Home Nieuws President Erdogan: EU handelt in tegenspraak met eigen waarden

President Erdogan: EU handelt in tegenspraak met eigen waarden

President Erdogan heeft in een interview met de Franse krant Le Monde uitgehaald naar het westen.

“Op dit moment hebben wij 3 miljoen vluchtelingen opgevangen, maar het enige waar de EU zich zorgen om maakt, is dat die vluchtelingen hun landen bereiken”.

Erdogan zegt in het interview dat het westen in tegenspraak handelt met de waarden die ze zo luid uitdragen en zei:

Advertentie

“Het westen is in tegenspraak met de waarden waar ze voor zeggen te staan. Het westen zou zich solidair moeten opstellen met Turkije die zich ontfermt heeft over de democratie. Maar helaas, koos het westen ervoor om Turkije alleen te laten. De westerlingen hoeven geen vraagtekens te zetten bij het aantal mensen die zijn gearresteerd en op non-actief gezet. Een rechtsstaat heeft het recht om te selecteren welke ambtenaren ze in dienst willen nemen en welke niet. Turkije heeft een dergelijke vraag nooit aan haar westerse bondgenoten gesteld”.

“We werden niet geconfronteerd met een terreuraanslag”
Erdogan, die zegt telefoongesprekken te hebben gevoerd met sommige westerse leiders tijdens de couppoging zei het volgende:
“Dit was niet genoeg. We stonden niet tegenover zomaar een aanval. We hebben 240 martelaren en 2.200 gewonden. De hele wereld sprak zich uit over de aanval op Charlie Hebdo. Onze minister president heeft deelgenomen aan de mars in Parijs. Ik had gehoopt dat westerse leiders zich op dezelfde manier hadden uitgesproken in plaats van clichématige boodschappen van afkeuring. Ik had gehoopt dat ze naar Turkije waren gekomen”.

“In plaats van empathie, kregen we een reactie”
Erdogan, vertelde ook over zijn gesprek met Vladimir Putin na de couppoging en zei het volgende:

“Toen Putin mij belde met condoleances, had hij geen kritiek op het aantal soldaten en ambtenaren die op non-actief waren gezet. Maar alle Europeanen vroegen wel ‘Waarom zijn er zoveel soldaten in de gevangenis en zoveel ambtenaren op non-actief?’. Om een oordeel te kunnen vellen, dien je te zien wat er in het veld/op de grond plaatsvindt. Ons parlement en inlichtingendienst is gebombardeerd. Het presidentieel complex was het doelwit van gevechtsvliegtuigen. Zes mensen overleden daar. Westerse leiders hebben in plaats van empathie tonen, een verkeerde reactie gegeven. Dit heeft bij ons tot verdriet geleid, dit is onacceptabel.”

“Terugnemen is niet mogelijk”
Over vragen met betrekking tot de EU zei Erdogan het volgende:
“De EU-leden dienen de relaties met Turkije recht te zetten. We staan al 53 jaar aan de deur en de EU is de enige verantwoordelijke en schuldige. Buiten Turkije om is geen enkel land zo behandeld. De eerste EU-top waaraan ik deelnam, waren er slechts 15 landen. De EU heeft onophoudelijk een partijdige houding bij het openen van nieuwe hoofdstukken in de toetredingsonderhandelingen. Op dit moment hebben wij 3 miljoen vluchtelingen opgevangen, maar het enige waar de EU zich zorgen om maakt, is dat die vluchtelingen hun landen bereiken. Zij hebben ons het visumvrij reizen voorgesteld in ruil voor het terugnemen van vluchtelingen uit de EU. Die regeling zou op 1 juni in moeten gaan. Indien zij zich niet aan hun einde van de afspraak houden, dan is het niet mogelijk dat wij vluchtelingen uit de EU gaan terugnemen”.

“We hebben de VS 85 dozen documenten gestuurd”
President Erdogan sprak ook over de relatie tussen Turkije en de VS en zei “De terreurleider woont al sinds 1999 in de VS. Ik heb Obama verzocht om de uitlevering va Gülen. Ze vroegen om bewijzen en documenten. Ik heb hem eraan herinnerd dat uitleveringsverzoeken die de Amerikanen indienden zijn ingewilligd zonder dat er voorwaarden aan gesteld werden. Inzake onze strategische samenwerking dient Amerika hem uit te leveren, omdat wij al tientallen terroristen hebben uitgeleverd aan de VS. We hebben 85 dozen met documenten gestuurd naar de VS. Ik hoop dat Gülen voortaan zal worden uitgeleverd aan Turkije en dat de anti-Amerikaanse houding in Turkije op zijn eind zal lopen”.

Oplossingen met Assad aan de macht zijn onmogelijk
Erdogan zei op de vraag hoe de verzoening met Rusland de Turkse houding ten aanzien van Syrië zullen beïnvloeden: “De belangrijkste aktoren die in actie dienen te komen met betrekking tot een oplossing voor Syrië zijn Rusland, Turkije, Iran, Saudi-Arabië, Qatar en de VS. We hebben altijd voorgesteld om de meest snelle oplossing voor het beëindigen van de gevechten. Maar deze oplossing is niet uitvoerbaar, wanneer Assad nog aan de macht blijft. Hij dient te gaan. Als we allemaal achter een gezamenlijke oplossing staan en er verkiezingen komen zonder Assad, dan is een overgangsregeling mogelijk. Er liggen voorbereidingen klaar voor een dergelijke vredesoplossing”.

Over de doodstraf die weer ter sprake is gekomen na de afgeslagen couppoging zei Erdogan: 
“Hier moet het volk toe beslissen. Indien een persoon is vermoord, dan is mijn gedachte, dat alleen de familie van de overleden persoon gratie kan verlenen. Indien de familie gratie verleent, dan ontloopt de moordenaar de doodstraf. Als staat kunnen wij dat niet. Natuurlijk kan de rechtspraak dit, maar miljoenen mensen in het land willen dit en deze wens zal in het parlement behandeld worden. Het parlement zal daarover beslissen, hoewel de wet nu ook al voorziet in de zwaarste straffen voor coupplegers. De doodstraf wordt in Japan en de Verenigde Staten ook toegepast. Ook veel andere landen waaronder China, Indonesië en Saudi-Arabië hebben de doodstraf nog. Dit is in het bijzonder in Europa opgeheven. Het Turkse volk heeft het natuurlijke recht om een wet die in 1984 is afgeschaft, weer in te voeren. Als het parlement deze straf weer invoert, zullen we niets aantrekken wat anderen ervan vinden en het toepassen”.