Home Opinie Zwijgen is inderdaad geen optie

Zwijgen is inderdaad geen optie

DELEN

‘Laten we radicalisering en polarisering tegengaan door een vuist te maken vanuit het ‘radicale midden’, bepleitte journalist en documentairemaker Fidan Ekiz in haar column (lees: advertorial voor haar essay ‘Pleidooi voor het radicale midden’ en tevens PvdA-propaganda).

Ahmed Marcouch citeerde haar column met: ‘Een goed opiniestuk van Fidan Ekiz vandaag in de Volkskrant, zwijgen is geen optie!’ Dus ik ging het eens lezen, kijken wat er zo goed is aan haar stuk.

Fuck, dit gaat niet goed, steeds wanneer ik denk dat ik het eens met haar ga zijn, bedriegt ze me. Alinea na alinea. De ene redenatie is de andere niet, zullen we maar zeggen, haha. Ik erger me al snel, dit gaat niet de goede kant op, bloeddruk stijgt en ik ontplof bij het lezen van de volgende zin, waarin ze zegt: ‘Ik deel de mening van burgemeester Ahmed Aboutaleb dat alleen moslims de angst voor de islam kunnen wegnemen. Daar is een belangrijke taak weggelegd voor moskeeën en moslimorganisaties.’ Met dergelijke gedeelde meningen van je Turks en Marokkaans- Nederlandse broeders en zusters heb je in principe geen vijanden meer nodig. Dus als ik het goed begrijp AbouFidan, moeten wij moslims, de angst voor de islam, waar de PvdA gretig aan heeft bijgedragen en waar de pluche zetel bij de DWDD voor is misbruikt, waar onder andere Fidan Ekiz zich al veel te lang in nestelt, om het anti-islam, anti-Turk en anti-Turkije-sentiment aan te wakkeren op geraffineerde wijze, wegnemen???? Oh en onze moslim organisaties moeten bijdragen daaraan, angsten wegnemen bij mensen die in iedere baard een bomgordel zien, want dat doen ze zeker niet al? Dus onze moslimorganisaties moeten datgene doen wat in jullie straatje past, maar tegelijkertijd ook aan banden gelegd worden, beperkt worden? Toch AbouFidan?

Weirder and weirder

Het wordt Wierder en Wierder, Fidan denkt dat de meerderheid in dit land haar stem niet laat horen omdat men bang is voor racist, islamofoob, radicale moslim, boze burger of tokkie te worden uitgemaakt. Hiermee doelt ze op het volgens haar gematigde midden, die er schijnbaar een islam-kritische mening op nahoudt en zich niet durft uit te spreken. LOL. Fidan leeft onder een steen, mensen spreken zich meer uit dan ooit te voren, vooral de groepen die ze benoemt. Ik had liever een oproep van Fidan gezien, waarin ze Turkse Nederlanders oproept om zich uit te spreken, tegen framing, het meten met dubbele maten en het polariserende taalgebruik in de media en politiek.

Oh en wij moeten allemaal de aanslagen op Charlie Hebdo veroordelen, omdat de vader van Fidan dat heeft gezegd. Nee Fidan, je vader kan me nog meer vertellen. Mijn vader zou gezegd hebben: ‘Waarom zou je iets moeten veroordelen of afstand moeten nemen van iets wat iedereen vanzelfsprekend afkeurt, namelijk terrorisme? Waarom zou je iemand, alleen maar omdat een deel van zijn identiteit bestaat uit ‘moslim zijn’ vragen om afstand te nemen van terrorisme, waar moslims zelf nota bene het vaakst slachtoffer van zijn, om maar niet te speken van het terrorisme van veel westerse politieke leiders die illegale oorlogen voeren in het midden-oosten, en daarmee een rijke voedingsbodem hebben hebben gecreëerd voor extremisme.. ’ Nee, mijn vader zou zijn hoofd niet buigen voor dat soort onzin.

Zwijgen is geen optie

Het liefst zou ik die hele advertorial van Fidan herschrijven, jullie laten zien hoe die column eruit had gezien, wanneer er geen winstoogmerk was, wanneer ze niet besmet was met het ‘Wierdisme,’ wanneer het niet geschreven was door een circus-clown die slechts naar de pijpen van zijn meesters danst. Maar ik kies voor mijn gezondheid, I just can’t read that shit over and over again;

Zwijgen is geen optie!

Daar hebben AbouFidan en Marcoush helemaal gelijk in, maar niet in de zin zoals zij dat bedoelen: met z’n allen, vanuit het zogenaamde gematigde midden een vuist maken tegen radicale islam, terrorismedreiging en de polarisatie waar ze zelf aan hebben bijgedragen. Dus spoken creëren, en dan de mensen die ze jarenlang zelf tegen elkaar hebben opgezet, en dan de slachtoffers ervan de volledige verantwoordelijkheid geven tot het wegnemen van hun irreële angsten. Flikker toch op.

Nee mensen, wij moeten juist een vuist maken tegen die lok (anti)-allochtonen in verscheidene politieke partijen en bepaalde publieke omroep huis-allochtonen, mensen die onze gemeenschap meer schade toebrengen dan de ergste racisten, die naar de pijpen dansen van het rechtse medialandschap. We moeten ervoor zorgen dat deze mensen vervangen gaan worden, door mensen die wel onze stem goed vertegenwoordigen. Wij moeten ervoor zorgen dat die stoelen bij actualiteitenprogramma’s, vrij komen voor onze stem. We moeten proberen de schade die is toegebracht aan onze gemeenschap en de beeldvorming omtrent islam terugdraaien. En wie kan dat het beste doen dan het radicale midden, waar Fidan het over heeft? Zij wil die groep inzetten om samen een vuist te maken tegen het gevaar ‘radicale islam’, ik zeg: laten we het radicale midden inzetten tegen het populisme, tegen de negatieve beeldvorming waar Fidan op slinkse wijze zelf aan bijdraagt. Je zou er haast intrappen.

Het racisme van Rutte

Maar hoe doen we dat? Hoe gaan we ervoor zorgen dat ze onze stem niet meer kunnen negeren? Ik denk dat wij Turkse Nederlanders het eigenlijk pas voor het eerst in onze geschiedenis in Nederland moeilijk hebben. Ja, we werden op het schoolplein wel eens uitgescholden voor vieze Turk, maar nog niet eerder zei de minister president van ons land dat we moeten oppleuren naar Turkije. Ironisch, Rutte die het abject vindt dat Turkse Nederlanders na een mislukte coup met de Turkse vlag zwaaien, wil dat Turkse Nederlanders zich Nederlands voelen, maar sommeert dat ze moeten oppleuren naar Turkije als ze volgens hem iets verkeerds doen. Het spijt me Rutte, maar naar mijn loyaliteit kun je fluiten na al je uitspraken. Je bent een racist, dat heb je keer op keer bewezen met je uitspraken, niet alleen over Turken, maar ook over andere minderheidsgroepen en zeggen dat mensen op de Antillen blij waren met Zwarte Piet, omdat ze hun gezicht niet hoefden te schminken (plaatsvervangende schaamte). Hoe kreeg je zo’n zin uit je strot? Waarom zet je ons land voor schut tegenover de internationale gemeenschap?

Nooit eerder werd er zo aan onze loyaliteit getwijfeld, nooit eerder was het anti-Turk sentiment zo groot. Sinds de criminele vluchtelingendeal zijn we de sjaak. Na de coup werden we gereduceerd tot 2 soorten: de slecht geïntegreerde Erdoğan-aanhanger of de gematigde Gülenist. Sinds kort is daar wel een derde soort bijgekomen, de alevieten, de media beschrijft hen als humanistisch seculier en anti-Erdoğan en dus goed. De media is juist datgene aan het doen, waar het onze gemeenschap van beschuldigt: polariseren. Woordgebruik, taalgebruik, gebrek aan context en nuance, alles wijst daarop, om maar niet te spreken van alle leugens die verspreid worden.

Populistische tij

We staan erbij en kijken ernaar. Het is tijd voor actie. Het is tijd dat wij uit onze schulp kruipen en ons gaan uitspreken. Het is tijd dat wij ons gaan sterken, verenigen, ontwikkelen, investeren in onszelf en in onze kinderen. Vooral in onze post 9/11 kinderen, die niets anders kennen dan het vijandige anti-islam, anti-Turken, anti-Marokkanen klimaat. Wij zijn het deze onschuldige zielen verschuldigd, om ons best te doen en het tij proberen te keren. Ook al lukt het niet. Ook al overwint het populisme. De winst zal dan alsnog voor ons zijn, wij zullen er sterker uitkomen. Onze kinderen zullen we dan de tools, de handvatten hebben meegegeven, om te overleven, het hoofd boven water te houden, of zelfs te floreren in een voor hen vijandig klimaat.

Neem je ruimte

Dit is geen oproep voor een nieuw soort Ieder1, ik geloof niet in janken om empathie bij de ‘Nederlandse Nederlander’ bij de publieke omroep, dat is niet de manier. Dat moet je juist niet doen, wandelen met alleen gelijkgestemden dient ook geen doel, dan alleen de meeloper een goed gevoel over zichzelf te geven. Geen racist die daardoor van mening zal veranderen. Nee, ik pleit voor het innemen van de ruimte in dit land waar je recht op hebt, neem het zonder erom te vragen, ga ervan uit dat die ruimte van jou is. Ageer tegen het populistische gezwets in de media en politiek, maar leef je leven ondertussen wel ten volle, als een volwaardig Nederlandse burger. Groei.