Home Opinie Column – “PvdA DiscriMinister Asscher en de Turkse Nederlanders”

Column – “PvdA DiscriMinister Asscher en de Turkse Nederlanders”

Vorige week zijn de Kamerleden Kuzu en Öztürk na een lange vergadering met de eigen fractie en onder druk te zijn gezet om zich te schikken naar de partijlijn van de PvdA, wat ze weigerden, uit de partij gezet. De twee hebben direct aangegeven op eigen kracht door te gaan en een nieuwe beweging op te gaan starten.

Advertentie

Iedereen kent inmiddels de aanleiding voor [onderzoek Motivaction/FORUM] en de aanloop naar deze nieuw  ingezette hetze tegen Turkse Nederlanders van Minister Asscher. Eerder al heeft onderzoeker Ahmet Kaya met een quick survey aangetoond dat niet 90% van de Turkse jongeren IS steunen, maar dat ze juist tegen geweld van die groep zijn. Minister Asscher manoeuvreert zich er vervolgens omheen met, “dat de uitkomsten zorgwekkend waren en dat hij het niet geloofde en juist daarom een vervolgonderzoek in zou willen stellen”, maar in de realiteit gaf hij het startschot voor een hetze tegen alles en iedereen wat met Turken of Turkije te maken heeft.

De Turkse Nederlanders die in de visie van de PvdA niet links zijn, die naar de moskee gaan en/of een vereniging of in het weekend huiswerkbegeleiding bieden bij een islamitische stichting, worden nu afgeschilderd als een extensie van de Turkse regering en moeten om die reden dan ook wijken voor het sociaal-democratisch ideaal van de PvdA. De PvdA, waar je er wel rechts-conservatieve idealen voor Israël op na mag houden, en tegelijk links kunt zijn in Nederland, maar niet conservatief in Turkije en links in Nederland kunt zijn.

De redenatie van de PvdA is, dat deze instellingen teveel in contact zouden zijn met Turkije en gestuurd worden door Turkije en in het bijzonder de AKP regering. Maar rijst bij mij de vraag, zouden wij alle instellingen waarvan er vermoedens bestaan dat ze banden onderhouden met een ander land onder een vergrootglas willen, waarom neemt de Minister dan LIKUD-Nederland niet onder de loep? Wat heeft bijvoorbeeld een rechts-conservatieve politieke partij in Israël aan een tak in Nederland? Welke financiële bronnen hebben zij en vooral, waarom heeft Likud-Nederland als doelstelling “minimaal één Tweede Kamermotie gebaseerd op onze informatie per jaar?”

In dat licht bezien, zou men bijvoorbeeld ook een onderzoek kunnen instellen naar de financiële handel en wandel van de lobby voor Israël in Nederland, het CIDI. De lobbygroep heeft vrij regelmatig contact met parlementsleden in Israël en Nederland. Zo heeft Zembla enkele jaren geleden verslag gedaan van de handel en wandel van de lobbygroep en gesproken met vertegenwoordigers van de Israëlische regering, over de invloed die men uitoefent in Nederland op politici en journalisten, middels deze groep. Er is geen haan die ernaar kraait.  Sterker nog, de MAROR-gelden [subsidie] worden zelfs gebruikt voor journalistenreizen naar Israël.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de PvdA nu keihard inzet op een charmeoffensief naar de Turks Nederlandse en de pro-Palestina achterban toe, door het debat aan te willen zwengelen over erkenning van Palestina en heeft men ook de Turks Nederlandse Raads- en Statenleden van de PvdA uitgenodigd voor een gesprek met MP Ahmed Marcouch en partijvoorzitter Hans Spekman. Ahmed Marcouch zou volgens de berichten één van de initiatiefnemers zijn om met de Turks Nederlandse partijleden om de tafel te willen zitten, voor het gesprek dat vandaag plaats zou moeten vinden.

Je kunt vinden wat je wilt over het royement van de ex-PvdA’ers, je kunt in Turkije liberaal of conservatief zijn, de CHP of de AKP aanhangen, zo nu en dan een glaasje raki drinken of juist devoot moslim zijn, maar wat je niet moet doen is het accepteren van de rechtsongelijkheid en het meten met dubbele maten wanneer het op Turken aankomt. De zittende raads- en statenleden voor de PvdA die meedoen met dit charmeoffensief keuren in zekere mate deze scheefgroei  goed. Namelijk, “cliëntelisme bij Turken kan niet, maar wel bij Israëlfanaten en haar extensies in Nederland.” Aan het moslimbashen, de Turkofobie en een minister die daaraan meedoet, met een onderzoekje in opdracht van een dubieuze marginale graaiclub, zoals FORUM, lijkt vooralsnog geen eind te komen.

Om het over de Turks Nederlandse jongeren te hebben, waar het allemaal mee begon, ze voelen zich miskend, gestigmatiseerd en in een verdomhoekje gezet middels deze hetze, terwijl de PvdA steeds verder opschuift naar rechts op het politiek spectrum. Tijd zal ons leren of de zittende leden hun handen gaan aftrekken van de partij die deze dubbele standaarden hanteert en Turkse Nederlanders degradeert tot extensies van deze of gene regering.

lodewijk-asscher