Home Nieuws Christen Democratisch Appèl en Socialistische Partij openen frontale aanval op moskeeën

Christen Democratisch Appèl en Socialistische Partij openen frontale aanval op moskeeën

Het Christen Democratisch Appèl (CDA) en de Socialistische Partij (SP) openen onder leiding van Pieter Heerma en Sadet Karabulut frontaal de aanval op Nederlandse moskeeën. Zij doen een oproep om de financiering van moskeeën vanuit het buitenland tegen te gaan van overheidswege.

Advertentie

Minister Lodewijk Asscher van Integratie vindt dat te ver gaan verklaart hij tegenover het AD.

Heerma van het conservatieve Christen Democratisch Appèl noemt expliciet het Turkse Directoraat van Religieuze Zaken als buitenlandse invloed in Nederland. De oproep van het Christen Democratisch Appèl en de Socialistische Partij zou, indien de overheid er gehoor aan geeft, betekenen dat Diyanet wordt verboden in Nederland en honderden moskeeën in Nederland effectief de deuren kunnen sluiten.

De tekst van de motie zoals ondertekend door Pieter Heerma en Sadet Karabulut:
“De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gebedshuizen van en voor lokale geloofsgemeenschappen zouden moeten zijn en er zorgen bestaan over beïnvloeding vanuit het buitenland;

overwegende dat de directe financiering en beïnvloeding van gebedshuizen en geloofsgemeenschappen vanuit buitenlandse overheden op gespannen voet staat met de scheiding van kerk en staat;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat Nederlandse gebedshuizen niet langer worden gefinancierd vanuit buitenlandse overheden, en de Kamer hiertoe voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.”