Home Nieuws Bezorgde burgers eisen psychiatrisch onderzoek PVV-kopstuk Geert Wilders

Bezorgde burgers eisen psychiatrisch onderzoek PVV-kopstuk Geert Wilders

Beeld: WNL/Youtube -'Uitgesloten dat Wilders premier wordt'

Onlangs is er een petitie gestart waarin Nederlanders oproepen tot een psychiatrisch onderzoek van PVV-leider Geert Wilders.

Advertentie

De opstellers van de petitie vinden dat onbekwame politici die belast zijn met een bepaalde destructieve psychopathologie hun positie en beleidsvoering kunnen gebruiken om anderen op grote schaal te misbruiken. Zij noemen dit onverantwoord. “Vanwege hun positie blijft de intentie vaak onzichtbaar”, zeggen zij.

De initiatiefnemers van de petitie, die zichzelf bezorgde burgers noemen, schrijven:
Wilders lijkt een destructieve narcist met psychopathische eigenschappen. Hierdoor gedraagt hij zich als dader en creëert hij moedwillig slachtoffers om op af te reageren“.

Tegenover DutchTurks reageert één van de opstellers van de petitie, zelf werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, op basis van anonimiteit:

Antisociale en narcistische persoonlijkheidsstoornis (DSM Cluster B) waar Wilders aan lijkt te lijden wordt gekenmerkt door oppervlakkige charme, gebrek aan empathie, gevoelloosheid, meedogenloos profiteren van anderen en onverschilligheid tegenover de gevoelens van het welzijn van anderen. Maar ook instabiele en een asociale manier van leven, regelmatig problemen met autoriteit en instabiele relaties.

De psychopathische kenmerken zijn, misleiding, manipulatie, opportunisme, oppervlakkigheid, pompeusheid, en onbetrouwbaarheid. Verder is er sprake van gebrek aan spijt, berouw en afwezigheid van empathisch vermogen, impulsiviteit, gebrek aan constructieve doelen, beperkte gedragsbeheersing en antisociaal gedrag. In grote lijnen beschouwt men deze stoornis als gelijk aan de aandoening die vroeger de psychopathische of sociopathische persoonlijkheidsstoornis werd genoemd.

Wilders past zich niet aan de sociale normen met betrekking tot wettig gedrag, wat blijkt uit het verrichten van handelingen die tot arrestatie kunnen leiden. Wilders maakt gebruik van misleiding, wat zich uit in herhaaldelijk liegen. Het lukt de PVV-leider om ontelbaar veel mensen voor te liegen en te misleiden met zijn propaganda en ook ontbreekt het hem aan constructieve toekomstgerichte plannen. Daarom vinden wij het nodig om een petitie op te stellen waarin we Wilders eigenlijk oproepen, aangezien iemand niet gedwongen kan worden tot een dergelijk onderzoek, om zich psychiatrisch te laten onderzoeken. Voor het belang van ons land en voor het welzijn van alle inwoners van ons mooie land. Het ontbreekt Wilders duidelijk aan de capaciteit om emoties zoals schuld of wroeging te voelen, omdat hij zich niet kan empathiseren met anderen; dat wil zeggen dat het inlevings- en verplaatsingsvermogen verminderd aanwezig of geheel afwezig is. Dat gedrag laat zich vooral tonen in versterkt egocentrisch gedrag, waarbij het eigenbelang vaak of altijd boven dat van anderen prevaleert”.

Eerder al, in december 2016, opperde misdaadverslaggever Peter R. de Vries tijdens RTL Late Night dat TBS misschien een optie zou zijn voor Wilders. Peter R. de Vries zei “Als ik hem zo zie en hoor dan denk ik: ‘Was het maar mogelijk geweest om deze man TBS te geven“.