Home Nieuws Embargo Gaza deels opgeheven, illegale Israëlische belegering blijft in stand

Embargo Gaza deels opgeheven, illegale Israëlische belegering blijft in stand

De Turkse president Binali Yildirim heeft tijdens een persconferentie de deal die is bereikt met de Israëlische Staat uitgelegd.

Advertentie

Yildirim: “Israël zal een schadevergoeding betalen van 20 miljoen dollar aan de nabestaanden van de door Israël op het humanitaire hulpschip Mavi Marmara vermoorde hulpverleners. Het totale embargo op Palestina zal ten einde komen. Naar de haven van Ashdod zullen hulpgoederen van 10.000 ton worden gestuurd, bestemd voor Gaza, TOKI zal huizen bouwen in Gaza”.

Yildirim vervolgde: “De besprekingen zijn sinds gisteren positief beëindigd. De overeenkomst is door beide landen geparafeerd. Het normaliseringsproces is begonnen. Morgen zal deze overeenkomst ondertekend worden door vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken van beiden landen. Na deze handtekeningen zal er een proces van goedkeuring in beide politieke kamers volgen. Daarna zullen beide ambassades weer werken zoals voor de breuk”.

“Het eerste Turkse schip met hulpgoederen zal aanstaande vrijdag vertrekken naar de haven van Ashdod. Dankzij deze overeenkomst is het embargo opgeheven met behulp van Turkije. Een ander onderwerp wat is afgesproken is dat Turkije een ziekenhuis van 200 bedden gaat bouwen. Met deze overeenkomst zijn onze betrekkingen met Israël genormaliseerd.”

Een Israëlische journalist stelde de vraag “Gaan betrekkingen werkelijk zoals voor de breuk zijn? Zal er op het gebied van toerisme en veiligheid werkelijk samenwerking zijn of is de overeenkomst vooral een papieren draak? Gaan er werkzaamheden zijn om Hamas te overtuigen het stoffelijk overschot van Israëlische soldaten die gedood zijn in Gaza teruggeven?”, waarop Yildirim antwoordde “Van wat ik begrijp ben jij niet geheel zeker van deze overeenkomst. Het heeft ons jaren gekost om tot deze overeenkomst te komen. Dit is een belangrijke stap. Wat hierna plaatsvindt zal beoordeeld worden aan de hand van ontwikkelingen. Op zowel de schouders van de Turkse als de Israëlische regering rusten verantwoordelijkheden. Deze overeenkomsten in de praktijk bekrachtigen is in lijn met het welbevinden van het Turkse en Israëlische volk. Andere onderwerpen zullen tot een punt gebracht worden met bilaterale besprekingen. Als we het over details hebben, heeft ook het Palestijnse volk eisen. Het becommentariëren van afzonderlijke gebeurtenissen hier is niet verstandig”.

Yildirim antwoordde ook op een vraag of er ook een normaliseringsproces aan zit te komen met Rusland: “Waarom zou dat niet mogelijk zijn. Zowel het Turkse als het Russische volk willen dat de crisis verdwijnt. De taak die op onze schouders rust is om die wens tot uitdrukking te brengen in beleid. Op dit gebied zijn er goede ontwikkelingen waar we binnenkort op terug gaan komen”.

Andere vragen en antwoorden aan de premier:

Vraag: Krijgt de Duitse minister toestemming om Incirlik (Amerikaanse luchtmachtbasis Adana) te bezoeken?
Antwoord: Turkije geeft toestemming. De Duitse minister mag Incirlik bezoeken.

Vraag: “Het sluiten van deze overeenkomst betekent het erkennen van de Gaza blokkade” wordt er gesteld door critici. Wat denkt u hiervan?
Antwoord: Hier ben ik het niet mee eens. Er is daar een feitelijke situatie. De mensen daar hebben geen relatie met de wereld. Wij hebben hier een humanitaire missie. Deze mensen hebben elementaire behoeften nodig en willen de wereld ontmoeten. Daarom respecteren we deze overeenkomst. Het maakt niet uit wie wat zegt.

Vraag: Netanyahu zegt dat de Gaza blokkkade vanaf zee voort zal duren, wat vindt u daarvan?
Antwoord: We hebben het over de normalisering van onze bilaterale betrekkingen. Als het normaliseringsproces is begonnen zullen we nader bepalen op welk gebied en hoeveel we samen zullen werken. Dat is ook afhankelijk van wat beide landen daarin investeren. Het is zaak om onze broeders en zusters in Gaza te bereiken. Dit moet op die manier bekeken worden.

Vraag: Is er in de overeenkomst sprake van een artikel waarin wordt gesproken over “Hamas valt Israël niet aan?”
Antwoord: We ondertekenen hier geen wapenstilstand. We hebben hier niet te maken met een situatie waarin een oorlog gestopt moet worden. Er zijn drie onderwerpen. Het eerste is excuses. Dit is lang geleden al gebeurd. Ten tweede, zou er een schadevergoeding betaald moeten worden aan de nabestaanden van de overledenen op de Mavi Marmara. Hetgeen wat veel tijd heeft gekost is hoe we Gaza zullen bereiken. Op dit punt zijn we tot een overeenkomst gekomen.

Vraag: Het hulpschip dat naar Palestina vaart, waar zal deze vertrekken?
Antwoord: Deze zal vertrekken uit de haven van Mersin.