Home Opinie De PVV: Een zio-fascistisch Trojaans Paard?

De PVV: Een zio-fascistisch Trojaans Paard?

De PVV is de enige politieke partij in de Tweede Kamer die geen verantwoording hoeft af te leggen over haar financiën. De organisatievorm die de PVV gekozen heeft, een vereniging met besloten karakter met alleen Wilders achter de knoppen, is technisch gezien een ideaal Trojaans Paard: Als een buitenlandse partij rechtstreeks invloed zou willen uitoefenen op het hoogste politieke niveau in ons land, dan is er geen betere organisatievorm denkbaar dan die van de PVV.

Advertentie

Deze constructie van vereniging met besloten karakter biedt de PVV de mogelijkheid om zich enerzijds te profileren als politieke partij die de belangen van haar kiezers vertegenwoordigt terwijl ze tegelijkertijd de agenda van de hoogste bieder kan dienen. Aan de oppervlakte is geen verschil te zien. De vaak hatelijke uitspraken van PVV prominenten komen altijd van pas.  Ze dienen enerzijds de machtspolitiek die teert op de xenofobie die Europa door de eeuwen getekend heeft en zich nu als moslimhaat manifesteert en anderzijds kunnen ze mogelijk de belangen dienen van geldschieters die hun anti-islam / pro-Israël agenda via de PVV aan onze samenleving via de achterdeur willen verkopen.

Anonieme geldschieters

Gezien de talrijke charme-offensieven van Wilders in de VS en in Israel, is het niet uit te sluiten dat de PVV voor een groot deel inderdaad wordt gefinancierd door partijen die profijt hebben bij de escalatie-agenda van de PVV en dat deze partijen deze escalatie-agenda financieren, stimuleren en zelfs mede bepalen. Een escalatie-agenda waarin autochtone Nederlanders systematisch worden misleid met drogredeneringen zodat woorden als “Islam” en “moslim” steeds vaker worden geassocieerd met “geweld” en “terreur”. Moslims als bad guys zijn tenslotte koren op de molen van de Israëlische expansiedrift in het Midden Oosten. Daarnaast is het herhaaldelijk verbanden leggen tussen moslims en geweld een ideale voedingsbodem voor radicale oplossingen in de toekomst. Oplossingen die nu al overal gefluisterd worden en waar Mein Kampf nog een tijdje verboden voor moet blijven, wil men voorkomen dat nieuwsgierige lezers niet opeens teveel overeenkomsten gaan zien.

De PVV lonkt al jaren naar partijen waar een gewone Israëli zich voor kapot zou schamen. Rechtse, soms extremistische krachten, die in Nederland via o.a. Likoed Nederland, CIDI en via diverse handlangers bij Jalta en De Dagelijkse Standaard de schijn wekken dat hun agenda de joodse zaak dient en dat elke vorm van kritiek op die agenda gelijk staat aan antisemitisme. Goedkope maar slimme framing conform het Israëlische media-woudlopershandboek, de Hasbara. Pogingen van gewone Israëli’s en joden in Nederland om zich van deze soms hatelijke campagnes te distantiëren raken nagenoeg ondergesneeuwd in de media.

Propaganda

Deze zio-fascistische haatagenda wordt door door diverse schrijvende “vrienden van Israël” in bloemetjespapier verpakt en als mainstream joods gedachtengoed verkocht, met de bedoeling dat kritiek op die agenda zich tegen joden in het algemeen richt en als zodanig kan worden geframed als jodenhaat. Het zijn hele slimme mensen die dit soort satanische strategieën bedenken en het is jammer dat een heleboel andere slimme mensen het niet in de gaten lijken te hebben.

Een antipathie tegen joden als volk of als religieuze gemeenschap is dan ook ongerechtvaardigd en onzinnig: Veel joden hebben niks met het zio-fascisme dat zich, in hún naam, in Nederland als mainstream joods gedachtengoed probeert te profileren. Nee, het zijn specifieke instanties, politieke partijen en denktanks die met het verspreiden van haat en misleiding hun natte droom van een Groot Israël in het Midden Oosten trachten te vervullen. En daarvoor lijkt alles en iedereen te moeten wijken.

Deze radicale elementen zijn de grootste vrienden van de Partij van de Vrijheid. De Partij Voor de Vrijheid streeft niet naar een vrijheid voor iedereen, maar naar de vrijheid van een geseculariseerde nationalistische pseudocultuur die misschien ooit joods-christelijk was, maar nu niets meer is dan een laatste ademstoot van een hossende horde appende en likende malloten die cultureel verbonden zijn door bier en voetbal en in een deplorabele staat van economisch en moreel verval verkeren. Een schijncultuur die alle banden met de werkelijkheid kwijt is en droomt van een apartheidsutopia zonder moslims, zonder immigranten en zonder Europese Unie. Niet dat die laatste nou zo zaligmakend is, maar liever een Europa dat de rechten van iedereen evenredig verkwanselt, dan een moreel failliete natiestaat waarin proleten als Martin Bosma en andere misantropen met de tronie van een crack-hoer dagelijks ongestoord mogen schijten op de halve samenleving.

Als de PVV inderdaad gesponsord wordt door rechtse haat-eskaders uit Israel, dan heeft elke burger in Nederland niet  alleen het recht om dat te weten, maar ook de plicht om het uit te zoeken. Maar hoe? In het Theater van de Apathie scharen de volksvertegenwoordigers zich óf als een kudde lemmings achter hun partij óf ze laten zich als een stel halve garen dissen door het Kabinet van Misleiding waar men maar per decreet gaat regeren als de democratie weer eens niet het gewenste resultaat oplevert. Het parlement heeft een duwtje in de rug nodig: Een petitie. En die petitie ben ik vorige week maar gestart. Hieronder volgt de tekst:

Petite

Wij

Burgers van Nederland

Constateren

Dat het thans toegestaan is dat politieke partijen zitting in het parlement hebben zonder dat duidelijk is door welke (buitenlandse) machten of krachten zij gefinancierd worden en of deze financiering gebonden is aan een tegenprestatie die mogelijk ondermijnend zou kunnen zijn voor de Nederlandse rechtsorde.

Verzoeken

Uw kamer in overweging te nemen wetgeving te ontwerpen teneinde alle partijen die meedoen aan verkiezingen en/of zitting hebben in het parlement, te verplichten hun geldstromen in de openbaarheid te brengen zodat:

1) De kiezer inzage krijgt in de financiële achtergronden en bijbehorende motivatie van een politieke partij.

2) Voorkomen wordt dat een politieke partij heimelijk gelden ontvangt van een verboden of zelfs terroristische organisatie.

3) Partijen die uit hoofde van hun organisatievorm niet verplicht kunnen worden hun geldstromen te openbaren, uitgesloten kunnen worden van verkiezingen en zitting in het parlement.

Teken de petitie HIER

Of niet…

En als men het wel best vindt zo, als de petitie het niet haalt, of onze volksvertegenwoordiging er niets in ziet, dan ligt er een politieke taak voor hen die zich daartoe geroepen voelen: De oprichting van de Internationale Socialistische Islamitische Saamhorigheidspartij. Of een andere pakkende naam. Een nieuwe politieke partij die als vereniging met besloten karakter ook eens op zoek gaat naar geldschieters in het buitenland.