Home Nieuws DENK zet Azarkan uit partij

DENK zet Azarkan uit partij

Het bestuur van DENK heeft woensdag aangekondigd dat het interim-fractieleider Farid Azarkan uit het lidmaatschap van de partij heeft ontzet. Volgens DENK handelt het Kamerlid in strijd met het belang van DENK, komt hij gemaakte afspraken en besluiten niet na en benadeelt hij de partij bij voortduring. Het bestuur deelde Azarkan mede dat hij niet langer kan spreken en handelen namens DENK. Azarkan zelf zegt op Radio 1 dat hij niet van plan is om op te stappen. Azarkan reageert niet inhoudelijk op de verwijten die het bestuur in zijn richting maakt. Hij schuift vanavond wel aan bij Nieuwsuur.

Het bestuur somt in de brief die ook naar alle leden is verstuurd een lange reeks van gedragingen op waarmee Azarkan de partij schade zou hebben berokkend met als startpunt voor het schisma binnen de partij een reis van Tunahan Kuzu en Farid Azarkan in december 2018 naar Istanbul om te praten over de toekomst van DENK, zonder daar partijvoorzitter Selçuk Öztürk bij te betrekken. Het bestuur noemt dat een vorm van rebellie.

Advertentie

In de maanden daarop heeft Azarkan ontmoetingen met de fractievoorzitters van Amsterdam, Utrecht, Enschede en Schiedam en gooit daar foto’s van op Twitter onder de hashtag #Verkiezingen2021.

Grensoverschrijdend gedrag

Het bestuur laakt ook de houding van Azarkan ten aanzien van een klacht van een vrouwelijk lid van DENK over grensoverschrijdend gedrag door Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu en verwijt hem zijn eigen falen daarin in de schoenen van de voorzitter te schuiven. “Pogingen om een gerezen probleem tussen voorzitter Öztürk en Kuzu op te lossen, heeft hij getorpedeerd. Het instellen van een onafhankelijk en openbaar onderzoek naar de kwestie van mogelijk grensoverschrijdend gedrag en de wijze waarop de partij daarmee is omgegaan, heeft hij actief tegengewerkt. Gesprekken is hij uit de weg gegaan, en acties om te bemiddelen in de gerezen conflicten heeft hij stelselmatig gesaboteerd,” aldus het bestuur in de brief.

Intimidatie

Ook zouden medewerkers, bestuursleden en lokale fractieleiders geïntimideerd zijn om een verklaring te ondertekenen waarin wordt gevraagd aan Selçuk Öztürk om op te stappen als partijvoorzitter en zouden de inloggegevens van de Facebookpagina van DENK niet gedeeld zijn met het bestuur. Ook verwijt het bestuur van DENK Azarkan dat hij een onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde onderzoeksbureau Berenschot tegen wilde houden: “Wel probeert u via een slinkse weg uw eigen straatje schoon te vegen met een bureau die van u op persoonlijke titel een opdracht heeft gekregen.

Het DENK-bestuur hekelt ook de manier waarop er een lekkage aan informatie aan media is ontstaan. “Alle pogingen van de verschillende bemiddelaars die de crisis hebben getracht te laten beëindigen zijn door uw handelen herhaaldelijk gesaboteerd. Net op het moment dat de bemiddelaars het bestuur aangaven dat een positieve ontwikkeling tussen Kuzu en Öztürk te zien was, kwam uit uw politieke toverhoed een saboterend konijn tevoorschijn. Door dit soort politieke gegoochel verdween de verzoenende synergie en maakte plaats voor uw betoverende sabotage,” aldus het bestuur.

#DENKchallenge

Fractievoorzitters die trouw zijn aan kamp Azarkan en Kuzu reageerden op aanwijzing van Tweede Kamerlid Kuzu op deze brief met een videochallenge op Sociale Media onder de hashtag #DENKchallenge. Daarin spreken ze hun loyaliteit uit aan Farid Azarkan. Geen van de fractieleiders of Farid Azarkan reageerden inhoudelijk op de verwijten in de brief van het bestuur. Azarkan reageerde op Radio 1 dat hij niet van plan is om af te treden en dat hij zich beraad op vervolgstappen. Wel schuift hij vanavond alvast aan bij Nieuwsuur. Volgens verslaggever Wilco Boom zou de NOS ook een intern vertrouwelijk rapport in handen hebben gekregen. Mogelijk gaat het om een intern onderzoekje dat onder andere is uitgevoerd door een commissie waarin ook DENK’ers zitting namen die eerder om het aftreden van Selçuk Öztürk vroegen.