Home Nieuws Anti-moslim maatregelen in Frankrijk door Macron-regime

Anti-moslim maatregelen in Frankrijk door Macron-regime

Het regime van de Franse president Macron verhevigt zijn aanval op moslims in Frankrijk met een nieuwe set aan maatregelen. Macron ligt onder vuur na zijn anti-islamitische uitspraken die aanleiding zijn geweest voor een wereldwijde boycot van Franse goederen door moslims.

Onder de noemer republikeinse waarden heeft het Macron-regime islamitische leiders in Frankrijk een ultimatum gegeven van vijftien dagen en geëist om met een verklaring naar buiten te komen waarin wordt gesteld dat “islam een religie is en geen politieke beweging” en het “uitsluiten van buitenlandse inmenging”.

Advertentie

Kinderen krijgen een identificatienummer om ze te volgen, imams moeten zich registreren en moslims mogen zich politiek niet organiseren. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin kondigde aan dat ouders die klagen over neonazistische karikaturen over moslims die aan hun kinderen worden getoond in klaslokalen gedeporteerd zullen worden. Klachten van ouders over de ‘lesstof’ die hun kinderen krijgen aangeboden, zullen voortaan worden beschouwd als een strafbaar feit.

Hoewel het regime van de Franse president Macron zich opwerpt als een liberale democratie, getuigen de recente aanvallen op minderheden in het land en de beknotting van de vrije pers van een andere realiteit. Frankrijk censureerde onlangs een cartoon over de onderwijsminister Jean-Michel Blanquer en zette gerenommeerde Engelstalige media zoals Politico en Financial Times onder druk om artikelen te verwijderen waarin aandacht wordt gevestigd op moslimhaat door de Franse regering. Ook het publiceren van beelden van politiegeweld worden strafbaar gesteld.

Franse mensenrechtenorganisaties Baraka City, die 2 miljoen mensen in 26 landen helpt, en de organisatie CCIF, die moslimhaat registreert, zijn uitgeroepen tot vijanden van de republiek en opgeheven door het Franse regime. De oprichter van Baraka City, Idriss Sihamedi, diende namens zijn organisatie en het personeel een asielverzoek in bij Turkije omdat het zich niet meer veilig voelt in Frankrijk. CCIF heeft voor de anti-moslim maatregelen aangekondigd dat het haar activiteiten naar de internationale arena zal verplaatsen om de continuïteit te waarborgen in het bestrijden van moslimhaat. Volgens de organisatie is het enige dat ontbonden is, wat er nog over was van de Franse rechtsstaat.