Home Opinie Fuck IS, Fuck het Westen – Let love rule!

Fuck IS, Fuck het Westen – Let love rule!


Drie dagen afgesloten van de wereld en troost gezocht in Netflix en de Playstation 4. De horror van Parijs, ik wil de beelden niet op mijn netvlies hebben. De massahysterie op Twitter, ik weiger erin mee te gaan. De onbewuste propaganda van de media, ik laat het me niet wijsmaken. Het vingertje wijzen naar de Islam, ik pas ervoor.

Advertentie

Op momenten als deze neem ik afstand. Te veel pijn. Te veel verdriet. Te veel ellende. Te veel verdachtmakingen. Te veel waanzin. Te veel domheid. Te veel laten leiden door angst. Te veel geveinsde compassie. Te veel onvervalst racisme. Te veel haat. Te veel selectieve verbolgenheid. Alles wat in deze dagen gebeurt, is de wereld van de afgelopen tientallen jaren in een snelkookpan. Waaronder we zelf. langzaam maar zeker, het vuurtje steeds hoger opstoken.

Bommen gooien als vergelding voor Parijs, voor genoegdoening. Het mag. Het moet. Het is begrijpelijk. Elke IS-strijder verdient een bom op zijn hasses met de lieve groetjes van Allah, God en Doornroosje. De bombardementen brengen misschien zelfs wat veiligheid op korte termijn. Zeker als trainingskampen van IS, hoge leiders, munitiedepots en meer van dat vernietigd worden.

Maar er worden ook bommen losgelaten boven de Syrische stad Raqqa. Een verschrikkelijk IS-bolwerk (zie filmpje). En toch ook een stad waar heel veel onschuldige mensen wonen. Families die niet kunnen vluchten voor het leven dat van gruwelijkheden aan elkaar hangt en gevangen zitten in het barbaarse en onmenselijke Kalifaat.

Op de lange termijn komen al deze bommen als een boomerang terug in onze bek. Voor elke bom komen er tien terroristen terug. Voor elke kop die je van de IS-draak hakt, krijg je twee nieuwe koppen terug, zolang de voedingsbodem voor extremisme en geweld niet wordt aangepakt. Wat boven het maaiveld is krijgt een bom, maar de wortel wordt voorzien van water en verse aarde.

Al die bommen uit naam van het Vrije Westen op Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Jemen en tal van landen in Afrika tegen al Qaida en IS hebben de wereld niet veiliger gemaakt. Ze hebben extremisme niet van de aardbodem geveegd. Integendeel, ze vergroten de haat tegen het Westen. Het is een grote teringbende op aarde geworden tot diep in het hart van Europa.

We zijn, volgens mij, ongelooflijk hypocriet of kunnen het, gemanipuleerd door machthebbers, gewoon echt niet zien. De hele wereld rouwt – terecht – om Parijs, maar reageert compleet onverschillig als Amerika doelbewust een Afghaans ziekenhuis een uur lang moedwillig bombardeert. Hoe kun je het ene geweld op weerlozen verafschuwen en het andere oogluikend goedkeuren? Hoe kun je geweld bezweren met meer geweld?

Niet. Ja, op de korte termijn. Maar op lange termijn versterkt geweld geweld. Het één lokt het ander uit. En daarom: fuck bommen en kogels. Die van IS. Die van ons. Fuck IS sowieso. Maar fuck ook het hypocriete Europa en Amerika. De hoopgevende, beloftevolle en met oorlogsretoriek doorspekte woorden van politici, die met hun daden deze wereld mede hebben gecreëerd, komen mijn strot uit.

Al die geveinsde compassie op sociale media (want: kijk ik leef mee met Parijs –  maar check hoe vet Indicator is of wat ik gewonnen heb), al die gebouwen in de Franse driekleur, ik trek het slecht. De pure gedachte is mooi, hartverwarmend en hoopgevend zelfs. Maar in mijn realiteit zijn het allemaal krokodillentranen zolang we weigeren verder te kijken en te handelen. Het is zelfs koren op de molen van extremisten.

Het doel van terreur is angst zaaien, volkeren uitspelen. Ontwrichten. Verdelen en heersen. Van binnen uithollen. Heel Facebook dat binnen een dag Frans kleurt, is ontwrichten. Massaal wijzen naar de Arabische medemens is verdelen. Van Europa een politiestaat maken waarin een complete bevolkingsgroep bij voorbaat verdacht en uitgesloten is, is een stap op weg naar burgeroorlog. Dan hoeft IS het niet meer te doen, dan doen we het zelf wel.

Fuck ook heel hard en luid de grote onzichtbare klootzakken van deze wereld. Zoals de wapenfabrikanten, die nu op volle productie draaien en heel veel verdienen. Fuck ook onze pensioenfondsen die volop investeren in deze bedrijven. Fuck nog harder het internationale bankencartel waar Frankrijk, Amerika en Engeland tegen dikke rente geld bij lenen om het wapengekletter te financieren. En misschien nog wel luider: Fuck de mainstream media, die volop verdient aan het live coveren en manipuleren van de oorlog en te vaak in handen is van eerder genoemde fuckers.

Alle deze fuckers die veelal in verbinding met elkaar staan, dragen bij aan de voedingsbodem van geweld en extremisme. Aan de verdeel en heers-politiek. Aan het creëren van enorme en groeiende kloven tussen rijkdom en armoede. Aan het verschil in gelijke kansen voor gelijke mensen. Deze facetten zorgen voor het gros van de ellende. De oorzaak zit niet in een boek. Laat je niet gek maken. De geschiedenis van de mensheid leert dat geweld en extremisme vooral ontstaat in een omgeving waarin de verschillen tussen kansen en welvaart het grootste is.

Religie wordt alleen maar gebruikt om de boel op te hitsen. Iemand die veel te verliezen heeft, is minder vatbaar voor de gruwelijke ideologie van IS dan iemand die niets te verliezen heeft. Iemand wiens onschuldige familie is vermoord door een onbemande westerse drone-aanval op een ziekenhuis laat zich eerder inpalmen door de loverboys van IS, dan iemand die beetje welvaart geniet, enige zekerheid heeft en gelijke kansen krijgt.

De Islam (de Koran) is slechts een heel klein deel van de voedingsbodem, maar wordt vooral misbruikt. Het wordt aangegrepen door kwaadwillige klootzakken om mensen te brainwashen. Om iets van zekerheid te bieden in een onzeker bestaan. Maar de wereld staart zich blind op het heilige boek. Zogenaamd de bron van alle kwaad. Dat is de Koran niet. En juist dat blindstaren vind ik de gevaarlijkste ontwikkeling die de afgelopen dagen in een stroomversnelling is gezet.

Door nog meer bashen, nog meer verdachtmakingen, nog meer uitsluiten, nog meer bommen verergeren we de patstelling alleen maar. We gaan er massaal in mee. Maar het is kansloos. Een religie kun je niet uitbannen. Geloof kun je niet plat bombarderen. Waar het Westen wel invloed op heeft is de voedingsbodem van extremisme. Op ongelijkheid in de wereld, in Nederland. We moeten af van klassenverschillen door rijkdom en afkomst. Afscheid nemen van collectieve verdachtmakingen. De vluchteling zien als mens in plaats van potentiële terrorist.  Solliciteren met de naam Farraouni weer kansrijk maken.

Want al dat andere werkt bewezen niet. We moeten de illusie dat geweld geweld oplost loslaten en hard aan het werk voor een betere wereld. En dan niet door de profielfoto veranderen. Ook niet door buiten te sluiten, of door ongefundeerde verdachtmakingen te uiten. Laat staan door het verder uitknijpen van de wereld. Het zet geen rem op extremisme.

We gaan zelfs keihard down the drain als we zo doorgaan. We gaan kapot. Ten onder aan onderling zelf gevoede haat. Maar dat betekent niet dat er überhaupt geen oplossing is. Die is er misschien wel, maar is nog nooit serieus geprobeerd. Want de prijs is hoger dan de prijs van duizend tot de nok toe bewapende F16’s. Om vrede een kans te geven moet het Westen uit de comfortzonde van hebzucht stappen.

Een andere mindset is nodig om extremistisch geweld terug te dringen. Dat kost moeite. Dat wordt stoppen met meer en meer willen hebben. Niet meer voor een duppie op de eerste rang, ongeacht de ellende die achter het duppie schuilt. We moeten de waarde van het leven opnieuw bepalen en daar onze maatschappij op inrichten. Niet geld meer centraal stellen. Maar de mens. Geld was ooit bedoeld als hulpmiddel voor de mens. Maar het is het ultieme doel en daarmee de vijand van de mensheid geworden.

We moeten afstand nemen van de maatschappij en de wereld zoals we die kennen sinds de kolonisatie en waar we nog steeds op voortborduren. Daarvoor krijgen we hopelijk menselijkheid en veiligheid terug. Iets dat mij meer waard is dan geld. Dan een vakantie. Dan een nieuwe auto. Dan een nieuwe game voor de PS4. Als wij stoppen met het uitknijpen en uitsluiten van volkeren en het gooien van bommen omdat het nu eenmaal goed is voor onze economie, dan pas krijgt vrede misschien een kans.

Let love rule. Gun een ander ook wat. Ook op grote schaal. Het is nog nooit geprobeerd, de uitkomst is ongewis. Maar zeker is dat de waarde van het leven ondergeschikt is aan de waarde van het geld (kijk maar naar gasbevingen in Groningen). Dat kloven tussen armoede en rijkdom en verschillende kansen leiden tot geweld. Dat oog om oog de wereld blind maakt. En zeker is dat er in deze blinde wereld maar twee winnaars zijn: extremisme en het grote geld achter de machtige oorlogsindustrie. De gegarandeerde verliezer staat ook al vast: de mensheid.

Door: Willem Groeneveld. hoofdredacteur van de Groningse Nieuwsmediawebsite SIKKOM.NL.