Home Nieuws CRM: “Ontslag Zwolse peuterjuf om religie terecht”

CRM: “Ontslag Zwolse peuterjuf om religie terecht”

Peuterjuf Petry van der Weerd (29) uit Zwolle werd begin 2013 ontslagen bij de christelijke kinderopvang “De Kleine Reus” in Zwolle, omdat ze tijdens een functioneringsgesprek te kennen gaf geen kerk meer te bezoeken.

Advertentie

De 29 jarige van der Weerd gaf aan dat ze geen kerk nodig had om een goed christen te zijn en dat ze thuis bidt en uit de bijbel leest. Voor het echtpaar dat eigenaar is van de Zwolse kinderopvang bleek dit niet voldoende en dus stuurden ze haar begin 2013 de laan uit.

Van der Weerd die het niet eens was met haar ontslag stapte naar het College voor de Rechten van de Mens, maar haalde daar bakzeil. Het College gaf de kinderopvang gelijk, omdat in de vacaturetekst als voorwaarde gestaan zou hebben “een meelevend christen uit eigen kerkelijke gemeente”.