Home Opinie De schakels van Vernietiging

De schakels van Vernietiging

Een analyse naar de weg die wordt afgelegd tot genocide

Advertentie

Met alle gruweldaden die ‘Israël’ in de afgelopen twee weken in Gaza heeft begaan, vind ik het tijd om de balans op te maken. In dit betoog presenteer ik een model die de stappen op de weg naar genocide en etnische zuivering in Palestina verduidelijkt, met als doel aan te tonen dat er, ondanks dat er niet over wordt bericht in reguliere media, er wel degelijk een genocide plaatsvindt in Palestina, begaan door het Zionistische Israël.

Er zijn twee kampen: de zionisten en hun supporters en aan de andere kant de Palestijnen met hun supporters.

De zionisten en hun aanhang bespelen al 66 jaar de, veelal, westerse media; door middel van propaganda en manipulatie zeggen zij dat wat ‘Israël’ doet geen genocide is maar broodnodige maatregelen om het voortbestaan van ‘Israël’ te garanderen. Zij noemen dat “het recht op verdediging”.Daarom trekt het ‘Israëlische’ leger (IDF), zwaar bewapend, elke zoveel jaar erop uit om, zoals zij dat zeggen, de tunnels onder Gaza te vernietigen en de raket lanceer installaties te ontmantelen. Maar zeker niet om genocide te plegen op de Palestijnse bevolking.

Aan de andere kant van het spectrum staan de Palestijnen, samen op een kluitje gepakt in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, in dit artikel echter, zal ik mijn blik meer richten op de mensen die in Gaza proberen te leven. Dit zijn de mensen die, volgens veel media, terroristen zijn, die collectief moeten worden gestraft voor hun insubordinatie. Immers, als je wordt onderdrukt moet je natuurlijk wel meewerken hè, zionisten kunnen natuurlijk geen mensen gebruiken die niet onderdrukt willen worden, dan heeft de media ook weer een mooi verhaaltje over die Palestijnse terroristen die zich maar niet willen overgeven. In opstand komen tegen de bezetting is uiteraard uit ten boze en wordt op de één of andere manier niet als een verzetsdaad aangeduid maar als terrorisme; laat je potverdorie nou eens onderdrukken joh!

De strijd die wordt gevoerd is verre van eerlijk. De zionistische bezetter wil de toeschouwers maar al te vaak doen geloven dat Palestina een even sterke tegenstander is, terwijl Palestina geen leger heeft, laat staan in het bezit is van high-tech wapens, een gulle gift van Amerika aan Israël. En met die wapens, richt het IDF verschrikkelijke bloedbaden aan waar maar één woord voor is: genocide, al 66 jaar.

Hoezeer, voornamelijk westerse mogendheden, hun ogen sluiten voor de etnische zuivering en genocide in Palestina door ‘Israël’, laten de killing fields van Gaza genoeg bewijzen zien dat er wel degelijk sprake is van genocide. Een ieder die dat ontkent of verzwijgt en liever de andere kant op kijkt is hier mede schuldig aan.

Behalve de intentie tot genocide, wordt er vooraf ook een weg afgelegd die leidt tot de daadwerkelijke uitroeiing van een etnische of religieuze groep mensen. Er zijn vijf opeenvolgende schakels die uiteindelijk leiden tot genocide.

  1. Identificatie– Een groep mensen wordt geïdentificeerd als oorzaak voor problemen in een maatschappij. Mensen beginnen hen als slecht en/ of diabolisch te zien, dan, heel plotseling, wordt hun leven als waardeloos geacht. Al vanaf 1948 was het zionistische plan de Palestijnen aan te merken als zijnde de ‘slechteriken’ de ‘terroristen’, zo blijkt uit archief materiaal over de oprichting en beginjaren van ‘Israël’.
  2. Uitsluiting– Er wordt geleerd deze groep mensen te haten, werk wordt hen afgenomen, en hoe kunnen we hen zo effectief mogelijk, moeilijker maken te overleven. Mensen verliezen hun leefomgeving. Heel vaak worden zij geforceerd te leven in ghettos, waar zij fysiek zijn afgezonderd van de rest van de maatschappij. Gaza is naast de grootste gevangenis ter wereld ook een ghetto, waar de Palestijnen maar moeten zien te overleven, van leven is geen sprake meer. Niet voor niets valt ‘Israël’ systematisch en uiterst effectief, waterinstallaties aan.
  3. Confiscatie– mensen verliezen hun rechten en vrijheden. Wetten worden veranderd om het makkelijker te maken mensen op te sporen en om hun bezittingen af te nemen. Als je bezit afneemt, dan kun je beginnen met mensen zelf weg te nemen. Sinds 1948 is het standaard beleid om Palestijnen uit hun huizen te zetten en hun land en olijfboomgaarden af te nemen om ze daarna te verjagen naar kampen en/ of ghettos.
  4. Concentratie– concentreer mensen op plaatsen zoals kampen en gevangenissen. Mensen verliezen hun rechten, ze mogen niet meer stemmen of kunnen geen kinderen meer krijgen. Vaak wordt hun arbeid geëxploiteerd op een hele systematische manier. Je hoeft alleen maar te kijken naar de overvolle ‘Israëlische’ gevangenissen waar zelfs Palestijnse kinderen, de volgende generatie vrijheidsstrijders die preventief ‘onschadelijk’ worden gemaakt (sic), worden vast gehouden om het zionistische pad naar genocide in werking te zien
  5. Uitroeiing– indirect, door bijvoorbeeld het weigeren van medische zorg, weigeren van voedsel of ervoor te zorgen dat er geen kinderen kunnen worden geboren. Of direct, waarbij mensen opzettelijk worden vermoord. Het ‘Israëlisch’ zionistisch regime doet alledrie; wegnemen van medische zorg, de blokkades zorgen voor tekorten in de voedseltoevoer en Palestijnen worden op een heel effectieve manier gedood of gevangengezet, kinderen niet uitgesloten.

De stappen in het Schakels van Vernietigingsmodel vinden plaats in hun eigen momentum, zonder dwang en is toe te passen op vele situaties wereldwijd, het is niet onderhevig aan cultuur. Sommige schakels worden niet doorlopen en soms worden stappen overgeslagen om tot de volgende stap over te gaan. Maar altijd is de uitkomst, logischerwijs, hetzelfde: uitroeiing van grote groepen mensen van een etnische en/ of religieuze groep. En altijd is de dader een officiële machthebber/ regering/ leider.

Tot slot moet nog opgemerkt worden, dat de ‘blueprint’ voor genocide werd gelegd in 1948, toen de zionisten de ‘Joodse staat Israël’ hebben uitgeroepen. Zodra iemand het heeft over een ‘Joodse staat’ word daarmee expliciet aangegeven dat er dus naast Joden, nooit plaats kan zijn voor niet Joden. Dat alleen laat het inherente racisme zien wat heeft geleid tot genocide op alles wat dus niet Joods is, het is hetzelfde principe als de bekende leus uit voormalig apartheid Zuid-Afrika: ‘slegs vir blankes’, een Joodse staat is ‘slegs vir Joden’, daarmee genocide onvermijdelijk te hebben gemaakt.

Politics and crime, they’re the same thing. (The Godfather part III, Michael Corleone, 1990)

Auteur – DOLLE MIRA