Home Opinie ‘Alle culturen zijn niet gelijkwaardig’

‘Alle culturen zijn niet gelijkwaardig’

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers was uitgenodigd om een Elsevier/HJ Schoo-lezing te houden. Een hele eer! Nee, ze ging het niet hebben over de gezondheidszorg in Nederland. Die is volgens haar uitstekend. Edith besloot deze kans aan te grijpen om een betoog te houden over iets wat haar ’s nachts wakker houdt: de politieke islam.

Advertentie

Edith ligt ’s nachts wakker, omdat ze zich zorgen maakt of haar dochter van 11 later nog wel de vrijheid zal hebben om zelf te beslissen hoe zij wil leven en wie zij liefheeft. Edith ziet een gevaar in de islam, en dat gevaar is volgens haar zodanig groot, dat ze vreest voor de toekomst van haar dochter. Edith spreekt van ‘gemeenschappelijke normen en waarden, een bezielende verband, onze bakens en een maatschappelijk contract.’ Dat zijn de eigenschappen van de Nederlanders die er volgens haar voor gezorgd hebben, dat de samenleving, ondanks de verzuiling, nooit uiteen is gevallen. Nederlanders delen immers een gezamenlijke geschiedenis, nieuwkomers niet, en daarom ziet ze nieuwkomers als een gevaar voor onze democratie, maar dan alleen toevallig de nieuwkomer die moslim is. Immers een nieuwkomer die toevallig moslim is, die is vooral een moslim, en dat gegeven omvat zijn hele identiteit;

Gretig zegt Edith de woorden van Bolkestein na: ‘Alle culturen zijn niet gelijkwaardig.’ En daar voegt ze zelf aan toe: ’De onze is een stuk beter dan alle andere die ik ken. In ieder geval voor de homo of de transseksueel. In ieder geval voor mensen die niet behoren tot de groep van de machthebbers.

De rest van de lezing houdt ze een Ayaan Hirsi Ali achtig betoog, over de gevaren van de islam en positie van de vrouw binnen de islam. Ze schroomt zelfs niet om meisjesbesnijdenissen er bij te halen, om haar punt duidelijk te maken. Edith is bang voor de politieke islam, die volgens haar aan het oprukken is in Nederland. Waar dan, vraag ik me af?

Kern van haar boodschap is dat men religieuze stromingen niet kan verbieden, maar wel de subsidiekraan kan dichtgooien. Uitgaande van de superioriteit van ‘onze’ samenleving moeten we met alle macht en middelen onze vrijheden en verworvenheden beschermen, verdedigen en opleggen.

Beste Edith Schippers,

Waar heeft u het over? Over welke mensen gaat uw lezing? Hoe verklaart u dat ik, moslima hier geboren en getogen, me niet of nauwelijks herken in het beeld dat u schetst over de islam in Nederland. Waar kan ik die politieke islam vinden? Wie zijn ze en om exact hoeveel mensen gaat het? En stel dat er een kleine groep moslims in Nederland is die een politieke vorm van islam aanhangt en die hier zou willen implementeren, vormen zij werkelijk een reële dreiging voor de toekomst van uw 11 jarige dochter?

En als het u om de zogenaamde politieke islam gaat in uw betoog, waarom grijpt u dan het podium om ongegeneerd een Ayaan Hirsi Ali achtig beeld van de islam te schetsen waarin moslima’s onderdrukt zouden worden, geen keuzevrijheid zouden hebben in het dragen van een hoofddoek of niet, boerkini of niet, tot meisjesbesnijdenissen aan toe?! Is het beeld dat u schetst werkelijk representatief voor de moslimgemeenschap in Nederland?

U ligt wakker om de toekomst van uw dochter, die de kans loopt, volgens uw doemscenario, haar vrijheden te verliezen in dit land. Ik moet hier heel hard om lachen….Ik zie het zelf namelijk niet gebeuren, niemand zit te wachten op “de politieke islam” in Nederland, ook wij niet. Ik denk dat u zich te veel heeft laten inspireren door Ayaan Polariyaan;

Terwijl u zich onterecht zorgen maakt over uw autochtone dochter die in Baarn opgroeit, en spoken creëert die er niet zijn, hebben wij Turkse en Marokkaanse ouders reeële zorgen over onze derde en vierde generatie kinderen die nog steeds niet voor vol worden aangezien. Ze blijven de Turk, de Marokkaan en de allochtoon. Ze worden door velen gezien als gast, net als hun ouders, hun grootouders en hun overgroot ouders. Kinderen die de tv aanzetten en van hun eigen minister president te horen krijgen dat ze mogen oppleuren naar Turkije als ze iets verkeerds doen. Henkie krijgt een taakstraf, Ahmed krijgt een taakstraf én moet oppleuren naar het land van zijn overgrootouders. Kinderen die uw waanzinnige uitspraken moeten aanhoren, waarin u uw eigen cultuur boven die van hen stelt. U en de minister president zijn helaas niet de enigen die zich verlagen tot dergelijke fragiel, vals, populistisch gezwets. Iedereen maakt zich hieraan schuldig in de gevestigde partijen. Ik noem dit emotionele mishandeling. Onze kinderen, mijn kind, verdient het niet om dag in dag uit vernederd te worden door de Haagse elite. Daarmee creëer je juist die spoken waar u bang voor bent als u ’s nachts in uw bedje ligt.

Terwijl u de strijd aan gaat met uw eigen spoken, gaan wij liever de strijd aan tegen het populisme. U heeft het nagelaten om in uw betoog ook te benoemen dat het overgrote deel van de moslimgemeenschap participerende burgers zijn, die zich net als u zorgen maken over hun toekomst en die van hun kinderen en zich houden aan de normen die deze maatschappij hen oplegt. Over waarden kan ik helder zijn, die kun je niet opleggen. Nu niet en later ook niet. Waarden verschillen per individu, per groep, etniciteit, religie, seksualiteit, geaardheid enzovoorts enzovoorts. Daar zit bij u ook pijnpuntje, u zou zich moeten afvragen: Hoe superieur zijn mijn waarden, als niet iedereen ze vrijwillig wil overnemen?