Home Nieuws De misvatting dat 70% van Nederlandse Turken op AK-Partij stemt

De misvatting dat 70% van Nederlandse Turken op AK-Partij stemt

De grootste misvatting die er momenteel heerst in Nederland is dat 70% van de Turken in Nederland op de AK-Partij gestemd zou hebben. Dat is feitelijk onjuist. Procentueel gezien hebben 19,86% van alle Turken in Nederland op de AK-Partij gestemd. Dat komt neer op 32,36% van de stemgerechtigden.

Advertentie

Deze misleidende informatie wordt om uiteenlopende redenen verspreid. Door tegenstanders van de democratisch gekozen president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan, wordt dit statistische gegeven gebruikt om te zeggen “Zie je wel, de Turken in Nederland zijn slecht geïntegreerd, ze stemmen op een man die jullie haten. Het wordt tijd dat we de Turken in Nederland en hun verenigingsleven aan gaan pakken“.

De oppervlakkigheid van de mainstream media biedt geen ruimte voor uiteenlopende analyses over waarom deze verkiezingswinst van de AK-Partij zo groot was in Nederland. Hoewel onze autochtone Nederlandse landgenoten wel geïnteresseerd lijken naar die achtergronden, wordt door de mainstream media niet voorzien in die behoefte voor meer duiding.

In de onderstaande Tweetserie proberen we in het kort duidelijkheid te geven over de werkelijke statistieken en de achtergronden bij die statistieken.