Home Nieuws President Erdogan in New York Times: stabiliteit als middel tegen terrorisme, ISIS...

President Erdogan in New York Times: stabiliteit als middel tegen terrorisme, ISIS is vijand van de islam en moslims

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan schrijft in een opinieartikel in de New York Times dat Turkije er klaar voor is om de strijd tegen ISIS en andere terreurgroepen op te pakken en alle gemeenschappen in Syrië te ondersteunen. Zo schrijft hij dat gemeenschappen in het noorden van Syrië vertegenwoordigd dienen te worden in het bestuur en zou er een stabilisatiemacht moeten komen waar geen ruimte is voor mensen die banden hebben met terreurbewegingen. Een ander onderdeel van de stabilisatie en wederopbouw in het noorden van Syrië is om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald door de terreurgroep PKK en ingezet worden als kindsoldaten, te herenigen met hun families. Inzet is het beëindigen van terreur, het tegengaan van radicalisering en het bouwen aan een vreedzaam Syrië waarin alle inwoners zeggenschap hebben.

Advertentie

Turkije verdreef ISIS van NAVO-grens

Het opinieartikel is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Tegen dat besluit is veel verzet, vooral van groepen die de geopolitieke belangen van Israël in de regio proberen te waarborgen. Zij willen dat het westen zich ontfermt over de terreurorganisatie PKK die grote delen van noord-Syrië heeft overgenomen van ISIS en deze bezet. Erdogan verwijst naar de succesvolle grondoorlog die Turkije in 2016 heeft gevoerd tegen de terreurorganisatie ISIS in Jarablus en Al Bab die nagenoeg ongeschonden uit de strijd kwamen. Door het kiezen voor een grondoorlog in plaats van grootschalige bombardementen zoals in Raqqa, kon het leven in die steden al snel na de Turkse bevrijding weer terug naar normaal keren. Ook werd ISIS definitief verdreven van de grens met de NAVO en werd het voor de terreurgroep moeilijker om aanslagen in Turkije en EU-landen te plegen.

Stabiliteit als middel tegen terrorisme

“Onze aanpak heeft de kerninfrastructuur van de stad (Jarablus) grotendeels intact gelaten en heeft het mogelijk gemaakt dat het leven binnen enkele dagen weer naar normaal terug kon keren. Vandaag gaan kinderen weer naar school, worden de zieken behandeld in een door Turkije gefinancierd ziekenhuis en creëren nieuwe bedrijfsmatige projecten banen en versterken de lokale economie. Deze stabiele omgeving is het enige middel tegen terrorisme,” aldus de Turkse president.

PKK-kindsoldaten herenigen met families

Erdogan stelt ook een strategie voor om de redenen voor radicalisering weg te nemen, door er zeker van te zijn dat burgers zich niet vervreemd voelen van hun regering, dat terroristische groeperingen niet meer kunnen azen op grieven van de burgers in lokale gemeenschappen en dat de gewone burger kan rekenen op een stabiele toekomst. Daarvoor dient er een stabilisatiemacht opgezet te worden uit alle delen van de Syrische gemeenschap. De Turkse president geeft aan dat Turkije geen problemen heeft met Syrische Koerden en dat veel jonge Syriërs in oorlogstijd geen andere keuze hadden dan zich bij de PYD/YPG aan te sluiten. Echter wijst hij er ook op dat de Syrische tak van de terreurorganisatie zich schuldig maakt aan het inzetten van kindsoldaten. Deze kindsoldaten zullen na een intensieve screening weer herenigd worden met de families waaruit ze weggerukt zijn door de PKK. Alle strijders die geen banden hebben met terroristische organisaties, zullen bovendien onderdeel uit kunnen maken van de nieuwe stabilisatiemacht.

Politieke vertegenwoordiging voor alle inwoners

Over de politieke vertegenwoordiging in het noorden van Syrië schrijft de Turkse president dat het zekerstellen van politieke vertegenwoordiging voor alle gemeenschappen prioriteit heeft. In de gebieden die uit handen van de YPG en ISIS bevrijd zullen worden, zullen gekozen volksvertegenwoordigers besturen. Mensen die geen banden hebben (gehad) met terreurorganisaties zullen zich verkiesbaar kunnen stellen. In gebieden waar een grote Koerdische gemeenschap woont, zal vanzelfsprekend het grootste deel van de vertegenwoordiging uit Koerdische bestuurders bestaan, maar zullen ook minderheden politiek vertegenwoordigd worden. Nu is het nog zo dat alle andere (Koerdische) groepen buiten de YPG/PKK om worden uitgesloten, verbannen en zelfs vermoord. Turkije zal vooral een adviserende rol innemen voor gemeentelijke aangelegenheden, onderwijs, gezondheidszorg en hulpverleningsdiensten.

ISIS vijand van de Islam

Turkije is nauw betrokken bij het overleg in Genève en Astana en is één van de weinige landen die zowel met de VS als met Rusland kan werken en heeft belang bij een stabiel buurland. Erdogan roept met inachtneming van het beschermen van de territoriale integriteit van Syrië en de internationale gemeenschap op om een einde te maken aan ISIS-terreur. De Turkse president noemt ISIS, die hem al eens tot doelwit had verklaard, een vijand van de islam en moslims over de hele wereld. Hij vraagt de wereld om zich achter Turkije te scharen om de schouders onder deze zware klus te zetten.