Home Opinie Bonus Quote: winnende V-Rede van Tilburger Zehra Göktas

Bonus Quote: winnende V-Rede van Tilburger Zehra Göktas

De winnende V-Rede van Zehra Goktas van het Koning Willem II college zoals gehouden op 26 februari 2016:

Advertentie

Klasgenoten van mijn zusje trokken op het speelplein haar hoofddoek eraf, een schooldirecteur wees mijn moeder vanwege haar hoofddoek af voor een stage in de klas. Omstanders keken mijn vader een week na de aanslagen in Parijs schichtig aan toen hij op het station met een plastic tas rondliep; een plastic tas waarin notabene zijn schoolboeken zaten. Mensen vroegen mij of ik ben uitgehuwelijkt, of dat mijn ouders me verplichtten om een hoofddoek te dragen. En nog steeeds kijken mensen verbaasd, als ik zeg dat ik in 4 gymnasium zit. Dit zou me boos of bitter kunnen maken. Toch ben ik blij om Tilburger te zijn, maar is Tilburg ook blij dat ik Tilburger ben?

Beste aanwezigen, tolerantie staat in de Van Dale omschreven als verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden. Maar wanneer ben je verdraagzaam en wanneer niet? Vele geleerden hebben wel in de loop der eeuwen invulling aan dit begrip proberen te geven. Victor Hugo formuleerde tolerantie via de drie waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vrijheid is een recht, gelijkheid is een feit, en broederschap is een plicht. Op papier een mooie gedachte, maar hoe ziet tolerantie in een tijd van terreur, oorlog en geweld er in mijn Tilburg uit? Zijn wij wel broeders van elkaar?

Er is een verdeeldheid in Tilburg: sommige burgers roepen dat vluchtelingen hun banen inpikken; anderen vieren carnaval met hen of organiseren een fakkeltocht waarin ze opkomen voor vrede en vrijheid. Sommige roepen kreten als ‘vuile nichten’ naar mannen die and-in-hand lopen; andere organiseren een roze maandag of openen een regenboogpad. Tilburg is een stad met veel verschillende mensen en meningen, maar ik ben blij dat er verdeeldheid kan zijn, zolang we niet zoals sommigen vergeten respect te hebben voor elkaar. Op die manier alleen kunnen we vrij leven tussen gelovigen en niet-gelovigen, homo’s en hetero’s, Tilburgers en vluchtelingen.

Tilburgers, broeders en zusters, wijzelf definieren het begrip tolerantie en zijn voor de invulling verantwoordelijk, waar we ook zijn. Dat doen we goed, maar we zijn nog niet klaar. Laten wij aan iedereen zien dat bommen ons niet kunnen scheiden, crises ons niet uit elkaar drijven en verschillende meningen ons niet van elkaar vervreemden. Laten we ervoor zorgen dat onze stad een bron van inspiratie en innovatie blijft, dat is ontstaan door de open en vrije geesten van de inwoners.

Ik eindig met een stuk uit de koran. “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen (Koran 49: 13). Dus praat, deel en heb lief. Ook al lijkt alles samen te komen tot een ‘perfecte storm’, blijf verbinden.

Zehra Göktas,
Koning Willem II College, 4 gymasium
Het Groot Tilburgs Scholierendebat

Vrijdag 26 februari 2016