Home Opinie De Israëlische indoctrinatie van onze kinderen

De Israëlische indoctrinatie van onze kinderen

Op 5 maart 2015 stuurde ik een e-mail naar wikikids.nl in verband met onjuiste omschrijvingen in hun kennisbank over de Palestijnen en Israël. Een kennisbank die door veel basisscholen in Nederland en België wordt geprezen als objectieve informatiebron. Feit is dat men een Israëlisch narratief kiest voor artikelen over Israël- en Palestina-gerelateerde onderwerpen. Zie hieronder mijn e-mail. We wachten op een reactie van de “Kennisbank”.

Advertentie

Update 5 maart 2015 14:54 onderaan

—————————————————————-
Geachte Wikikids,

Graag zouden wij de verantwoordelijken voor WIKIKIDS willen bevragen over entries op wikikids.nl omtrent Israël en Palestina. Hieronder vindt u onze vragen. Daarnaast zullen wij ook de ondersteuner van deze website (CC:kennisnet) benaderen voor nadere uitleg omtrent onderstaande.

1. Op http://wikikids.nl/Gazastrook luidt een deel van de tekst:
“Om de Gazastrook wordt al een hele lange tijd ruzie gemaakt door groepen mensen. Het gebied wordt bestuurd door Hamas, een Palestijnse organisatie die een hekel heeft aan Israël. Daarom heeft Israël de grenzen van de Gazastrook bijna volledig afgesloten”

Een Palestijnse organisatie die een hekel heeft aan Israël? Is de Hamas niet een gekozen volksvertegenwoordiging van een belegerd volk dat al jaren gebukt gaat onder een Israëlische blokkade en het recht op zelfbeschikking eist? Het recht op een normaal leven zonder een illegale belegering?

2. Op http://wikikids.nl/Yasser_Arafat luidt een deel van de tekst:
“Yasser Arafat (1929-2004) was een Palestijns politicus en strijder voor de Palestijnse zaak. Dat wil zeggen een eigen staat voor de Palestijnen op het grondgebied waar nu de staat Israël ligt. Zijn streven was daarbij de staat Israël “de zee in te drijven”, zoals hij zich uitdrukte. Door velen werd hij beschouwd als terrorist. Hij liet aanslagen plegen op Israëlische doelen en organiseerde vliegtuigkapingen.”

“Dat wil zeggen een eigen staat voor de Palestijnen op het grondgebied waar nu de staat Israël ligt” impliceert dat een Palestijnse staat bovenop Israël zou komen, terwijl het omgekeerde juister zou zijn. Namelijk dat er een illegale bezetting van een soeverein Palestina plaatsvindt middels illegale Israëlische outposts en nederzettingen die bovenop Palestina zijn gebouwd en dat de Palestijnen hun recht op zelfbeschikking eisen.

“Door velen wordt hij beschouwd als terrorist”
Wie zijn velen? En waarom wordt Arafat belasterd met deze expliciete aanname ten overstaan van kinderen die jullie website bezoeken?

“Overigens zijn we – wat het Palestijns-Israëlisch conflict betreft, weer terug bij af. De beoogde “tweestatenoplossing”, een Palestijnse en een Israëlische staat naast elkaar, lijkt verder weg dan ooit.”
Waarom wordt er geen melding gemaakt van de aanhoudende repressie, het illegaal koloniseren van de West Bank en het belegeren van Gaza door Israël en springt men tot deze conclusie? Denkt u niet dat kinderen er recht op hebben om te weten welke oorzaken er ten grondslag liggen aan het verder weg dan ooit liggen van de tweestatenoplossing?

3. Op http://wikikids.nl/Isra%C3%ABl luidt een deel van de tekst:
“Ook zijn er in het uiterste noordoosten, op de Golan-hoogvlakte, bergen waar je kunt skiën.”
De Golan-hoogvlakte behoort niet toe aan Israël en wordt volgens het internationaal recht illegaal bezet door Israël, maar er wordt wel aan gerefereerd als zijnde grondgebied van Israël.

“De huidige Palestijnen echter beweren dat ze van de Filistijnen afstammen, en om die reden aanspraak kunnen maken op het huidige grondgebied van Israël.”
Dus de claim van een eeuwenoud volk af te stammen van de Israëlieten wordt als een feit neergezet en de Palestijnen “BEWEREN ECHTER” en “AANSPRAAK KUNNEN” maken op het huidige grondgebied van Israël, wordt daarmee in twijfel getrokken? Vindt u dit niet een zeer gekleurde kijk op zaken, waarmee u schoolgaande Nederlandstalige kinderen verkeerd informeert?

“Dus daarmee is ook het idee onderuitgehaald dat de Palestijnen aanspraak mogen maken op het land wat nu Israël heet, want het is aan de Joden toegewezen (inclusief de Gazastrook de Westelijke Jordaanoever en de Palestijnen stammen af van Arabieren die daar toen illegaal zijn geïmmigreerd.”
Wederom wordt hier het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen in de West Bank en Gaza bespot en gepresenteerd als een onterechte claim op aan joden toegewezen grondgebied.

“In de jaren die volgden had Israël met de regelmaat van de klok te maken met internationale druk om stukken land af te staan in ruil voor onbereikbare vrede. De levensstandaard voor de Palestijnen werd echter steeds slechter. Opmerkelijk probeerde Israël het leven voor de Palestijnen lichter te maken en gaf en geeft humanitaire en financiële hulp. Dit zonder dat de internationale gemeenschap ze ertoe dwong.”
In ruil voor onbereikbare vrede schrijft de website. Is het niet door toedoen van de Israëlische annexatiepolitiek in Palestina (illegaal koloniseren Westelijke Jordaanoever en illegaal belegeren Gaza) dat de vrede onbereikbaar blijft? Hier wordt een oneigenlijke situatie geschetst waarbij de Israëliërs wel vrede willen, maar de Palestijnen dat niet zouden willen, terwijl de wortel van het probleem ligt in de annexatie- en belegeringspolitiek van Israël. Dat Israël het leven voor de Palestijnen lichter probeerde te maken met humanitaire en financiële hulp is verre van de waarheid die u de kinderen in Nederland voorhoudt.

We hebben talloze verklaringen van mensen die de artikelen op wikikids.nl hebben aangepast, die getuigen dat het weer terug is veranderd naar de oorspronkelijke tekst. Graag horen wij ook uw verklaring daaromtrent.

Hopende u hiermee voldoende ingelicht te hebben zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Yunus,
Redacteur dutchturks

—————————————————————-

Ik wacht op antwoord. Wil jij zelf ook een e-mail sturen aan wikikids om hen te bevragen over deze en andere artikelen die er staan? Dan kun je mailen naar:

– webmaster@wikikids.nl
En de ondersteuner
– info@kennisnet.nl

Inmiddels heb ik antwoord gekregen van de voorzitter van stichting Wikikids Gerard Dummer, die zelf ook lerarenopleider op de PABO is, dat de artikelen zijn aangepast. Wordt vervolgd.

Gerard Dummer Tweet