Home Nieuws Controversiële PVV’er op kandidatenlijst Eerste Kamer

Controversiële PVV’er op kandidatenlijst Eerste Kamer

Bron: Youtube / Parool Video

De PVV heeft Gidi Markuszower -de omstreden politicus die zich ‘in het belang van de partij’ in 2010 terugtrok- weer op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer geplaatst. Markuszower staat op plek vijf van de kandidatenlijst. De PVV komt op basis van de verkiezingsuitslag voor de Provinciale Staten uit op acht zetels in de Eerste Kamer.

Advertentie

Markuszower trok zich in 2010 terug nadat de AIVD de toenmalige minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie inseinde dat Markuszwower een ‘risico voor de integriteit van Nederland’ zou zijn. PVV leider Wilders zou door de toenmalige minister van de vertrouwelijke brief op de hoogte gesteld zijn. Uit de brief zou blijken dat Markuszower contacten zou hebben met een buitenlandse inlichtingendienst. Bronnen vermoeden dat het ging om Israël en Mossad aan wie hij gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld.

Ook pleitte Markuszower er in 2010 voor dat Joodse Nederlanders die het VN-rapport van Goldstone -waarin staat dat Israël oorlogsmisdaden pleegde in Gaza-, levenslang in de ban moeten worden gedaan. Markuszower zou als lid van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) een motie van die strekking hebben ingediend. In de motie roept hij op om “joodse verklikkers uit ons midden te bannen”. De NIHS zou “de Zuid-Afrikaanse laffe en gevaarlijke jood Goldstone en een ieder die hem publiekelijk verdedigt in de levenslange cherem (ban) moeten doen,” volgens Markuszower.

Die ban houdt in dat joden niet meer in de synagoge mogen komen, niet op joodse begraafplaatsen mogen worden begraven en niet door geloofsgenoten mogen worden gegroet. Markuszower vindt deze straf gerechtvaardigd, omdat het Goldstone-rapport het voortbestaan van Israël in gevaar zou brengen. Hij waarschuwt voor ’joodse verraders in ons midden’. De in 1977 in Tel Aviv geboren Markuszower gaf als voorbeeld de joodse gemeenschap in Polen waar zijn roots liggen en zei “daar wisten ze wel raad met verachterlijke joodjes. Die werden gewoon de synagoge uitgeplukt en uit het dorp geschopt; in het beste geval. In het ergste geval werden deze in de koude bossen van Oost-Europa achtergelaten en nooit meer teruggevonden”.

Ook werd duidelijk dat Markuszower twee jaar daarvoor, in 2008 is opgepakt wegens vuurwapenbezit bij de viering van het 60-jarig bestaan van Israël in Amsterdam. Markuszower maakte als beveiliger deel uit van “BIJ LEVEN en WELZIJN”, een organisatie die synagogen en joodse feesten bewaakt. Twee weken later trad hij af als bestuurslid van “BIJ LEVEN en WELZIJN” en ook als bestuurslid van “Briet Avraham“, een organisatie dat zich bezighoudt met “beveiliging en opsporing”. Ook trad hij in die tijd regelmatig op als woordvoerder van de Nederlandse afdeling van Likud, de Israëlische partij van Netanyahu.

Markuszower mengde zich in 2012 in het debat over de dodenherdenking in Vorden als lid van Federatief Joods Nederland. Of hij nog lid is van die organisatie is onbekend. FJN stuurde in januari van dit jaar bij monde van Loonstein een brief aan de Vrije Universiteit van Amsterdam om het debat van Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina niet door te laten gaan.