Home Nieuws Peksert: “NIDA noemde mij dubbelspion van DENK”, NIDA ontkent aantijgingen

Peksert: “NIDA noemde mij dubbelspion van DENK”, NIDA ontkent aantijgingen

DELEN

Onlangs werd duidelijk dat NIDA-gemeenteraadslid Aydin Peksert niet terug zou keren op de lijst bij de Rotterdamse partij. Vandaag kwam Peksert met een uitgebreide verklaring over de omstandigheden van de problemen tussen hem en NIDA. El Ouali zou hem een dubbelspion van DENK hebben genoemd. NIDA ontkent dat deze woorden zijn gebruikt, maar zegt wel dat Peksert contact had met DENK, zonder dat hij daar bevoegd voor was.

Volgens Peksert zou de bewering dat drie personen tegenover de partijvoorzitter Gerdan hebben verklaard dat hij hen ervan wilde overtuigen om zich te kandideren voor DENK en zich negatief uitgelaten zou hebben over NIDA, nergens op gebaseerd zijn. Peksert zegt deze drie personen gesproken te hebben. Zij zouden het gesprek hebben ontkend en uiteindelijk hun lidmaatschap van NIDA hebben opgezegd.

Peksert zegt ook dat Nourdin El Ouali hem een ‘dubbelspion van DENK’, een verrader en een munafiq, heeft genoemd. “Er zou een geluidsopname bestaan waarin over mij gezegd werd dat ik graag op de landelijke lijst van DENK had willen staan”. El Ouali zou deze geluidsopname niet aan Peksert willen overhandigen. Volgens partijvoorzitter Nurullah Gerdan bestaat de bandopname wel.

NIDA had niet gereageerd op de sollicitatie van Aydin Peksert voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen en zou de kandidatenlijst al klaar hebben liggen, toen met hem het gesprek werd gevoerd. In dat gesprek werden de harde woorden zoals dubbelspion en verrader gebezigd volgens Peksert. “Het geschreeuw, gescheld en de verdachtmakingen gingen door”, schrijft hij op zijn Facebookpagina. Op de vraag of deze woorden zijn gebezigd tijdens het gesprek en of Peksert, zoals hij schrijft, is gevraagd om in stilte vreedzaam te vertrekken of zwartgemaakt te worden antwoord de partijvoorzitter Nurullah Gerdan tegenover DutchTurks ontkennend. Hij erkent dat het gesprek in een onprettige sfeer is gevoerd, maar daarbij zouden die betreffende uitlatingen niet zijn gedaan.

In een reactie van NIDA aan DutchTurks laat Nourdin el Ouali weten dat hij de gang van zaken en de fitna enorm betreurt en niet voornemens is om met modder te gooien, ongeacht hoeveel bakken zijn kant uitkomen. Volgens partijvoorzitter Gerdan is de keuze om Aydin niet verkiesbaar te stellen een inhoudelijke op basis van kwaliteit en vertrouwen. Het is vooral het vertrouwen dat geschaad lijkt te zijn.

Peksert sluit zijn betoog af met de hoop dat de leden van NIDA harde noten zullen kranten op de Algemene Ledenvergadering op 14 januari:
Concluderend kan ik mij niet onttrekken aan het beeld dat er niet namens de leden gehandeld wordt binnen de partijtop van NIDA. Zich niet houden aan het door leden vastgestelde statuten en regels en het confronteren van leden met gedane zaken tijdens ledenvergaderingen is hier een illustratie van. De koers binnen NIDA wordt bepaald door de happy few en niet door de leden. Dit berokkent de partij schade toe en tast de partij aan in haar geloofwaardigheid en professionaliteit. Er kleeft smet aan hoe de kandidatenlijst tot stand is gekomen en met betrekking tot het besluit van de uitbreiding naar Den Haag. Voor de kritische NIDA leden zijn er veel harde noten te kraken tijdens de ledenvergadering van 14 januari