Home Nieuws Artikel De Telegraaf over demonstratie tegen coup Turkije onjuist en ongefundeerd

Artikel De Telegraaf over demonstratie tegen coup Turkije onjuist en ongefundeerd

DELEN
© Bob Scholte / Demonstratie tegen Militaire Coup Turkije in Rotterdam

Het artikel in de krant De Telegraaf heeft de organisatie van de demonstratie tegen de coup in Turkije zeer verbaasd. Ze noemen de beschuldigingen in dat artikel “Vergaand, onjuist en ongefundeerd”.

“We zijn verbaasd, omdat de insinuaties en zelfs beschuldigingen zeer vergaand zijn, onjuist zijn en overigens in het geheel niet worden onderbouwd”, aldus de organisatie.

“Het begint al met de benaming van de demonstratie. De demonstratie was noch een Turks protest, noch een Erdogan demonstratie. De demonstratie is niet georganiseerd door de Turkse gemeenschap, zij hebben er net als vele anderen wel aan deelgenomen. De demonstratie was ook geen Erdogan demonstratie, maar zoals het heel duidelijk werd aangegeven een demonstratie tegen de couppoging in Turkije en als steunbetuiging voor de democratie (overal ter wereld).

DEMONSTRATIE CORRECT
De demonstratie is op correcte wijze en met de nodige toestemmingen georganiseerd. Binnen minder dan 24 uur de tijd heeft de organisatie plaatsgevonden en is het bekendgemaakt. De demonstratie was vrij toegankelijk voor een ieder die een ondemocratische couppoging wilde veroordelen en zich hard wilde maken voor de democratie. De deelnemers zijn niet uitgekozen en het was vooraf ook niet bekend wie zou deelnemen aan de organisatie dan wel wie de sprekers zouden zijn. Desondanks was het een succesvolle demonstratie waar vele verscheidene groeperingen en organisaties aan hebben deelgenomen. De verschillen in religie, nationaliteit, ideologie of politieke voorkeur deden er niet toe. Allen hebben zich, zonder enige verbondenheid met elkaar te hebben, hard gemaakt voor de democratie. De sfeer was gemoedelijk en we zijn blij te kunnen vermelden dat zich geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan.

Deelnemers aan de demonstratie waren vooraf niet bekend en zijn ter plaatse niet gecontroleerd, dit was ook niet mogelijk en nodig. Een ieder die de democratie wenste te steunen kon zich immers aansluiten. De heer Abou Rashed vertegenwoordigde Het Palestijns Huis. Ons waren en zijn geen incidenten over hem of de organisatie bekend.

Maar bovenal zijn wij teleurgesteld in deze opstelling van De Telegraaf. De inhoud en toon van het artikel leidt tot onnodige en onterechte angst onder de bevolking en creëert een verdeeldheid. Dit is teleurstellend nu de demonstratie juist een daad van verbondenheid was, allen vóór de democratie.”