Home Nieuws Dit is wat de VS en Turkije zijn overeengekomen in Syrië

Dit is wat de VS en Turkije zijn overeengekomen in Syrië

Turkije en de VS zijn op 17 oktober 2019 overeengekomen dat Turkije Operatie Vredesbron in het noorden van Syrië pauzeert, zodat de Syrische tak van de terroristische organisatie PKK haar zware wapens inlevert en zich terugtrekt uit de door Turkije voorgestelde Veilige Zone. Hieronder vindt u de vertaling van deze overeenkomst.

Advertentie

1. Turkije en de VS, bekrachtigen hun relatie als twee trouwe NAVO-bondgenoten. De VS heeft begrip voor de legitieme veiligheidszorgen van Turkije aan haar zuidgrens.

2. Turkije en de VS, komen overeen dat er voor gemeenschappelijke belangen in het veld, met name de ontwikkelingen in het noordoosten van Syrië, een nauwere samenwerking nodig is.

3. Turkije en de VS benadrukken dat ze zich in de geest van “Allen voor één, één voor allen” zullen blijven inzetten voor het beschermen van NAVO-landen en haar bevolking.

4. Beide landen, herhalen hun inzet voor het beschermen van mensenlevens, mensenrechten en het beschermen van religieuze en etnische gemeenschappen.

5. Turkije en de VS, zijn vastberaden om de strijd tegen DAESH (ISIS) in het noordoosten van Syrië voort te zetten. Dit omvat ook een passende coördinatie voor ontheemden uit gebieden die voorheen in handen van DAESH waren en ook voor detentiecentra.

6. Turkije en de VS komen overeen dat in de strijd tegen terreur alleen terroristen en schuilplaatsen, posities, wapens, voertuigen en ander materieel legitieme doelwitten zijn.

7. De Turkse zijde verbindt zich ertoe dat de levens (het welzijn) en veiligheid van alle inwoners in de woongebieden die onder de controle van de Turkse strijdkrachten vallen de verantwoordelijkheid zijn van Turkije en benadrukt er alles aan te zullen doen dat er geen burgers of civiele infrastructuur wordt beschadigd.

8. Beide landen herhalen hun betrokkenheid bij de politieke eenheid en territoriale integriteit van Syrië, aan het door de VN geleide politieke proces en zich te committeren aan een einde van het Syrische conflict in overeenstemming met resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad

9. Beide partijen, komen overeen het innemen van de zware wapens van de YPG, het vernielen van gevechtsposities en defensieve constructies, en benadrukken het belang van een waarborg voor het wegnemen van de veiligheidszorgen van Turkije door het opzetten en in werking laten treden van een veilige zone.

10. De veilige zone zal in de eerste plaats worden gecontroleerd door de Turkse Strijdkrachten en beide partijen zullen bij de implementatie van de veilige zone de samenwerking uitbreiden.

11. De Turkse zijde pauzeert voor 120 uur Operaties Vredesbron, zodat de YPG het gebied binnen 120 uur kan verlaten. Operatie Vredesbron zal beëindigd worden wanneer de YPG zich heeft teruggetrokken.

12. Wanneer Operatie Vredesbron wordt gepauzeerd, zal de VS geen nieuwe sancties toevoegen aan het presidentiële besluit Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria en in het Congres op gepaste wijze werkzaamheden verrichten en in overleg treden om te onderstrepen dat er voortgang is geboekt bij het waarborgen van vrede en veiligheid in Syrië in overeenstemming met VN Veiligheidsraad resolutie 2254. Wanneer Operaties Vredesbron in overeenstemming met artikel 11 wordt beëindigd, zullen de hierboven genoemde sancties per presidentieel besluit worden opgeheven.

13. Beide zijdes benadrukken dat ze zich committeren aan samenwerking om alle doelen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd te behalen.

Vertaling DutchTurks.nl
Vertaal- en interpretatiefouten voorbehouden.

Turkije en VS kondigen tijdelijke staking operatie Vredesbron aan in Syrië