Home Opinie Rapport EUROPOL: PKK, het terreurnetwerk in Europa

Rapport EUROPOL: PKK, het terreurnetwerk in Europa

Eén van de vele wapenvondsten in wat men een PKK-maisveld in Şırnak noemt: 88 aanvalsgeweren met nachtkijkers, mogelijk gesmokkeld vanuit Noord-Irak. Financiering veelal van afpersing, drugs- en mensenhandel in Europa.

Onderstaande is zonder bewerking of wijziging direct overgenomen en vertaald uit het terrorismerapport van EUROPOL.

Advertentie

De EU blijft dienen als een gebied voor financiering, logistiek, toevluchtsoord en inkoop voor terroristische groeperingen die hun belangrijkste activiteiten uitoefenen buiten Europa. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend voor de Turkse terroristische groeperingen PKK en DHKP / C, waarvan de belangrijkste operationele activiteiten niet gericht zijn tegen de EU of EU-belangen.

De PKK pleegde in 2013 geen terreuraanslagen in de Europese Unie. Vergelijkbaar met voorgaande jaren waren de activiteiten in de EU voornamelijk beperkt tot fondsenwerving, propaganda, inkoop en logistiek, werving en opleiding.

Op 9 januari 2013 werden drie Koerdische vrouwen vermoord in het Koerdisch Instituut in Parijs (Frankrijk). Twee van de slachtoffers waren hooggeplaatste leden van de Europese structuren van de PKK en waren actief betrokken bij de financiering van de organisatieactiviteiten. Hoewel een 30-jaar-oude etnische Koerd werd gearresteerd in Parijs na het incident, was ten tijde van het schrijven van dit rapport het motief achter de aanval niet vastgesteld.

Rechtshandhavingsmaatregelen tegen PKK structuren in de EU zijn gericht tegen de financiële structuren en haar belangrijkste propagandakanalen. In februari 2013 werden 17 Koerden gearresteerd in zuidwestelijk Frankrijk in een onderzoek naar terrorismebestrijding naar afpersing ten behoeve van het werven van fondsen voor de PKK. In dezelfde operatie werden zes mensen opgepakt in Spanje. De mensen die gearresteerd werden in de Franse steden Bordeaux en Toulouse worden verdacht hooggeplaatste personen binnen de regionale structuur van de organisatie te zijn. Wapens en € 28 000 in contanten zijn in beslag genomen bij invallen in de Spaanse steden Madrid, Barcelona en Murcia.

Er wordt gesuggereerd dat de PKK haar opleidingsactiviteiten in Europa vooral coördineert via het in België gevestigde Mesopotamia Social Sciences Research Academy. Trainees voegen zich doorgaans bij de gewapende tak van de PKK, de Hezen Parastine Gele (HPG), die opereert vanuit kampen in Noord-Irak. In 2013 heeft een Deense rechtbank een boete opgelegd aan Mosopotamia Broadcasts – die uitzendingen verzorgde voor Roj TV, MMC en Nuce TV- nadat vast is komen te staan dat het financiële steun ontving van de PKK. Het bedrijf werd veroordeeld voor het verheerlijken van terrorisme en daarmee zijn ook de uitzendrechten ingetrokken.

De PKK en de Turkse regering bereikten een gedeeltelijk vredesakkoord in 2013. Een significante daling van terreur aanslagen in Turkije werd waargenomen. Echter, de belangrijkste militaire vleugel van de groep is nog steeds actief in het Qandil gebergte in Noord-Irak, die ook als basis dient van het onlangs herschikte leiderschap. De PKK voerde een beperkt aantal aanvallen uit, vooral gericht tegen militaire konvooien in het zuidoosten van Turkije. Uit Turkse rapporten blijkt dat de PKK een heffing oplegt aan drugshandelaren, onder meer bij de Turkse grens, als onderdeel van het proces van de overdracht van drugs naar Europese markten. Verder biedt de PKK naar verluidt bescherming- en bemiddelingsdiensten voor interne geschillen tussen drugshandelaren.

Waardeer je ons vrijwilligerswerk? Steun ons dan met een bedrag van €3,- per maand en maak ons mede mogelijk. Bezoek ONZE DONATIEMODULE voor meer informatie.

De PKK en de Syrische equivalent, de Partiya Yekitîya Demokrat (PYD, de Democratische Partij van de Unie), waren betrokken bij het Syrische conflict in 2013. Botsingen met jihadistische rebellengroepen, vooral Jabhat al-Nusra (‘support front’), werden grotendeels beperkt tot de noord-oostelijke regio, het belangrijkste gebied van de Koerdische vestigingsgebieden in Syrië.

De PKK gebruikt al langere tijd Koerdische gemeenschappen in West-Europa voor het genereren van aanzienlijke financiële steun. De financiering van de organisatie bestaat voornamelijk uit lidmaatschapsgelden, de verkoop van publicaties en opbrengsten van evenementen. Bovendien, organiseren de leden van de PKK-leiding jaarlijkse donatiecampagnes (KAMPANYA) om geld in te zamelen.

Op 12 februari 2013 werden 23 mensen gearresteerd door de politie bij operaties in Frankrijk en Spanje op verdenking van het hebben van banden met de PKK of betrokken te zijn bij de financiering ervan. Een nieuwe criminele financieringsmethode werd in België waargenomen in 2013. Mensen in de Koerdische gemeenschap waren het doelwit van individueel gedane aanbiedingen om hun elektriciteitsmeter in hun huis of op hun werkplek te manipuleren. Als vergoeding voor deze dienst werd van de benaderde personen verwacht dat ze een deel van hun illegaal gegenereerde besparingen zouden doneren aan de terreurorganisatie. Aanzienlijke bedragen werden via deze methode verkregen en overgemaakt ter ondersteuning van de PKK.

Separatistische gevallen van terrorisme hadden betrekking op de ETA, Dissidente Republikeinse groepen en de PKK. In Denemarken bijvoorbeeld, heeft de Hoge Raad van Oost Denemarken vonnissen uitgesproken tegen Roj TV, Mesopotamia Broadcast en METV die schuldig zijn bevonden aan het herhaaldelijk uitzenden van PKK-gerelateerde televisieprogramma’s, waardoor men functioneerde als spreekbuis van de PKK, alsmede voor het verspreiden van verspreiding van uitnodigingen om deel te nemen aan de organisatie en het verheerlijken van de PKK en haar terroristische activiteiten. De Rechtbank in Kopenhagen vond hen schuldig aan medeplichtigheid aan een terroristische organisatie en veroordeelde hen elk tot een boete van €350.000.

Bron: EU Terrorism Situation and Trend Report EUROPOL (European Law Enforcement Agency).

Vorig artikelVIDEO – Turkije onderzoekt online video anti-terreur operatie
Volgend artikelNederlandse media beschermen joden, negeren mishandeling Marokkaan