Home Nieuws College voor Rechten van de Mens oordeelt over zionismekritische ambtenaar Haifi

College voor Rechten van de Mens oordeelt over zionismekritische ambtenaar Haifi

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vandaag haar oordeel kenbaar gemaakt naar aanleiding van de klacht van Yasmina Haifi over haar ongelijke behandeling na de Tweet die zij verstuurde over de terreurbeweging IS, die volgens haar onmogelijk islamitisch kon zijn.

Advertentie

Het College is van oordeel dat de Minister van Veiligheid en Justitie geen onderscheid heeft gemaakt in de behandeling van Yasmina op basis van haar geloof of afkomst en haar politieke gezindheid. Daarin heeft het college haar zionismekritische standpunten niet meegewogen.

Ook de voorbeelden die Yasmina ter tafel bracht over vergelijkbare gevallen van ambtenaren die controversiële uitlatingen deden en niet gestraft zijn, zijn niet vergelijkbaar met de zaak van Haifi, die Tweette dat IS een zionistisch complot is. De Commissie Cohen oordeelde eerder dat de justitieambtenaar te hard is gestraft voor haar uitlatingen.

Yasmina geeft aan dat ze naar de rechter gaat stappen en dat het hier niet mee is afgelopen. Ze reageert dat het oordeel haar verbaast, omdat de commissie AGFA al heeft vastgesteld dat ze disproportioneel is getroffen. Ook verbaast het haar dat diverse casussen die ze heeft aangeleverd van ambtenaren die in gelijke omstandigheden niet voorwaardelijk zijn ontslagen, van tafel worden geveegd door het College. “Het gaat om de meetlat en de strafmaat en om de inhoud van de uitspraken die gedaan zijn. Het betrof ambtenaren van Veiligheid en Justitie die qua uitingen zelfs strafbaar waren. De ongelijke behandeling heb ik onmiskenbaar aangetoond. Dat het college tot een andere conclusie komt dan de commissie AGFA is opmerkelijk,” zegt ze in een reactie.

Het College heeft de vraag van Haifi om niet afzonderlijk te beoordelen of ze is gediscrimineerd op grond van geloof, afkomst en politieke gezindheid, maar om te oordelen op grond van een een combinatie van die criteria, ook naast zich neergelegd.

Saillant detail is het feit dat Collegeleden die de klacht van Haifi behandelden, allen een functie bekleed hebben bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.