Home Opinie “Coup Turkije bekokstoofd door Gülen-CIA, echte coup komt nog”

“Coup Turkije bekokstoofd door Gülen-CIA, echte coup komt nog”

Voormalig medewerker van de FBI en inlichtingenanalist Sibel Edmonds zegt dat de couppoging in Turkije bekokstoofd is door de fundamentalistische Gülen en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Volgens Edmonds is de couppoging, die in Turkije op 15 juli 2016 is neergeslagen, slechts een opmaat naar de werkelijke coup en dienen de Turken alerter dan ooit te zijn.

Advertentie

Edmonds voorspelde in 2015 al dat er een couppoging aan zat te komen waarbij de Turkse president Erdogan afgezet zou worden. In het interview in november 2015 zei ze: “Ze zijn nu op een punt aangekomen, waarop ze het land intern verdeeld hebben. De Turkse president geniet niet dezelfde steun die hij 2 á 3 jaar geleden had en zal vervangen worden door iemand die veel erger is. Achter de schermen hebben zelfs sleutelfiguren van de CHP een alliantie gesloten met de Gülen-beweging, wat verbijsterend is. Ik heb het over de meest seculiere partij die een alliantie vormt met de Mullah Feytullah Gülen die pleit voor fundamentalisme. We gaan meer terreuraanslagen in Turkije krijgen de komende tijd. Ook de economie zal ineenstorten, gevolgd door een periode van chaos en daaropvolgend Operatie Gladio, wat inhoudt dat de heersers de macht weer terug in handen nemen van de door het volk gekozen regering“.

Daags na de neergeslagen coup in Turkije sprak Edmonds weer in een interview met James Corbett en Spiro Skouras:
Zoals jullie weten begon het met de bekende Taksim-plein demonstraties die vooral zijn ontworpen door Gülen. En wanneer je zegt Gülen, dan heb je het over een tachtigjarige seniele oude man die slechts een boegbeeld is en in bescherming wordt genomen in Amerika, waar hij in een aantal kastelen woont. Zijn nettovermogen wordt geschat op een bedrag van tussen de 22 en 28 miljard dollar. Hij heeft de grootste internationale schoolketen in de Verenigde Staten en samen met zijn CIA-contactpersonen bouwt hij honderden moskeeën en scholen over de hele wereld. Hij heeft sinds 1997 in Amerika gewoond, terwijl hij in Turkije werd gezocht als een terrorist. Die Taksim/Gezi-protesten werden neergeslagen en we zagen daarna de escalatie en de propaganda terwijl de verkiezingen naderbij kwamen. Ook dat was een poging van de CIA, NAVO en Gülen om de publieke opinie te beïnvloeden en Erdogan te verslaan. Ook dat slaagde niet, ondanks alle rechtszaken en alle mainstream media propaganda. Vooral in de Verenigde Staten, maar ook met de Engelstalige versies van de Turkse mainstream media wiens redacteurs direct gelinkt kunnen worden aan de CIA en de Gülen-beweging en haar denktanks hier. Daarom voorspelde ik dat er een couppoging zou komen in Turkije, omdat alle andere opties al waren mislukt.

Edmonds heeft het ook over de manier waarop de coup is gepoogd te plegen. Deze zou vaak ‘s avonds gebeuren wanneer mensen naar bed gaan, zodat het in de ochtend een uitgemaakte zaak is. Ook zou men gebruik maken van psychologische oorlogvoering: “We zagen een Tweet voorbij komen over Erdogan die rond zou vliegen en geen toestemming zou krijgen om te landen in Istanbul en asiel aan zou vragen in Duitsland. Dit had alle aspecten van psychologische oorlogvoering in zich. Want wat zou je doen om mensen te demoraliseren en de coup succesvol maken? Je verklaart de leider dood, wat ontzettend effectief is, omdat de mensen het dan opgeven. Of je zegt dat de leider is gevlucht, wat ze hebben geprobeerd”.

MSNBCS PSYCHOLOGISCHE OORLOGVOERING
MSNBC’s Kyle Griffin stuurde als één van de eersten een Tweet rond dat president Erdogan asiel zou aanvragen in Duitsland. Twitteraars die Kyle Griffin nu bevragen naar wie zijn “Senior US Military source” was, worden geblockt. Ook zijn tweet, die op het moment van de coup veel aandacht kreeg, werd door hem verwijderd. Volgens Edmonds was dit een klassiek geval van psychologische oorlogvoering en wordt Facebook en Twitter vooral gebruikt door inlichtingendiensten om een coup succesvol te helpen zijn door desinformatie te verspreiden.

Gülen-stromannen infiltreerden leger en politie
Volgens Edmonds is een deel van het Turkse leger en een groot deel van de Turkse politiemacht en de rechterlijke macht over een periode van 20-25 jaar geïnfiltreerd door de CIA-Gülen netwerken. Dat is merkbaar. Iedere keer wanneer Erdogan deze infiltratie wilde aanpakken en deze elementen met feiten en bewijzen wilde verwijderen uit de staatsstructuren, werd dit in het bijzonder gebruikt door de westerse media en het verlengstuk van de Gülen-netwerken die media-kanalen bezitten, om te zorgen voor negatieve publiciteit. Ze zeggen dan: “Hij is een dictator. Kijk nou, hij verwijdert seculieren uit het militaire apparaat, omdat hij de Sharia wil invoeren. De echte sharia-wetgeving-actor voor de CIA is Mullah Gülen, de man die in de Verenigde Staten woont en bescherming geniet. Gülen wordt iedere dag machtiger en neemt honderden verkozen Amerikaanse volksvertegenwoordigers mee op zijn snoepreisjes. Zelfs toen ik in Turkije was vorig jaar, fluisterden mensen ‘Met de verkiezingen is het ze niet gelukt, met protesten niet, dus ze zullen nu wel komen net als in de jaren tachtig en we zullen dan een militaire coup hebben’. Zal Erdogan geen voorkennis hiervan gehad hebben? Natuurlijk wel. In Turkije praat iedereen zijn mond voorbij. Zoiets blijft geen geheim in Turkije. Het zou zo maar kunnen dat men zei ‘Laat ze maar komen, laat ze maar hun couppoging doen, zodat het volk ziet wat voor mensen het zijn en we de infiltranten van het overheidsapparaat daarna zonder slechte publiciteit kunnen verwijderen uit hun functies’,” aldus Edmonds.

Is het over voor Erdogan, heeft hij gewonnen?
“Als je mij vraagt ‘Is het nu over, heeft Erdogan gewonnen?’, zou ik zeggen ‘Nee, zeker niet’. Dit was niet op een schaal van een echte coup. Ik denk dat dit hun oefening voor de echte coup was en denk dat dit een warming-up coup was, terwijl de echte grote coup tegen Erdogan nog steeds onderweg is. Misschien was deze coup, hypothetisch gesteld, bedoeld om de polsslag van de Turkse natie te meten om te zien of ze echt tegen een coup in verzet komen. Wat gaat de publieke opinie zijn, wat gaan de publieke standpunten zijn, welke gaten (tekortkomingen) zouden in het plan zitten? Als ik kijk naar de kleinschaligheid van deze coup en de fouten van de coup, zou ik zeggen dat dit een warming-up coup was die zal leiden naar de grotere coup. In dit geval heeft het Turkse volk een belangrijke rol gespeeld. Het Turkse volk heeft de NAVO en westerse landen laten zien dat het ze niet makkelijk af zal gaan. Je had al deze mensen, die ondanks de tanks, de straten overspoelden en die naar Erdogan luisterden toen hij zei ‘Blijf niet thuis. Ga naar buiten en vecht ertegen’. Ongeacht de grootte van de militaire macht waar we het over hebben, hoe groot de FBI ook is, denk aan de miljoenen mensen en de kracht die zij hebben. Het Turkse volk, zijn supporters en de nationalisten luisterde ernaar en deden precies dat. Dit is echt een positief iets. Mijn collega en ik hadden het erover en we vroegen ons af of we een soortgelijke situatie zouden hebben in de Verenigde Staten of zouden mensen met hun telefoons onder hun bed gaan liggen en zeggen ‘Maak me wakker wanneer het over is, zodat ik naar buiten kan, omdat het zo gevaarlijk is’? 270 mensen verloren hun levens. Deze mensen klommen op tanks, zonder dat ze wapens hadden. In Turkije hebben ze geen wapenvergunningen. Het waren dus hun vuisten, hun armen en hun vastberadenheid waarmee ze zeiden ‘Ik ga mijn leven op het spel zetten, om deze coup te stoppen’. Een coup die wordt gepland vanuit het buitenland. Moet je je voorstellen dat een buitenlandse mogendheid ons militaire apparaat, politieapparaat heeft geïnfiltreerd en opdracht geeft tot een coup die we afgeslagen hebben. We zouden die mensen op willen hangen en een kernwapen op dat land willen gooien. En toch proberen ze de publieke opinie in westerse landen te vormen als zijnde ‘Een opgezet plan van Erdogan’ en hem ook nog eens tot zondebok te maken en hem als kwaadaardig af te schilderen”.

Edmonds zegt dat het Turkse volk zijn waakzaamheid op het hoogste niveau moet houden en niet moet denken dat het over is met de eerste arrestaties van de paar duizend man. “De echte coup is nog niet over. Het Turkse volk moet waakzaam blijven. Als je naar het aantal Gülen-gelinkte personen kijkt. We hebben het hier over zijn eigen Nationale Veiligheidsadviseur die is opgepakt. Het is veel groter dan 2.500 of 3.000 mensen. Ook dienen we alert te zijn op signalen van de komende coup. Vanaf één van de meest beveiligde Amerikaanse luchtmachtbases in de wereld zijn 42 helikopters verdwenen. En we weten ook niet hoeveel kernkoppen er in Turkije zijn. Het is niet zo dat het alleen een aantal kernkoppen in Incirlik zijn, zoals ze dat naar de buitenwereld toe bekendmaken. Turkije heeft al een heel lange tijd kernwapens. Net zoals de Israël-zaak die onder de pet wordt gehouden. En als je goed oplet hoor je nu ‘Wat als ISIS zijn handen op die kernwapens weet te leggen?’. Denk even aan de tijden van de Koude Oorlog, de Al-Qaeda gebeurtenissen, de militaire coups en de periode van anarchie in Turkije. En nu opeens zitten ze te adverteren voor het belang van de veiligheid van de kernwapens die op Incirlik in Turkije liggen opgeslagen. Dat is heel belangrijk en zal verbonden worden aan de komende couppoging, want dat rechtvaardigt een interventie van NAVO en westerse landen om daar heen te gaan en Erdogan te verwijderen en “het land veilig te stellen”, zodat ‘wij’ niet worden genuked. Dat argument gaan ze gebruiken straks. Die bullshit verkopen ze nu via de mainstream media. Maar het Turkse volk heeft zijn rol nog niet uitgespeeld. We weten dat zij weten dat de daders hiervan hier bij de NAVO/CIA/GLADIO-B zitten. Ze weten dat aan het hoofd van het uitvoerende deel van het netwerk de door Amerika beschermde terrorist Mullah/Ayatollah (Gülen) zit. Het Turkse volk kan Erdogan onder druk zetten om het hard te spelen. Want Turkije kan het hard spelen. Waarom sluiten ze niet de Amerikaanse consulaten in Turkije? Zouden we dat hier in Amerika niet hebben gedaan? Hebben we niet de Iraanse ambassade en het consulaat gesloten en hen verklaard tot vijanden die tegen de Verenigde Staten strijden? Ze kunnen het sluiten. In feite zouden ze de basis moeten sluiten en hen weigeren het operationeel te houden. Turken kunnen in zeker opzicht erg dapper zijn en ze zouden ook binnen kunnen stormen en de man zelf meenemen. En er zijn een aantal dingen die mensen in Turkije kunnen doen. Het is tijd voor hen om hard te worden en verder te gaan dan alleen te praten. Er zijn mensen die echt hun leven op het spel hebben gezet. Het was geen politieke ideologie. Zij zeiden ‘We gaan geen buitenlandse krachten toestaan om coups in onze landen toe te staan’. Als Erdogan het niet doet, kan het volk het doen. Ze kunnen naar de Amerikaanse ambassade gaan en het eigenhandig sluiten. Want, wanneer dit gebeurt met als doelwit Turkije, denk ik niet dat het Amerikaanse consulaat of de ambassade bestaansrecht heeft in Turkije. Dat is de publieke opinie van mensen in Turkije. Als Erdogan het niet wil doen, misschien kan hij dan een oogje dichtknijpen, terwijl het volk het doet. Misschien moeten die helikopters de ambassade maar ontruimen, inclusief de CIA-agents die deze warming-up coup regisseerden en faciliteerden vanuit de ambassade en ze uit het land schoppen. Kunnen ze dat doen? Uiteraard. Ze laten steeds de gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Iran zien, maar wat ze niet laten zien is wat de Verenigde Staten in Iran hebben gedaan via de ambassade en het CIA-hoofdkwartier in die ambassade. Dat wordt altijd gecensureerd. Het is hetzelfde in Turkije. Veel van de CIA-agents en de Gülen-gelinkte agents opereren in Turkije. De Turken moeten daar gewoon heengaan en het sluiten. Kunnen ze het doen? Laat ze daar 15.000 mensen bijeen komen en ik zal je laten zien hoe snel ze voor hun leven rennen.

Amerika staat tot op zeker hoogte een Ayatollah Mullah-achtige figuur, een gedoogde Bin Laden, in de persoon van de terrorist Gülen toe. Sommige van de ‘Madrassas’ (Scholen), fungeren ook als terroristische trainingsfaciliteiten. En vergeet niet: operatie Gladio-B begon in 1996-1997, tijdens het bewind van Clinton, niet tijdens het Bush- of Obama-regime. Deze operatie is gestart in 1996-1997. Feytullah Gülen is naar Amerika gebracht in CIA-toestellen, terwijl hij gezocht werd in Turkije als terrorist. Amerika haalde hem binnen en bood hem bescherming, terwijl NAVO-partner Turkije hem op dat moment zocht voor terrorisme onder het bewind van Bill Clinton. Mensen moeten deze feiten niet vergeten, omdat dit gedocumenteerde feiten zijn”.

De gehele analyse van Edmonds bekijk je hieronder in het Engels (42.00 minuten):


Waardeer je onze vrijwillige bijdrages en vertalingen en wil je de website steunen met een kleine bijdrage per maand? Registreer je dan HIER