Home Nieuws Belgische racisten mishandelen vrouwen op rommelmarkt Berlaar

Belgische racisten mishandelen vrouwen op rommelmarkt Berlaar

Op zondag 21 juli jongstleden zijn vier vrouwen van Turkse komaf mishandeld op de rommelmarkt van Berlaar door een groep Belgische racisten. Het gaat om zussen, een moeder en een tante die eerst de toegang tot de rommelmarkt werden geweigerd en vervolgens werden mishandeld door een groep agressievelingen. Berlaar staat bekend als gemeente waar racistische partijen de grootste zijn.

Advertentie

Sibel en Sinem zijn twee van de vier mishandelde vrouwen. Zij besloten daags na de aanval en een medische behandeling hun verhaal op sociale media te doen. “Ik ben geboren en getogen in België. Ik studeer en werk in het land waar ik mij thuis voel. Ik gehoorzaam de wet en betaal belastingen. Ik draag bij tot ONZE maatschappij. Ik ben vrijwilliger bij een christelijke organisatie waar ik ouderen bezoek. Ik beschouw hen als mijn eigen grootouders. Ik beheers de 3 talen van dit land. Nooit heb ik mij anders gevoeld… tot vorige zondag op 21 juli, nota bene op de Belgische nationale feestdag…

Op de beelden is een woordenwisseling te horen tussen een aantal racisten en de vier vrouwen. De vrouwen werden eerder weggejaagd uit de rommelmarkt en vervolgens uitgescholden toen ze verhaal wilden halen bij de organisatoren. De vrouwen werden naar verluidt mishandeld omdat ze islamitisch en van Turkse komaf waren. Van één van de vier vrouwen die slecht ter been is en op krukken loopt, werden de krukken zelfs afgepakt.

Beelden voorafgaand aan de mishandeling:

De zussen vragen zich af of dit de samenleving en het land is dat we willen en of dit een voorbode is van wat er ons in de toekomst nog te wachten staat. Ze blijven ondanks de mishandeling positief: “Ik WEIGER dat te geloven. Ondanks wat er met mij, mijn zus, moeder en tante is gebeurd, blijf ik geloven dat er nog andere mensen zijn. Mensen die geloven in een betere, rechtvaardige en meer solidaire samenleving voor ALLEN. Zij zijn in de meerderheid. Het wordt tijd dat wij ons meer laten horen. Het geweld dat ons werd aangedaan mag niet beantwoord worden met meer geweld. Want oog om oog, maakt iedereen blind. Maar ik wil wel mijn recht als Belgische burger opeisen. Ik weiger te accepteren dat dit de nieuwe normaal wordt. Jullie hopelijk ook niet“.

De gemeente Berlaar laat in een persbericht weten dat ze de gang van zaken op de rommelmarkt afkeuren. “Als lokaal bestuur wensen we te benadrukken dat we elke vorm van geweld, racisme en kwetsende uitlatingen nadrukkelijk veroordelen. Geweld en racisme horen niet thuis in onze samenleving,” aldus de gemeente, die aangeeft het verdere politieonderzoek af te willen wachten.