemeente Heerlen
Bert Vermarien, chef politie Heerlen”

[VIDEO] Syrisch vluchtelingengezin geterroriseerd door buurman in Heerlen