Home Nieuws Bestuur DENK wil onafhankelijk onderzoek naar crisis, weigert machtsovername

Bestuur DENK wil onafhankelijk onderzoek naar crisis, weigert machtsovername

Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk weigert mee te werken aan een machtsovername binnen DENK, waarbij het huidige bestuur onder leiding van Öztürk plaats zou moeten maken voor een nieuw bestuur. In het licht van de crisis binnen de partij, die begon met onthullingen in HP de Tijd over grensoverschrijdend gedrag van voormalige fractieleider Tunahan Kuzu, deed Farid Azarkan woensdag een oproep aan het bestuur om terug te treden en plaats te maken voor een interim-bestuur tot de volgende Algemene Ledenvergadering op 6 juni. Alleen Gladys Albitrouw gaf gehoor aan de oproep. Het bestuur wil niet meewerken aan een machtsovername, maar geeft de voorkeur aan een onafhankelijk onderzoek waarbij de rol van alle betrokkenen, inclusief Kuzu, Azarkan en Öztürk, wordt onderzocht.

Bestuur wil onafhankelijk onderzoek

Het terugtreden van het bestuur zou betekenen dat Selçuk Öztürk tijdelijk zijn rol als bestuurder zou moeten neerleggen. Het huidige bestuur van DENK zou bestaan uit Selçuk Öztürk, Gladys Albitrouw, Hanane Bittich, Zahir Rana en Serif Uysal. Volgens de statuten van DENK kunnen bestuurlijke taken alleen overgedragen worden op een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur van DENK heeft middels een brief aangekondigd dat het voorlopig haar werkzaamheden voortzet en onafhankelijke personen zal aanstellen om het bestuur de komende periode te ondersteunen en te bemiddelen bij betrokken personen. DENK is daarvoor in gesprek met onderzoeksbureaus om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de ontstane situatie. “Het handelen van onze drie Kamerleden die tot deze situatie heeft geleid zal in dit onderzoek uitgebreid worden meegenomen,” aldus het DENK-bestuur.

Advertentie

Enkele lokale afdelingen van DENK en de jongerenbeweging van de partij hebben in een brief gevraagd aan het bestuur om af te treden en steunen daarmee de oproep van Azarkan aan het bestuur voor een machtsovername. In de oproepen van de lokale fracties, evenals dat van Azarkan, wordt niet gerept over een onafhankelijk onderzoek naar de rol van alle betrokkenen bij de crisis binnen DENK. Zij willen dat er zo snel mogelijk een machtsoverdracht plaatsvindt en er daaropvolgend in gezamenlijkheid in gesprekken wordt getreden om problemen te verhelpen.

Azarkan zegt over het geplande onderzoek van het bestuur dat hij het niet integer vindt van het bestuur om daartoe opdracht te geven, “terwijl ze zelf onderdeel zijn van het probleem“. “Daarnaast ga ik als fractieleider zelf over onderzoeken naar de fractie,” aldus Azarkan, die zelf ook deel uitmaakt van de ontstane crisis binnen DENK.

Nieuw leiderschap

De verschillende petten binnen de partij, maken dat er nu een patstelling is ontstaan, die lastig te doorbreken is. Men ressorteert vooral tot het beïnvloeden van de eigen aanhangers, waarvan Tunahan Kuzu het gros aanvoert. Ondertussen is het Facebookprofiel en de Facebookpagina van Selçuk Öztürk sinds woensdagavond offline. Dit gebeurde nadat aanhangers van Tunahan Kuzu de pagina’s van Selçuk Öztürk overlaadden met verwijten, verwensingen en scheldpartijen gericht op hem en zijn familie. De achterban van Kuzu vindt dat hij niets mis kan doen en wil dat hij aanblijft, ongeacht wat hij wel of niet heeft gedaan. Zij vinden dat alleen Öztürk moet vertrekken. Een ander deel van het DENK-kader vindt echter dat na deze kwestie geen van hen kan aanblijven en dat er gezocht moet worden naar nieuwe kandidaten die de partij kunnen leiden. Een naam die daarbij veelvuldig valt is Ayhan Tonca, oud-bestuurslid van ISN en het CMO en directeur van DENK International. Beide kampen maken zich op voor een Algemene Ledenvergadering op 6 juni aanstaande waar de kwestie ter sprake zal komen en waar mogelijk gestemd zal worden over de toekomst en wat er nog gered kan worden van de partij. Of het op tijd zal komen voor alle DENK-leden die hun lidmaatschap heroverwegen, blijft nog maar de vraag.

Vorig artikelBin Zayed betaalde Assad om staakt-het-vuren Idlib te schenden
Volgend artikelIsraëlische backdoor in Corona-app reëel gevaar