Home Opinie De paleiswachten van Mohammad “Vriend van Israël” bin Salman en de moord...

De paleiswachten van Mohammad “Vriend van Israël” bin Salman en de moord in het consulaat

In de nasleep van de brute moord op de Saudi Arabische journalist Jamal Khashoggi in het Saudisch consulaat in Istanbul, werpen de vrienden van Israël zich op als een Cerberus om de hoofdverdachte van de moord, de roekeloze kroonprins Mohammad bin Salman, af te schermen voor de gevolgen van deze afslachting. De zondebok in deze zaak die aangewezen wordt door het strijkorkest van gelijkgestemde lesviolen, is de Turkse president Erdogan.

Advertentie

De Saudische journalist Jamal Khashoggi ging op 2 oktober 2018 het Saudisch consulaat binnen, zich niet realiserend dat er binnen een Saudisch executieteam van 15 man op hem zat te wachten. Khashoggi zou het consulaat nooit meer levend verlaten. Toen bekenden van Jamal Khashoggi alarm sloegen over zijn verdwijning, wisten de Turkse inlichtingendiensten al snel (communicatie-)materiaal te bemachtigen waaruit maar één conclusie getrokken kon worden: Jamal Khashoggi was vermoord in het consulaat. Zelfs de aanvankelijk sceptische Amerikanen, waren al snel niet meer zo zeker van de verklaringen van Saudi Arabië.

Knokken met 15 man

Khashoggi werd naar verluidt vermoord en in stukken gehakt door een forensisch patholoog die ook met het executieteam mee was gevlogen op een diplomatiek paspoort. Saudi Arabië ontkende aanvankelijk dat er iets met Khashoggi aan de hand was en gaf aan dat de camera’s in het consulaat defect waren op het moment dat Khashoggi naar buiten liep. Iets dat stellig werd ontkend door het bedrijf dat het systeem levert. Saudi Arabië veranderde haar officiële verklaring keer op keer en gaf na een rondleiding aan Reuters, waarbij kastjes werden opengetrokken om te laten zien dat Khashoggi heus niet in één van die kasten zat, en twee weken lang ontkend te hebben, toe dat de journalist naar binnenliep en op de vuist ging met 15 goed getrainde mannen en ter plekke overleed. Niet kort daarna veranderde doodslag in moord, maar zou het Saudisch team op eigen houtje hebben geopereerd. Het Saudisch team bestaat echter uit vertrouwelingen van kroonprins Mohammad bin Salman.

Oriëntalistische beeldredacties

De prins, die ook dood en verderf zaait in Jemen, is niet alleen favoriet van zijn vader de koning, maar ook van Amerikaanse hardline neocons en Israëlische haviken. Dat verklaart ook de aanvankelijke stilte vanuit Tel Aviv over deze moord. MbS is hun man in Saudi Arabië, die onofficieel de banden met Israël aanhaalt en ook bereid is om in te haken op de door Israël gedroomde oorlog met Iran. Jamal Khashoggi werd na de aanvankelijke stilte van de Israëllobby vooral verweten een moslimbroeder te zijn die banden zou hebben met terreurgroepen. De “Terreurgroepen” waar het om zou gaan? De Afghaanse opstandelingen die Margaret Thatcher toesprak met de woorden “The hearts of the free world are with you“, toen de Afghanen de kastanjes uit het vuur haalden voor het westen door de Sovjet-troepen te bevechten. Voor Jimmy Carter en zijn opvolger Ronald Reagan was Osaman Bin Laden een anti-Soviet Warrior die zijn strijders leidde naar het pad van vrede. Dat die vrede betekende om het zuidwaarts naar het zwarte goud (olie) oprukkende Sovjetleger te stoppen in Afghanistan, is natuurlijk bijzaak. Beeldredacteurs waren er snel bij om Khashoggi vooral af te beelden met een Keffiyeh op zijn hoofd. Terwijl er meer beelden van hem zijn in een westers maatpak en zelfs een foto van Khashoggi aan een Thanksgiving-tafel met alcohol. De foto met de Keffiyeh is een typisch Oriëntalistisch tafereel dat de verhaallijn van Khashoggi de moslimbroeder moet onderschrijven. De Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward W. Said schreef dat “De Oriënt en de islam een buitengewone status heeft dat buiten het bereik ligt van iedereen behalve de westerse expert. Vanaf het begin van westerse speculatie over de Oriënt, was het enige dat de Oriënt niet kon doen, zichzelf vertegenwoordigen.” Bewijs van de Oriënt droeg volgens Said alleen geloofwaardigheid als het succesvol werd gehard door het zuiverende vuur van de Oriëntalist.

Hallucinant

Leon de Winter, ook bekend van krankzinnige grappen over het steriliseren van Palestijnse vrouwen door iets in het drinkwater te doen (ha ha ha, SGP’er Kees van der Staaij kon er wel om lachen met zijn verrotte gebit), noemde Khashoggi meteen een hardcore moslimbroeder, een vijand van het secularisme. Wierd Duk onderbrak zijn sabbatical er zelfs voor en kwam terug op Twitter om zijn artikel te delen. Bart Schut, verbonden aan het Nieuw Israëlitisch Weekblad waar voormalig CIDI-directeur Esther Voet de scepter zwaait, zegt over de moord op Khashoggi ‘Good Riddance‘, terwijl Afshin Ellian een column eruit ramde met de titel “Verklaar islamist Khashoggi niet heilig“. In een latere column beschuldigde hij Erdogan er zelfs van op de hoogte te zijn van de moordplannen, maar zou hij in plaats van Khashoggi te waarschuwen, profiteren van de gevolgen van de moord. Een claim die ook door Betsy Udink in een hallucinant stuk in de Volkskrant werd gepubliceerd. Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het AD, noemde het “Een goed stuk“. Ik stelde hem nog de vraag of Erdogan ervan heeft geweten en waaruit dat blijkt, maar het antwoord op die vraag bleef uit. Lily Sprangers, voormalig directeur van het Turkije instituut, koos ook voor eenzelfde aanvliegroute en noemde de moord op Khashoggi in Nieuwsuur een ‘Godsgeschenk‘ voor Erdogan. Als je deze hallucinante theorieën leest, zou je haast denken dat Erdogan zelf zijn mouwen heeft opgestroopt, het consulaat is binnengewandeld in een Saudisch gewaad en Keffiyeh en de botzaag eigenhandig heeft gehanteerd om Khashoggi in stukken te zagen, terwijl de inlichtingendiensten buiten in het afluisterbusje op een breedbeeldscherm mee zaten te kijken met een grote bak popcorn.

Nederlandse Omroep Stichting

Het waren uiteraard niet alleen opiniemakers die het narratief over Khashoggi beïnvloedden en allerlei alternatieve theorieën uit de doeken deden. Journalist Olaf Koens schreef over de moord op Khashoggi dat de Turkse autoriteiten “Het vuur al twee weken opstoken“, terwijl NOS-correspondent Lucas Waagmeester het meteen had over of Turkije de Conventie voor Consulaire Betrekkingen had geschonden. In een opinie-artikel op de NOS-website dat door moest gaan voor een analyse, zet Waagmeester uiteen dat de ‘Naakte feiten‘ politiek inzetbaar zijn voor Erdogan. Ondanks het feit dat de Saudi’s volgens de New York Times in ruil voor een Turks stilzwijgen een financieel stimuleringspakket hebben aangeboden en Erdogan dit heeft afgewezen, wordt hier het oplossen van een moord, acrobatisch balancerend op een diplomatiek koord, kortweg afgedaan als een politiek ruilmiddel. Kritiek op het artikel van Lucas Waagmeester door ondergetekende werd beantwoord met “Zeker, in jullie miniaturk-paradijsje is dit onversneden anti-Turkse terreur“. Een zelfs voor Waagmeester absurd overtrokken en denigrerende reactie. Het orkest van gelijkgestemde nieuwsdirigenten kon niet vervolmaakt worden zonder een bijdrage op de radio. Daar kwam Wilco Boom om de hoek kijken. Op Radio 1 zegt hij dat Erdogan de moord op Khashoggi gebruikt om te stoken tussen Saudi Arabië en ons. ‘Wie is ons?’ denk ik dan. Ons, afnemers van olie? Ons, aanhangers van het petrodollarisme, de religie van het westers oorlogsimperium? En hoe profiteert Erdogan van een moord, terwijl hij zwijggeld in de vorm van financiële stimulansen afwijst? Geen enkel ander regeringsleider heeft in deze kwestie zoveel geriskeerd als president Erdogan, terwijl hij beheerst de aandacht van de internationale publieke opinie vestigde op de staatsgesanctioneerde moord op een journalist, zonder dat de twee landen elkaar de oorlog verklaarden.

Lastercampagne

Zelfs Gulenist Emre Uslu deed een duit in het zakje om Saudi Arabië uit de wind te houden en ramde er een draadje uit waarin hij het Turkse narratief over het executieteam in twijfel trok en de Saudische propaganda over onschuldige toeristen die onterecht beschuldigd zouden worden, onderschreef. Al Arabiya, die de moord in de eerste twee weken probeerde weg te moffelen, maakte er dankbaar gebruik van. Vrienden van Khashoggi die zijn verdwijning probeerden aan te kaarten werden er door hetzelfde medium zelfs van beschuldigd een lastercampagne te voeren. Hatice Cengiz, de verloofde van Khashoggi, werd een mannelijke undercover agent genoemd die zich voordeed als een vrouw.

“Key Arab Leader”

Niet alleen de vrienden van Israël in Nederland werpen zich op als de paleiswacht van Mohammad bin Salman. Ook Amerikaanse neocons en Israëlisch links nam het op voor de kroonprins, die Israël beschouwd als haar belangrijke bondgenoot in de regio. Mohammad bin Salman onderschrijft de door Israël gedroomde oorlog tegen Iran en wil de Palestijnen een ‘vredesdeal’ opdringen die niet door hen wordt onderschreven. De kroonprins werd gefêteerd door Amerikaanse politici zoals massamoordenaars vader en zoon George Bush, door de Europese elite en Silicon Valley miljardairs. Ali Abunimah van The Electronic Intifada schreef uitgebreid over de reacties van Israëlische haviken. The Israël Project CEO Josh Block noemt Khashoggi een “Radicaal islamistische terrorist en bondgenoot van Osama bin Laden, ISIS en Hamas“. Het stuk kan zo in de Elsevier, naast de schreeuwerige en slecht onderbouwde columns van Afshin Ellian. Op de linkerflank van het gelijkgestemde strijkorkest van Tel Aviv neemt Tzvia Greenfeld, voormalig lid van de mensenrechtenorganisatie B’tselem en ex-parlementslid voor Meretz, de tweede zusterpartij van de PvdA in Israël. Greenfeld schrijft in de Israëlische krant Haaretz: “For 50 years we’ve prayed for a key Arab leader who would agree to sign a significant pact with Israel. He’s finally here – let’s go easy on him“. Een ongekozen heerser mag dus wegkomen met moord, zolang hij het buitenlandbeleid van Israël maar onderschrijft, haal ik hieruit.

De internationale schoonmaakploegen van gelijkgestemde nieuwsdirigenten zijn al druk bezig met het bagatelliseren van de moord en het uiten van verdachtmakingen aan het adres van de Turkse president, terwijl kroonprins MbS schone schijn speelt met zijn Future Investment Initiative Congres. Het feit dat Twitter advertenties toestaat van de conferentie, is toch wel de kroon op deze klucht. Blijkbaar is het prima dat je miljoenen mensen van de honger laat vergaan, een journalist in stukken hakt op consulaire gronden en wekelijks mensen executeert, zolang je maar bereid bent om westerse schulden over te nemen, wapens te kopen en de olieprijs drukt, zodat we onze dikke SUV’s kunnen blijven volpompen.