Home Nieuws Christelijke extremist uit Rijssen op vrije voeten na beramen moordaanslag op moslim

Christelijke extremist uit Rijssen op vrije voeten na beramen moordaanslag op moslim

Een christelijke fundamentalist uit Rijssen die in maart vorig jaar een moslim wilde vermoorden in Hilversum is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld. De man hoeft na zijn voorarrest sinds maart, geen celstraf meer uit te zitten.

Advertentie

De 42-jarige man, Suleyman I. uit Rijssen, werd vrijdag 4 maart 2016 aangehouden in Hilversum met een doorgeladen .22 Browning-pistool, een kapmes, een mes en een briefje met de naam en het adres van een prominente moslim in Nederland.

De rechtbank zegt dat de man in een waan handelde en hoeft na zijn langdurige voorarrest niet terug de cel in. Omdat de kans op herhaling groot is, zouden er wel strenge voorwaarden van kracht zijn. I. moet zich volgens De Gooi- en Eemlander houden aan het reclasseringstoezicht en meewerken aan huisbezoeken. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn vermeende psychiatrische problematiek. Indien hij binnen drie jaar weer een moslim wil vermoorden, andere strafbare feiten begaat of zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden, moet hij alsnog zijn voorwaardelijke gevangenisstraf van 365 dagen uitzitten.

Suleyman zou volgens de rechter een hoog recidive gehalte hebben. De rechter zegt daarover het volgende:
Er dient ernstig rekening mee gehouden te worden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen“.

De voorwaardelijke gevangenisstraf van 365 dagen zal alsnog ten uitvoer worden gelegd als Suleyman zich niet aan de volgende algemene en bijzondere voorwaarden houdt:
– stelt als algemene voorwaarden dat de verdachte:
* zich voor het einde van de proeftijd van 3 jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;
* medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen;

– stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte (zich) gedurende de proeftijd 3 jaar:
* op geen enkele wijze – direct of indirect – contact zal opnemen, zoeken of hebben met [A] , wonende aan de [adres] te [plaatsnaam 1] ;
* meldt bij Reclassering Nederland aan het adres Molenstraat 50 te Enschede, zo frequent en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht;
* zal meewerken aan diagnostiek en dat hij zich op basis van de diagnostiek laat behandelen voor zijn psychiatrische en/of psychologische problematiek bij forensische polikliniek De Tender, Transfore of soortgelijke ambulante forensische zorg, zulks ter beoordeling van de reclassering, waarbij verdachte zich zal houden een de aanwijzingen die hem in het kader van die behandeling door of namens de instelling/behandelaar zullen worden gegeven;