Home Opinie De verijdelde militaire coup in Nederland

De verijdelde militaire coup in Nederland

Om je te helpen de zaken in context te plaatsen. Als de coup die plaatsvond in Turkije, in Nederland had plaatsgevonden, dan is dit wat er gebeurd zou zijn:

– De Tweede Kamer en de Senaat in Den Haag zouden elf keer gebombardeerd worden met F-16’s, terwijl Tweede Kamerleden van alle partijen zich binnen zouden bevinden en gezamenlijk een verklaring zouden afleggen tegen de militaire coup.
– Drie Sikorsky blackhawk helikopters met 52 Korps Commandotroepen zouden het hotel Huis ter Duin in Noordwijk aanvallen vlak nadat Minister President Rutte daar is vertrokken.
– De Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp wordt gegijzeld en mishandeld door officieren en gedwongen om een verklaring af te leggen waarin hij de coup ondersteunt.
– Tanks bezetten de Dam in Amsterdam en belangrijke toegangswegen, terwijl infanterie-eenheden met scherp op burgers schieten die ertegen in protest komen.
– Het Mediapark in Hilversum wordt bezet en alle grote nieuwszenders worden gedwongen om een verklaring voor te lezen, terwijl nieuwsankers in geweerslopen kijken. De NOS wordt als eerste gegijzeld tijdens deze militaire coup.
– F-16 gevechtsvliegtuigen vliegen onophoudelijk laag over Den Haag om de bevolking angst aan te jagen.
– Tankervliegtuigen stijgen elders op om de gevechtsvliegtuigen te voorzien van brandstof, zodat ze in de lucht kunnen blijven.
– De inlichtingendiensten AIVD in Zoetermeer en de MIVD in Den Haag worden aangevallen met gevechtshelikopters.
– Dienst Speciale Interventies wordt gebombardeerd door gevechtsvliegtuigen.
– Alle kerken in Nederland luiden de klokken en roepen mensen op om te bidden en in verzet te komen.
– Minister President Mark Rutte was constant in beweging en kan slechts verklaringen afleggen via een telefoon.

Advertentie

Stel je nu voor dat soldaten met tanks over een lange rij auto’s met daarin mensen heen rijden, de auto’s onder hun rupsbanden plettend. Dat ze over burgers heen rijden die aan de kant van de weg staan te protesteren. Vanuit gevechtshelikopters op burgers schieten en meer dan 200 mensen doden.

Stel je nu voor dat een groot deel van het leger geen onderdeel is van deze couppoging en dat overal in het land, soldaten die loyaal zijn aan het Nederlands parlement en de democratische rechtsstaat in opstand komen en de couppoging uiteindelijk overal neergeslagen wordt.

Stel je nu voor dat de verantwoordelijken van de opstand een Nederlandse geestelijke volgen die in zelfopgelegde ballingschap zetelt in Amerika, machtige vrienden heeft bij de CIA en dat Rutte de Amerikanen de laatste jaren tegen de haren in strijkt. Stel je voor dat deze geestelijke, tevens een oud-bondgenoot van Rutte, wereldwijd 3 tot 6 miljoen volgers heeft, tienduizenden scholen en bedrijven bestiert en een kapitaal heeft van miljarden. Stel je voor dat hij als ultieme doel, de overname van Nederland heeft, middels langzame infiltratie tot in de hoogste regionen van de macht. Om toe te slaan wanneer de tijd rijp is. Stel je dat eens voor. Een man in de Verenigde Staten die opdracht geeft aan zijn volgelingen hier in Nederland, om de macht te grijpen.

Stel je voor dat alle partijen in de Tweede Kamer, de burgers in alle Nederlandse provincies en grote onderdelen van de Krijgsmacht en het politieapparaat in opstand komen tegen deze couppoging. Stel je voor dat de betrokkenen, die alle ministeries in Nederland, de Krijgsmacht, het politieapparaat, het onderwijs en de rechterlijke macht hebben geïnfiltreerd, worden opgepakt en dat personeel waartegen verdenkingen bestaan dat ze banden hebben met de sekte die de coup wilde plegen, op non-actief worden gezet.

Stel je voor dat het volk 24 uur de wacht houdt op straat bij kazernes, politiebureaus, stadhuizen, provinciehuizen en rechtbanken. Van Groningen tot Maastricht. Van Amsterdam tot Vlissingen. Stel je dat eens voor. Stel je nu voor dat andere landen verklaringen afleggen waarin ze stellen dat ze zich zorgen maken om de anti-democratische richting waarin Nederland afglijdt. Dat het vastzetten van de coupplegers en het op non-actief zetten van mensen waartegen verdenkingen bestaan, volgens hen de werkelijke coup is. Stel je voor dat Minister President Rutte de noodtoestand uitroept in Nederland om orde op zaken te stellen en te voorkomen dat een dergelijke greep naar de macht niet meer plaats kan vinden. Stel je eens voor dat anderen het ondemocratisch vinden van Rutte dat hij de noodtoestand uitroept en dat de mensenrechten in het geding zouden zijn.

Doe je ogen dicht, stel je het eens voor en vraag jezelf af: Is het niet absurd om het ondemocratisch te vinden dat het Turkse volk voor zijn eigen zelfbeschikkingsrecht kiest in plaats van te leven onder een militaire dictatuur?